หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา

หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา (พ.ศ. 2420 - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2478) เป็นหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นบุตรีของพระยาสุพรรณพิจิตร (โต) กับหม่อมราชวงศ์สำอาง (ธิดาหม่อมเจ้าหนู เสนีวงศ์)[1]

หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา
เกิดพ.ศ. 2420
เสียชีวิต4 พฤษภาคม พ.ศ. 2478 (58 ปี)
คู่สมรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
บุตร
บิดามารดาพระยาสุพรรณพิจิตร
หม่อมราชวงศ์สำอาง เสนีวงศ์

หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2478 พระราชทานเพลิง ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479[2]

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และหม่อมอ่อนมีโอรสธิดารวม 11 องค์ ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  2. กรมศิลปากร, “จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค 11 ,” D-Library | National Library of Thailand, เข้าถึง 5 ตุลาคม 2021, http://164.115.27.97/digital/items/show/6258