อุปดิศร์ ปาจรียางกูร

อุปดิศร์ ปาจรียางกูร[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 3 สมัย[2][3][4] ต่อจากพิชัย รัตตกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ผู้ดำรงตำแหน่งคนต่อไปคือพลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ในสมัยของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร และเป็นเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสมาพันธรัฐสวิส ต่อจากพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2516 ผู้ดำรงตำแหน่งคนต่อไปคือพลตรี หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล[5]

อุปดิศร์ ปาจรียางกูร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรีนายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้าพิชัย รัตตกุล
ถัดไปพลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 ธันวาคม พ.ศ. 2463
เสียชีวิต5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (91 ปี)
พรรคการเมืองพรรคชาติประชาธิปไตย
คู่สมรสอภิรา ปาจีรยางกูร
บุตรอุปกิต ปาจรียางกูร

อุปดิศร์ ปาจรียางกูร หรือ ดร.อุปดิศร์ ปาจรียางกูร เคยร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองกับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2525 และได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาพรรคชาติประชาธิปไตย[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. สายตรงจากต่างแดน 30/08/52 - ข่าวไทยรัฐออนไลน์
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๗ ราย)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
  4. "พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2019-09-23. สืบค้นเมื่อ 2019-10-29.
  5. thaiembassybern อัครราชทูต/ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสมาพันธรัฐสวิส พ.ศ. 2475 -ปัจจุบัน (2553)
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมือง เก็บถาวร 2016-03-04 ที่ เวย์แบ็กแมชชีนเล่ม 99 ตอนที่ 154 วันที่ 20 ตุลาคม 2525
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓, ๓๑ มกราคม ๒๕๒๒
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๑๒๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๙๘๐, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๓