ประโยชน์ เนื่องจำนงค์

นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ (19 มีนาคม พ.ศ. 2466 - 2 เมษายน พ.ศ. 2557) อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี 2 สมัย

ประโยชน์ เนื่องจำนงค์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 – 19 กันยายน พ.ศ. 2528
นายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 19 มีนาคม พ.ศ. 2466
อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เสียชีวิต 2 เมษายน พ.ศ. 2557 (91 ปี)
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร
พรรคการเมือง พรรคชาติประชาธิปไตย
คู่สมรส สุชาดา เนื่องจำนงค์
รำแพน เนื่องจำนงค์

ประวัติแก้ไข

ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ คหบดีจังหวัดชลบุรี เกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2466 เป็นบุตรของนายอำนาจ กับ นางพูลสุข เนื่องจำนงค์ มีพี่น้อง 5 คน[1] ด้านครอบครัวสมรสกับนางสุชาดา เนื่องจำนงค์ มีบุตรด้วยกัน 3 คน มีรายนามดังนี้:

 • นางปรียาพรรณ เนื่องจำนงค์
 • นายโยธิน เนื่องจำนงค์
 • นายกวีวุฒิ เนื่องจำนงค์

หลังจากนั้นได้ สมรสกับ นางรำแพน เนื่องจำนงค์ มีบุตรด้วยกัน 6 คน มีรายนามดังนี้:

 • นาง ชุดาพันธ์ เนื่องจำนงค์
 • นาง ปรียา เนื่องจำนงค์
 • พล.ต.ต.ปิยะชาติ เนื่องจำนงค์
 • นาง ปิยะนุช เนื่องจำนงค์
 • นาง นาตยา เนื่องจำนงค์
 • นางสาว สาริณีย์ เนื่องจำนงค์

ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 สิริอายุ 91 ปี[2]

งานการเมืองแก้ไข

ประโยชน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย และได้รับเลือกรวม 2 ครั้ง

ประโยชน์ เคยเป็รองหัวหน้าพรรคสันติชน ในปี พ.ศ. 2517[3] และร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองกับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2525 และได้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตย[4] และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาล พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (ครม.43) เมื่อ พ.ศ. 2526[5] จนถึงปี พ.ศ. 2528[6]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด 2 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคสยามประชาธิปไตย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2526 จังหวัดชลบุรี สังกัดพรรคชาติประชาธิปไตย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ภาพและประวัติสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. 2528. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2528
 2. “ประโยชน์ เนื่องจำนงค์” คนดังเมืองชลบุรี เสียชีวิตแล้วด้วยโรคชรา
 3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอน 193 ง พิเศษ หน้า 1 18 กันยายน พ.ศ. 2518
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเล่ม 99 ตอนที่ 154 วันที่ 20 ตุลาคม 2525
 5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และตั้งรัฐมนตรี (นายอบ วสุรัตน์ นายประโยชน์ เนื่องจำนงค์ ลาออก นายจิรายุ อิศรางกูร ฯ พ้นจากตำแหน่งและตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งนายอนันต์ ฉายแสง นายมีชัย วีระไวทยะ)
 7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย) เล่ม ๑๐๐ ตอน ๒๐๗ ฉบับพิเศษ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
 8. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษเล่ม ๑๐๗ ตอน ๒๐๐ ง ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ หน้า ๘๑๕๓