พรรคชาติประชาธิปไตย

พรรคชาติประชาธิปไตย (อังกฤษ: National Democrat Party) เป็นพรรคการเมืองของประเทศไทย ในอดีตซึ่งมีพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าพรรค และมีพลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เป็นประธานที่ปรึกษา พรรคจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2525[1] เป็นลำดับที่ 7/2525 โดยมีแกนนำพรรคในชุดก่อตั้งพรรค เช่น อบ วสุรัตน์ ปรีดา กรรณสูต วงศ์ พลนิกร ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ประยูร สุรนิวงศ์ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ชูสง่า ฤทธิประศาสน์ ไพฑูรย์ แก้วทอง สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ดำริ น้อยมณี และ ปิยะ อังกินันทน์

พรรคชาติประชาธิปไตย
National Democrat Party
หัวหน้าพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
เลขาธิการอาทิตย์ อุไรรัตน์
(เลขาธิการพรรคคนแรก)
โฆษกประเทือง วิจารณ์ปรีชา
ที่ปรึกษา
คำขวัญชาติมั่นคง ดำรงประชาธิปไตย
ก่อตั้ง9 สิงหาคม พ.ศ. 2525
ถูกยุบ17 เมษายน พ.ศ. 2532 (6 ปี 252 วัน)
ที่ทำการ1168 ซอยมนตรี ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

พรรคชาติประชาธิปไตย มีที่ปรึกษาประกอบด้วย พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ พลเอก เล็ก แนวมาลี อุปดิศร์ ปาจรียางกูร ระพี สาคริก และ อุทัย บูรณสมภพ

ผู้บริหาร

แก้

หัวหน้าพรรค

แก้

เลขาธิการพรรค

แก้

การเลือกตั้ง

แก้
การเลือกตั้ง จำนวนที่นั่ง คะแนนเสียงทั้งหมด สัดส่วนคะแนนเสียง ที่นั่งเปลี่ยน ผลการเลือกตั้ง ผู้นำเลือกตั้ง
2522
1 / 301
  1[4] ร่วมรัฐบาล พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
2526
15 / 324
2,137,780 9.0%   14 ร่วมรัฐบาล
2529
3 / 347
  12 ฝ่ายค้าน


แต่ในปี พ.ศ. 2531 ทางพรรคมิได้ส่งสมาชิกลงรับสมัครเลือกตั้ง ศาลฎีกาจึงมีมติยุบพรรคชาติประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532[5]

อ้างอิง

แก้
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเล่ม 99 ตอนที่ 154 วันที่ 20 ตุลาคม 2525
  2. ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการพรรค
  3. ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการพรรค
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-21. สืบค้นเมื่อ 2020-05-12.
  5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยุบเลิกพรรคการเมืองตามนัยมาตรา ๔๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๒๔