อุปดิศร์ ปาจรียางกูร

อุปดิศร์ ปาจรียางกูร[1] อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 3 สมัย[2][3][4] ต่อจากพิชัย รัตตกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 ผู้ดำรงตำแหน่งคนต่อไปคือพลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา ในสมัยของนายธานินทร์ กรัยวิเชียร และเป็นเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสมาพันธรัฐสวิส ต่อจากพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ตั้งแต่ พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2516 ผู้ดำรงตำแหน่งคนต่อไปคือพลตรี หม่อมราชวงศ์สังขดิศ ดิศกุล[5]

อุปดิศร์ ปาจรียางกูร
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
ก่อนหน้า พิชัย รัตตกุล
ถัดไป พลอากาศเอก สิทธิ เศวตศิลา
ข้อมูลส่วนบุคคล
พรรคการเมือง พรรคชาติประชาธิปไตย

อุปดิศร์ ปาจรียางกูร หรือ ดร.อุปดิศร์ ปาจรียางกูร เคยร่วมก่อตั้งพรรคการเมืองกับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2525 และได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาพรรคชาติประชาธิปไตย[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข