ทวี จุลละทรัพย์

พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ (8 สิงหาคม 2457 - 18 พฤษภาคม 2539) อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด อดีตเสนาธิการทหาร อดีตเสนาธิการทหารอากาศ อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีหลายกระทรวง เช่นกระทรวงกลาโหม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย อดีตเสรีไทย เคยเป็นพระเอกภาพยนตร์ของ กองภาพยนตร์ทหารอากาศ เรื่อง "บ้านไร่นาเรา" เมื่อ พ.ศ. 2484 [4]

พลอากาศเอก
ทวี จุลละทรัพย์
ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ม.ร., อ.ป.ร.4, ภ.ป.ร.2
รองนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน – 23 กันยายน 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
25 กันยายน – 6 ตุลาคม 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤษภาคม 2522 – 3 มีนาคม 2523
นายกรัฐมนตรี เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
16 ตุลาคม 2516 – 22 พฤษภาคม 2517
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า ถนอม กิตติขจร
ถัดไป ครวญ สุทธานินทร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม 2515 – 14 ตุลาคม 2516
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
ถัดไป หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ุ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
9 มีนาคม 2512 – 17 พฤศจิกายน 2514
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า พงษ์ ปุณณกันต์
ถัดไป พงษ์ ปุณณกันต์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ดำรงตำแหน่ง
20 เมษายน – 6 ตุลาคม 2519
นายกรัฐมนตรี หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ก่อนหน้า สวัสดิ์ คำประกอบ
ถัดไป ยงยุทธ สัจจวาณิชย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
11 ธันวาคม 2506 – 7 มีนาคม 2512
นายกรัฐมนตรี ถนอม กิตติขจร
ก่อนหน้า สนอง ธนะรัชต์
ถัดไป จิตติ นาวีเสถียร
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2516 – 30 กันยายน 2517
ก่อนหน้า จอมพล ถนอม กิตติขจร
ถัดไป พลเอก กฤษณ์ สีวะรา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 สิงหาคม พ.ศ. 2457
เสียชีวิต 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 (81 ปี)
คู่สมรส อารี ปิ่นแสง (2483 - 2536)
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองบัญชาการทหารสูงสุด
ปีปฏิบัติงาน 2516 - 2517
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก[1][2]
นายกองใหญ่.jpg นายกองใหญ่[3]
บังคับบัญชา กองบัญชาการทหารสูงสุด

ประวัติแก้ไข

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ เกิดที่อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี เป็นบุตรของรองอำมาตย์โทหรุ่น และนางจ่าง จุลละทรัพย์[5] สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนการบิน และศึกษาวิชาการบิน และเสนาธิการ จากประเทศอังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เคยเป็นนายทหารเสรีไทยในสหรัฐอเมริกา[6] รับราชการในกองทัพอากาศไทย มีตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการทหารสูงสุด [7]

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์เคยดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2514[8] ภายหลังจากนั้นดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ สมรสกับอารี ปิ่นแสง รองนางสาวไทยประจำปี พ.ศ. 2483 ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 อายุ 81 ปี 283 วัน

การทำงานแก้ไข

งานการเมืองแก้ไข

พล.อ.อ.ทวี เข้าทำงานการเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคสหประชาไทย มีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นหัวหน้าพรรค พลอากาศเอกทวี เป็นเลขาธิการพรรค [9]

พล.อ.อ.ทวี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีสมัยแรก พ.ศ. 2506 เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร[10] และได้รับพระราชทานยศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ในปีนั้น[11] ต่อมาในปี พ.ศ. 2512 เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในปี พ.ศ. 2514 ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจรเช่นเดียวกัน

กระทั่งในปี พ.ศ. 2516 เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด[12]และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม[13] ในรัฐบาลศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช[14] จนกระทั่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากนายกรัฐมนตรีลาออก และได้รับแต่งตั้งอีกสมัยหนึ่งในรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีย์เช่นเดียวกัน[15] แต่ดำรงตำแหน่งเพียง 12 วัน และได้เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณเพียงวันเดียวก็ต้องพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากการรัฐประหารของพลเรือเอก สงัด ชลออยู่

ในปี พ.ศ. 2522 พล.อ.อ.ทวี ได้รับแต่งตั้งเป็นรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์[7][16]

งานกีฬาแก้ไข

พล.อ.อ.ทวี จุลละทรัพย์ เป็นบุคคลสำคัญในวงการกีฬาของไทย ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2516 สืบต่อจากจอมพลประภาส จารุเสถียร และดำรงตำแหน่งติดต่อกันหลายสมัย ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศ และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย เมื่อ พ.ศ. 2538 นอกจากนี้ยังเคยเป็นนักกีฬาเรือใบ เคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 5 และเหรียญเงินจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 8 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ [7]

รางวัลและเกียรติยศแก้ไข

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ ได้รับพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดนเป็น นายกองใหญ่ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เมื่อ พ.ศ. 2508[17]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

 • เหรียญแกรนด์ ครูซ จากสาธารณรัฐอาร์เจนตินา
 •   ออสเตรีย -   Grand Decoration of Honour in Silver with Sash (Grosses Silbernes Ehrenzeichen am Bande) of the Decoration of Honour for Services to the Republic of Austria
 •   เบลเยียม -   Grand Cross of the Order of the Crown
 •   - พม่า   เครื่องอิสริยาภรณ์แห่งสหภาพพม่า ชั้นที่ 2 ตะโดมหาสรายสิตู (Thado Maha Thray Sithu - Grand Officer of the Order of the Union of Burma)
 • เหรียญเดอะ เคลาด์ แบนเนอร์ เมดัล วิธ แกรนด์ กอร์ดอน
 • อิสริยาภรณ์สเปเชียล แกรนด์ กอร์ดอน ออฟ ดิ ออร์เดอร์ เคลาด์ แอนด์ แบนเนอร์ จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
 • อิสริยาภรณ์ ดิ ออร์เดอร์ ออฟ สตาร์ ออฟ เอธิโอเปีย จากสาธารณรัฐเอธิโอเปีย
 • เหรียญบินตัง เกริลาว จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • เหรียญเฟิร์ส โฮมายูน วิธ แสซ จากประเทศอิหร่าน
 • อิสริยาภรณ์เฟิร์ส คลาส ออฟ ดิ ออร์เดอร์ ออฟ เดอะ แซเคริแทรสเซอร์ จากประเทศญี่ปุ่น
 • อิสริยาภรณ์ออร์เดอร์ ออฟ เซอร์วิซ เมริต เฟิร์ส คลาส จากสาธารณรัฐเกาหลี
 • เหรียญแกรนด์ ออร์เดอร์ ออฟ มูกุงวา จากสาธารณรัฐเกาหลี
 •   ลาว -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์ล้านช้างร่มขาว
 •   มาเลเซีย -   Seri Setia Mahkota Malaysia (S.S.M.) - Honorary Grand Commander of the Order of Loyalty to the Crown of Malaysia (ค.ศ. 1967)[20]
 •   มาเลเซีย -   Panglima Mangku Negara (P.M.N.) - Honorary Commander of the Order of the Defender of the Realm (ค.ศ. 1964)[21]
 •   มาเลเซีย -   Pingat Pangkuan Negara (P.P.N.) - Medal of the Order of the Defender of the Realm
 • อิสริยาภรณ์เดน คอนเจลิซ นอร์สเค ชังค์ โอลัฟส์ ออร์เดอร์ จากราชอาณาจักรนอร์เวย์
 •   ฟิลิปปินส์ -   Commander of the Philippine Legion of Honor (CLH)
 •   สวีเดน -   Commander Grand Cross of the Royal Order of the Sword
 • อิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งแห่งจักรภพอังกฤษ (เดอะ โมสต์ เอ็กเซลเลนต์ ออร์เดอร์ ออฟ เดอะ บริทิช เอมไพร์) จากสหราชอาณาจักร
 • เหรียญเมดัล ออฟ ฟรีดอม วิธ บรอนซ์ ปาล์ม จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เหรียญลีเจ็นด์ ออฟ เมริท ดีกรี ออฟ คอนแมนเดอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • อิสริยาภรณ์คิม คัน ออร์เดอร์ เฟิร์ส คลาส จากสาธารณรัฐเวียดนาม

รางวัลแก้ไข

 • อิสริยาภรณ์โอลิมปิกสากล (OLYMPIC ORDER IN GOLD) จากสภาโอลิมปิกสากล (IOCC)
 • อิสริยาภรณ์ ANOC AWARD จากสมาคมโอลิมปิกนานาชาติ (IOA)
 • รางวัล ASIAN MERIT AWARD จากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA)
 • อิสริยาภรณ์ซีเกมส์ จากสมาพันธ์ซีเกมส์ (SEA Games Federation)
 • รางวัล Distinguished Service Award by the United States Sports Academy (๒๕๓๘)

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2500/D/035/1.PDF
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/090/2119.PDF
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/058/1.PDF
 4. ประวัติ กองดุริยางค์ทหารอากาศ
 5. ประวัติจาก หอพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ
 6. [1]
 7. 7.0 7.1 7.2 พล.อ.อ. ทวี จุลละทรัพย์ "ทุเรียนเหล็กแห่งบ้านอัมพวัน" ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2514/D/041/1.PDF
 9. ระบอบเผด็จการทหาร สฤษดิ์ – ถนอม – ประภาส
 10. พระบรมราชโองการ ประกาศ ตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๑๙ ราย)
 11. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2506/D/090/2119.PDF
 12. https://www.rtarf.mi.th/pdf/Former_commander.pdf
 13. http://www.mod.go.th/Recommend/Commander.aspx
 14. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน 35 ราย)
 15. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
 16. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
 17. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2508/D/058/1.PDF
 18. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2511/D/044/24.PDF
 19. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/D/102/22.PDF
 20. "Semakan Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan".
 21. "Senarai Penuh Penerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan Tahun 1964" (PDF).

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข