พรรคสังคมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525)

พรรคสังคมประชาธิปไตย เป็นพรรคการเมืองที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 โดยมีพันเอก สมคิด ศรีสังคม เป็นหัวหน้าพรรค และแคล้ว นรปติ เป็นเลขาธิการพรรค และมีแกนนำพรรค อาทิ อินสอน บัวเขียว เป็นต้น[1]

พรรคสังคมประชาธิปไตย (พ.ศ. 2525)
หัวหน้าพันเอก สมคิด ศรีสังคม
เลขาธิการแคล้ว นรปติ
ก่อตั้ง16 กันยายน 2525
ยุบ16 ธันวาคม 2529
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ประวัติแก้ไข

พรรคสังคมประชาธิปไตย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2525 เป็นพรรคการเมืองที่จดทะเบียนลำดับที่ 13/2525 เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นโดยพันเอก สมคิด ศรีสังคม โดยมีแนวคิดสืบทอดต่อจากพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย ซึ่งถูกยุบไปตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครอง เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519

ในระยะแรกพรรคสังคมประชาธิปไตย มีพันเอก สมคิด ศรีสังคม อดีต ส.ส.อุดรธานี พรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าพรรค และมีรองหัวหน้าพรรค จำนวน 4 คน คือ วิจิตร วงษานุทัศน์ อดีต ส.ส.ชัยภูมิ , สุธี ภูวพันธุ์ อดีต ส.ส.สุรินทร์ , อินสอน บัวเขียว อดีต ส.ส.เชียงใหม่, ชาญ แก้วชูใส

พรรคสังคมประชาธิปไตย ได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 แต่ได้รับเลือกตั้งเพียง 2 คน คือ แคล้ว นรปติ จากจังหวัดขอนแก่น และสุธี ภูวพันธุ์ จากจังหวัดสุรินทร์

ต่อมาในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2529 พันเอก สมคิด ศรีสังคม และสมาชิกย้ายไปสังกัดพรรคแรงงานประชาธิปไตย ของประเสริฐ ทรัพย์สุนทร ส่งผลให้พรรคสังคมประชาธิปไตยลดบทบาททางการเมืองลง และยุบพรรคในปลายปี พ.ศ. 2529[2]

อ้างอิงแก้ไข