ปรีดา กรรณสูต

ปรีดา กรรณสูต (1 กันยายน พ.ศ. 2463 — 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตอธิบดีกรมประมง

ปรีดา กรรณสูต
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ก่อนหน้า อินทรีย์ จันทรสถิตย์
ถัดไป เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 กันยายน พ.ศ. 2463
เสียชีวิต 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (88 ปี)
คู่สมรส หม่อมราชวงศ์เติมแสงไข กรรณสูต

การทำงานแก้ไข

ปรีดา กรรณสูต หรือที่รู้จักกันในนาม ดร.ปรีดา กรรณสูต เริ่มเข้ารับราชการครั้งแรกในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จนได้รับตำแหน่งอธิบดีกรมประมงในปี พ.ศ. 2504 ถึง พ.ศ. 2514[1] และเข้ามารับตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520[2] ต่อจากอินทรีย์ จันทรสถิตย์ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521 และได้ย้ายไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[3] และพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เพื่อไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์[4]

ปรีดา กรรณสูต เคยร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง ร่วมกับพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ในปี พ.ศ. 2525 และได้รับแต่งตั้งเป็นรองหัวหน้าพรรคชาติประชาธิปไตย[5]

ครอบครัวแก้ไข

ปรีดา กรรณสูต สมรสกับหม่อมราชวงศ์เติมแสงไข รพีพัฒน์ ธิดาของหม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์กับหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา) กับหม่อมเจ้าเริงจิตร์แจรง อาภากร (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์กับหม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา) มีบุตรสี่คน คือ รุจน์, จรัลธาดา, แสงสูรย์ และดาลัต กรรณสูต[6]

ถึงแก่อนิจกรรมแก้ไข

ปรีดา กรรณสูต ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โดยได้รับพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม และ ฉัตรเบญจาประกอบศพ (ลงโกศจริง) และได้มีพิธีพระราชทานเพลิงศพใน วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานเพลิงศพ[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "ประวัติอธิบดีกรมประมง". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2015-05-23. สืบค้นเมื่อ 2016-12-14.
  2. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
  3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจดทะเบียนพรรคการเมืองเล่ม 99 ตอนที่ 154 วันที่ 20 ตุลาคม 2525
  6. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  7. พระราชทานเพลิงศพนายปรีดา กรรณสูตร
  8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  10. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า