พรรคชาติประชาธิปไตย

พรรคชาติประชาธิปไตย (อังกฤษ: National Democrat Party) เป็นพรรคการเมืองของประเทศไทย ในอดีตซึ่งมีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค และมีพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เป็นประธานที่ปรึกษา พรรคจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2525[1] เป็นลำดับที่ 7/2525 โดยมีแกนนำพรรคในชุดก่อตั้งพรรค เช่น อบ วสุรัตน์ ปรีดา กรรณสูต วงศ์ พลนิกร ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ประยูร สุรนิวงศ์ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ชูสง่า ฤทธิประศาสน์ ไพฑูรย์ แก้วทอง สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ดำริ น้อยมณี และ ปิยะ อังกินันทน์

พรรคชาติประชาธิปไตย
National Democrat Party
หัวหน้าพรรคพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ประธานที่ปรึกษาพรรคพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
เลขาธิการพรรคอาทิตย์ อุไรรัตน์
(เลขาธิการพรรคคนแรก)
โฆษกพรรคประเทือง วิจารณ์ปรีชา
คำขวัญพรรคชาติมั่นคง ดำรงประชาธิปไตย
ก่อตั้ง9 สิงหาคม พ.ศ. 2525
ยุบพรรค17 เมษายน พ.ศ. 2532 (6 ปี 252 วัน)
ที่ทำการพรรค1168 ซอยมนตรี ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคชาติประชาธิปไตย มีที่ปรึกษาประกอบด้วย พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ พลเอก เล็ก แนวมาลี อุปดิศร์ ปาจรียางกูร ระพี สาคริก และ อุทัย บูรณสมภพ

ผู้บริหารแก้ไข

หัวหน้าพรรคแก้ไข

เลขาธิการพรรคแก้ไข

การเลือกตั้งแก้ไข

ซึ่งทางพรรคได้ส่งสมาชิกพรรคลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 3 ครั้งคือ ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2522 (ในนามกลุ่มชาติประชาธิปไตย) ได้ 1 ที่นั่ง[4] ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 ได้รับเลือกตั้งจำนวน 15 ที่นั่ง และ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2529 ได้รับเลือกตั้งเพียง 3 ที่นั่ง

แต่ในปี พ.ศ. 2531 ทางพรรคมิได้ส่งสมาชิกลงรับสมัครเลือกตั้ง ศาลฎีกาจึงมีมติยุบพรรคชาติประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532[5]

อ้างอิงแก้ไข