หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ (29 ตุลาคม พ.ศ. 2442 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521) เป็นพระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อันประสูติแต่ หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา ประสูติเมื่องวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2442 และทรงสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ มีพระอนุชาและพระเชษฐภคินี ร่วมพระมารดา 10 พระองค์ คือ

หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
ไขแสงรพี รพีพัฒน์.jpg

พระนาม หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
พระนามเต็ม หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2442
สิ้นพระชนม์ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดา หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
ชายา หม่อมเจ้าเริงจิตร์แจรง อาภากร
หม่อม หม่อมหลวงสุมิตรา สุทัศน์

และพระขนิษฐาต่างพระมารดา คือ

หม่อมเจ้าไขแสงรพี ทรงชื่นชอบการขี่ม้า เล่นเทนนิส และออกสังคม ทรงเสกสมรสกับหม่อมเจ้าเริงจิตร์แจรง อาภากร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีธิดาคือ

อ้างอิงแก้ไข

  1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0