เปิดเมนูหลัก

นายแคล้ว นรปติ (1 กันยายน พ.ศ. 2460 - 8 เมษายน พ.ศ. 2549) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น 7 สมัย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น อดีตเลขาธิการพรรคเศรษฐกร[1] และอดีตหัวหน้าพรรคแนวร่วมสังคมนิยม[2]

แคล้ว นรปติ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กันยายน พ.ศ. 2460
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
เสียชีวิต 8 เมษายน พ.ศ. 2549 (88 ปี)

ประวัติแก้ไข

แคล้ว เกิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2460[3] เป็นบุตรของนายแก้ว และ นางตุ้ม นรปติ สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง รวมถึงได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แคล้ว ถึงแก่อสัญกรรม ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2549 สิริอายุรวม 88 ปี [4]

งานการเมืองแก้ไข

อดีตเคยเป็นทนายความ แคล้วเข้าสู่วงการการเมือง ด้วยการเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองขอนแก่น และได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่นในปี พ.ศ. 2492 ตามลำดับ ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2495 และได้รับเลือกเรื่อยมารวม 7 ครั้ง

ต่อมา ใน พ.ศ. 2543 แคล้วได้รับเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดขอนแก่น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

แคล้ว นรปติ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 7 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2495 จังหวัดขอนแก่น
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคเศรษฐกร[5]
 3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคเศรษฐกร[6]
 4. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2512 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคแนวร่วม-เศรษฐกร
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2518 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคแนวร่วมสังคมนิยม
 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคสังคมประชาธิปไตย
 7. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 จังหวัดขอนแก่น สังกัดพรรคกิจประชาคม

สมาชิกวุฒิสภาแก้ไข

แคล้ว นรปติ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมด 1 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2543 จังหวัดขอนแก่น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเศรษฐกร
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2518
 3. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
 4. สิ้น "ปู่แคล้ว นรปติ" ส.ว.ขอนแก่น วัย89
 5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป
 6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป พ.ศ. ๒๕๐๐ ครั้งที่ ๒
 7. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย [ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวม ๗,๒๕๖ ราย