ทวี จุลละทรัพย์

พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ (8 สิงหาคม พ.ศ. 2457 - 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2539) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตเสนาธิการทหาร อดีตเสนาธิการทหารอากาศ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหลายกระทรวง เช่นกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย อดีตเสรีไทย เคยเป็นพระเอกภาพยนตร์ของ กองภาพยนตร์ทหารอากาศ เรื่อง "บ้านไร่นาเรา" เมื่อ พ.ศ. 2484 [5]

พลอากาศเอก
ทวี จุลละทรัพย์
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ม.ร.
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน – 23 กันยายน 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน – 6 ตุลาคม 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤษภาคม 2522 – 3 มีนาคม 2523
นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม 2516 – 22 พฤษภาคม 2517
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า ถนอม กิตติขจร
ถัดไป ครวญ สุทธานินทร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม 2515 – 14 ตุลาคม 2516
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
ถัดไป หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม 2512 – 17 พฤศจิกายน 2514
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า พงษ์ ปุณณกันต์
ถัดไป พงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน – 6 ตุลาคม 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ก่อนหน้า สวัสดิ์ คำประกอบ
ถัดไป ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
11 ธันวาคม 2506 – 7 มีนาคม 2512
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า สนอง ธนะรัชต์
ถัดไป จิตติ นาวีเสถียร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2516 – 30 กันยายน 2517
ก่อนหน้า จอมพล ถนอม กิตติขจร
ถัดไป พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2457
เมืองธนบุรี ประเทศสยาม
เสียชีวิต 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (81 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงอารี จุลละทรัพย์[1] (2483 - 2536)
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองบัญชาการทหารสูงสุด
ประจำการ 2516 - 2517
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[2][3]
นายกองใหญ่.jpg นายกองใหญ่[4]
บังคับบัญชา กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติแก้ไข

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ เกิดที่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหรุ่น และนางจ่าง จุลละทรัพย์[6] สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนการบิน และศึกษาวิชาการบิน และเสนาธิการ จากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เคยเป็นนายทหารเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา[7] รับราชการในกองทัพอากาศไทย มีตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารสูงสุด [8]

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2514[9] ภายหลังจากนั้นดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ สมรสกับคุณหญิงอารี จุลละทรัพย์ (นามสกุลเดิม: ปิ่นแสง) รองนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2483 ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 อายุ 81 ปี 283 วัน

การทำงานแก้ไข

งานการเมืองแก้ไข

พล.อ.อ.ทวี เข้าทำงานการเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสหประชาไทย มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค พลอากาศเอกทวี เป็นเลขาธิการพรรค [10]

พล.อ.อ.ทวี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสมัยแรก พ.ศ. 2506 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร[11] และได้รับพระราชทานยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ในปีนั้น[12] ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2514 ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรเช่นเดียวกัน

กระทั่งในปี พ.ศ. 2516 เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด[13]และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[14] ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[15] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งอีกสมัยหนึ่งในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์เช่นเดียวกัน[16] แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

ในปี พ.ศ. 2522 พล.อ.อ.ทวี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[8][17]

งานกีฬาแก้ไข

พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ เป็นบุคคลสำคัญในวงการกีฬาของไทย ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2516 สืบต่อจากจอมพลประภาส จารุเสถียร และดำรงตำแหน่งติดต่อกันหลายสมัย ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2538 นอกจากนี้ยังเคยเป็นนักกีฬาเรือใบ เคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 5 และเหรียญเงินจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 8 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ [8]

ยศแก้ไข

 • 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2478 - ร้อยตรี[18]

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองใหญ่ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เมื่อ พ.ศ. 2508[19]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

รางวัลแก้ไข

 • อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสากล (OLYMPIC ORDER IN GOLD) จากสภาโอลิมปิกสากล (IOCC)
 • อิสริยาภรณ์ ANOC AWARD จากสมาคมโอลิมปิกนานาชาติ (IOA)
 • รางวัล ASIAN MERIT AWARD จากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • อิสริยาภรณ์ซีเกมส์ จากสมาพันธ์ซีเกมส์ (SEA Games Federation)
 • รางวัล Distinguished Service Award by the United States Sports Academy (๒๕๓๘)

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า 24 เล่ม 85 ตอน 44 15 พฤษภาคม 2511
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/035/1.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/090/2119.PDF
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/058/1.PDF
 5. "ประวัติ กองดุริยางค์ทหารอากาศ". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-11-12. สืบค้นเมื่อ 2007-11-08.
 6. ประวัติจาก หอพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
 7. [1]
 8. 8.0 8.1 8.2 พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์ "ทุเรียนเหล็กแห่งบ้านอัมพวัน" ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/041/1.PDF
 10. ระบอบเผด็จการทหาร สฤษดิ์ – ถนอม – ประภาส
 11. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย)
 12. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/090/2119.PDF
 13. https://www.rtarf.mi.th/pdf/Former_commander.pdf
 14. http://www.mod.go.th/Recommend/Commander.aspx
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 17. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 18. ประกาศ พระราชทานยศทหาร (หน้า ๒๕๙๖)
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/058/1.PDF
 20. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า 22 เล่ม 77 ตอน 102 14 ธันวาคม 2503
 21. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า 36 เล่ม 74 ตอน 6 12 มกราคม 2500
 22. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รามาธิบดี หน้า 1445 เล่ม 82 ตอน 41 18 พฤษภาคม 2508
 23. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญกล้าหาญ หน้า 28 เล่ม 90 ตอน 57 24 พฤษภาคม 2516
 24. ราชกิจจานุเบกษา บัญชีรายนามผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เล่ม 51 วันที่ 7 ตุลาคม 2477
 25. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ หน้า 1687 เล่ม 58 3 มิถุนายน 2484
 26. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ (กองทัพอากาศ) หน้า 913 เล่ม 79 ตอน 83 8 กันยายน 2505
 27. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน หน้า 1370 เล่ม 79 ตอน 51 15 มิถุนายน 2505
 28. ราชกิจจานุเบกษา แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน ฉบับพิเศษ หน้า 11 เล่ม 91 ตอนที่ 32 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2517
 29. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้า 815 เล่ม 65 ตอน 75 25 ธันวาคม 2491
 30. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๕๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖, ๘ กรกฎาคม ๒๕๐๙
 31. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า 429 เล่ม 63 ตอน 17 26 มีนาคม 2489
 32. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ หน้า 1473 เล่ม 79 ตอน 58 26 มิถุนายน 2505
 33. "Semakan Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2019-07-19. สืบค้นเมื่อ 2017-06-10.
 34. "Senarai Penuh Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan Tahun 1964" (PDF).

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข