ชูสง่า ฤทธิประศาสน์

นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ (ชูสง่า ไชยพันธ์) เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย 2 สมัย สังกัดพรรคชาติไทย อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ชูสง่า ฤทธิประศาสน์
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน พ.ศ. 2519 – 23 กันยายน พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน พ.ศ. 2519 – 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 11 ตุลาคม พ.ศ. 2457
เสียชีวิต พ.ศ. 2530 (72 ปี)
คู่สมรส นงนุช ฤทธิประศาสน์

ประวัติแก้ไข

เกิดเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2457[1] ที่อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียนชั้นประถมที่ โรงเรียนอำเภอบ้านโพธิ์ มัธยม โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง สมรสกับนางนงนุช ฤทธิประศาสน์ พี่สาวของนายเอนก สิทธิประศาสน์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีบุตร 4 คน

การทำงานแก้ไข

ชูสง่า รับราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ในระหว่างปี พ.ศ. 2497 ถึงปี พ.ศ. 2498[2] ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในระหว่างปี พ.ศ. 2498 ถึงปี พ.ศ. 2502[3] และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในระหว่างปี พ.ศ. 2504 ถึงปี พ.ศ. 2512[4] และได้รับแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[5]

ชูสง่า ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 สังกัดพรรคชาติไทย และเขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช (ครม.37)[6] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ[7] แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ชูสง่า ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 2 สมัย คือ

 1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2519 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย
 2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2522 จังหวัดเชียงราย สังกัดพรรคชาติไทย

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแก้ไข

ชูสง่า ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2 สมัย คือ

 1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2516
 2. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2520

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. รัฐสภาสาร (ฉบับพิเศษ) พ.ศ. 2522. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2522
 2. ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 3. ทำเนียบเจ้าเมืองนครนายก
 4. "ทำเนียบผู้บริหารจังหวัดเชียงราย". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-10-04. สืบค้นเมื่อ 2015-09-06.
 5. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ
 6. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)
 7. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๕ ตอนที่ ๓๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๕, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๘๕ ตอนที่ ๔๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๑๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๗
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๒ ง หน้า ๒๕๓๔, ๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๘๑ ตอนที่ ๙๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗๐, ๓ ตุลาคม ๒๕๐๗
 14. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๑๑๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๓๗, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๐๒
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๒ ตอนที่ ๕๗ ง หน้า ๑๙๑๗, ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๘
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๘๕ ง หน้า ๒๖๕๕, ๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๘