หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ (29 ตุลาคม พ.ศ. 2442 - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประสูติแต่หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2442 มีโสทรอนุชาและโสทรภคินี 10 องค์ และมีขนิษฐาต่างพระมารดา 2 องค์

หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์
หม่อมเจ้า ชั้น 5
ไขแสงรพี รพีพัฒน์.jpg
ชายาและหม่อมเริงจิตร์แจรง อาภากร (หย่า)
หม่อมหลวงสุมิตรา รพีพัฒน์(หย่า)
พระบุตรหม่อมราชวงศ์เติมแสงไข กรรณสูต
หม่อมราชวงศ์ศักดิ์รพี รพีพัฒน์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
พระมารดาหม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
ประสูติ29 ตุลาคม พ.ศ. 2442
สิ้นชีพตักษัย19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 (78 ปี)

หม่อมเจ้าไขแสงรพี โปรดทรงม้า เล่นเทนนิส และออกสังคม หม่อมเจ้าไขแสงรพีเสกสมรสครั้งแรกกับเริงจิตร์แจรง อาภากร (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์) มีธิดาคนเดียว คือ

ต่อมาทรงหย่าขาด และสมรสใหม่กับหม่อมหลวงสุมิตรา (ราชสกุลเดิม สุทัศน์; บุตรีของหม่อมราชวงศ์สิทธิ์ สุทัศน์) ภายหลังทรงหย่ากัน มีโอรสคนเดียว คือ

  • หม่อมราชวงศ์ศักดิ์รพี สมรสกับสุนทรี (สกุลเดิม ศิริจิตต์) มีบุตรคนเดียว คือ
    • หม่อมหลวงสุพัฒรี รพีพัฒน์[1]

หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 สิริชันษา 78 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  2. ตติยจุลจอมเกล้าสืบสกุล สืบราชตระกูลพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ป.จ.ว. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2464/D/2471.PDF
  3. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 40 หน้า 274 6 พฤษภาคม 2466 เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิhttp://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2466/D/274.PDF
  4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ฝ่ายหน้า เล่ม 43 หน้า 3124 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2469