พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย (อังกฤษ: Socialist Party of Thailand อักษรย่อ: SPT) พรรคการเมืองในอดีตซึ่งก่อตั้งขึ้นตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย
หัวหน้าพันเอก สมคิด ศรีสังคม
เลขาธิการบุญสนอง บุณโยทยาน (เลขาธิการพรรคคนแรก)
ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
ก่อตั้ง2517
ถูกยุบ6 ตุลาคม 2519
อุดมการณ์สังคมนิยม
สีสีแดง
สภาผู้แทนราษฎร
12 / 269
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติ แก้

พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย จดทะเบียนก่อตั้งพรรคตามพระราชบัญญัติพรรคการเมืองพุทธศักราช 2517 โดยได้ยื่นจดทะเบียนต่อ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองเมื่อปี 2517[1] มีพันเอก สมคิด ศรีสังคม เป็นหัวหน้าพรรค ไขแสง สุกใส เป็นรองหัวหน้าพรรค และนาย บุญสนอง บุณโยทยาน เป็นเลขาธิการพรรคแต่หลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 นายบุญสนองผู้เป็นเลขาธิการพรรคกลับถูกลอบยิงเสียชีวิต

การเลือกตั้ง แก้

2518 แก้

ในการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2518 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยได้ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งหมด 82 คนได้ที่นั่งในสภาทั้งสิ้น 12 ที่นั่ง[2]

2519 แก้

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ได้รับเลือกตั้ง 2 ที่นั่ง

การยุบพรรค แก้

เมื่อปี พ.ศ. 2519 คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน นำโดย พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ ได้มีคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6 ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2517 บรรดาพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นอันสิ้นสุดลง และห้ามตั้งพรรคการเมือง[3] แต่ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524 ยกเลิกคำสั่งฉบับดังกล่าว[4] ส่งผลให้พรรคการเมืองที่ถูกยุบไปก่อนหน้านั้นกลับมามีสถานะเช่นเดิม แต่พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ก็มิได้ดำเนินการต่อ และพันเอก สมคิด ศรีสังคม อดีตหัวหน้าพรรคได้จดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ในชื่อ พรรคสังคมประชาธิปไตย[5]

อ้างอิง แก้

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งพรรคการเมือง เก็บถาวร 2011-11-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 193 วันที่ 18 กันยายน 2517
  2. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  3. คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 6
  4. พระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. 2524
  5. "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2020-04-19.