จรัลธาดา กรรณสูต

จรัลธาดา กรรณสูต (22 สิงหาคม 2492 -) องคมนตรี[1] ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง[2] ประธานกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ[3] อดีตที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอดีตอธิบดีกรมประมง[4]

จรัลธาดา กรรณสูต
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว., ว.ป.ร.3
องคมนตรี
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(4 ปี 193 วัน)

กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 22 สิงหาคม พ.ศ. 2492 (71 ปี)
บิดา ปรีดา กรรณสูต
มารดา หม่อมราชวงศ์เติมแสงไข รพีพัฒน์
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

จรัลธาดา กรรณสูต หรือที่รู้จักในนาม ดร.จรัลธาดา กรรณสูต เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2492 เป็นบุตรชายของนายปรีดา กรรณสูต อดีตอธิบดีกรมประมงและอดีตรัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ กับหม่อมราชวงศ์เติมแสงไข รพีพัฒน์ พระธิดาในหม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ และ หม่อมเจ้าเริงจิตร์แจรง อาภากร จรัลธาดาจึงมีศักดิ์เป็นพระปนัดดา (เหลน) ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จบการศึกษาจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนจะเข้ารับราชการที่กรมประมง นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประเภทบริหารภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2553 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์[5]

ในปี พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น The Order of the Rising Sun,Gold Rays with Neck Ribbon จากสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่น[6] เช่นเดียวกับที่นายปรีดาผู้เป็นบิดาเคยได้รับ

การทำงานแก้ไข

จรัลธาดา เคยรับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมประมง และเป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นตำแหน่งสูงสุด ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวง เป็นองคมนตรีในรัชกาลที่ 10 เป็นประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง[7] เป็นประธานกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๙๐ ง พิเศษ หน้า ๑ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
 2. พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง
 3. พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 4. เปิดแฟ้มประวัติ 3 องคมนตรีป้ายแดง “วิรัช-จรัลธาดา-พล.อ.กัมปนาท”
 5. รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. จากรู่นสู่รุ่น "ดร.จรัลธาดา กรรณสูต" รับเครื่องราชฯ จากญี่ปุ่น
 7. มูลนิธิโครงการหลวงเปิดใหม่‘สาขาวังแดง’
 8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชยู่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย หน้า ๔ เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชยู่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย หน้า ๑๑ เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข, ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า ๑ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๖ ข, ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒