นางสาวไทย

เวทีประกวดนางงาม
สำหรับการประกวดปีนี้ ดู นางสาวไทย 2563

นางสาวไทย เป็นการประกวดนางงามรายการที่ 2 ของประเทศไทย ต่อจากนางสาวสยาม โดยในยุคแรกจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมงานฉลองรัฐธรรมนูญ ต่อมาจัดขึ้นเพื่อส่งผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดนางงามจักรวาล และในปัจจุบันจัดขึ้นเพื่อให้เป็นทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และจัดขึ้นเพื่อส่งผู้ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทย ไปประกวดนางงามนานาชาติ​

นางสาวไทย
คําขวัญTimeless Beauty
ก่อตั้งพ.ศ. 2477
ประเภทการประกวดความงาม
สํานักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง
สมาชิก
มิสชาร์มมิ่งอินเตอร์เนชั่นแนล
(2564)

นางงามนานาชาติ
(2562)

นางงามจักรวาล
(2507-2542)
ภาษาทางการ
ไทย
ผู้อำนวยการประกวด
อดิศร สุดดี
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักอย่างเป็นทางการ

ในปี พ.ศ. 2562 นางสาวไทย ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ โดยใช้รูปแบบการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 77 จังหวัดเข้าสู่รอบภูมิภาค และแบ่งเป็น 4 ภาค แล้วคัดเลือกตัวแทนระดับภาค ภาคละ 10 คน จนเหลือ 40 คน เข้าสู่การประกวดนางสาวไทย และนางสาวไทยจะไม่มีตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ 2 แต่จะมีตำแหน่งรองชนะเลิศประจำภูมิภาค ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว และทูตพาณิชย์ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค[1]

ประวัติแก้ไข

พ.ศ. 2477-2483แก้ไข

การประกวดนางสาวไทย จัดครั้งแรกในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 โดยใช้ชื่อว่า "นางสาวสยาม" รัฐบาลได้จัดขึ้นในงานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญ ภายในพระราชอุทยานสราญรมย์ ซึ่งเป็นสโมสรคณะราษฎร ในปี พ.ศ. 2477 เป็นการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญเป็นปีที่สอง แต่เริ่มจัดการประกวดนางสาวสยามเป็นปีแรก กำหนดระยะเวลาจัดงาน 5 วัน คือวันที่ 8 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2477 ในคืนวันที่ 8 ธันวาคม เป็นการคัดเลือก นางสาวธนบุรี คืนวันที่ 9 ธันวาคม เป็นคัดเลือก นางสาวพระนคร และคืนวันที่ 10 - 12 ธันวาคม เป็นการประกวด นางสาวสยาม โดยผู้เข้าประกวดแต่งกายด้วยชุดไทยห่มสไบเฉียง นุ่งซิ่นยาวกรอมเท้า ต่อมาในพ.ศ. 2482 จึงเปลี่ยนเป็นชุดเสื้อกระโปรงติดกัน ตัดเย็บด้วยผ้าไหมของไทย เสื้อเปิดหลัง กางเกง กระโปรงยาวถึงเข่า และได้เพิ่มการสวมใส่ชุดกีฬา กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุดเปิดหลังในปีถัดมา

ในยุคที่ 1 จัดการประกวดที่พระราชอุทยานสราญรมย์ ประเทศไทยมีผู้ได้รับเลือกเป็น "นางสาวสยาม" จำนวน 5 คน และ "นางสาวไทย" จำนวน 2 คน เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ว่าด้วยนามของประเทศ พ.ศ. 2482 กำหนดเรียกนามของประเทศว่าประเทศไทย ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใด ซึ่งใช้คำว่า "สยาม" ให้ใช้คำว่า "ไทย" แทน ดังนั้น การประกวด "นางสาวสยาม" จึงเปลี่ยนมาใช้การประกวด "นางสาวไทย" นับตั้งแต่ พ.ศ. 2482

ขณะที่รัฐบาลกำลังเตรียมจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2484 ซึ่งกำหนดเริ่มในวันที่ 8 ธันวาคม แต่ในเช้าตรู่วันที่ 8 ธันวาคมนั้น กองทัพญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกที่ชายฝั่งหลายแห่ง มีการสู้รบกันที่ บางปู สมุทรปราการ อ่าวมะนาว ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ปัตตานี ฯลฯ ประเทศไทยเข้าสู่สภาวะสงคราม งานฉลองรัฐธรรมนูญในปีนั้นจึงถูกยกเลิกทันที และไม่มีการจัดงานไปจนสงครามสงบ

พ.ศ. 2491-2497แก้ไข

หลังสงครามสงบ ใน พ.ศ. 2488 พระนครบอบช้ำจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรมาก ต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูอยู่ระยะหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2491 รัฐบาลจึงได้จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้ง และการประกวดนางสาวไทยในยุคที่ 2 ได้เริ่มอีกครั้งในปี พ.ศ. 2491 แต่ปี พ.ศ. 2492 มีงานฉลองรัฐธรรมนูญแต่เว้นการประกวดไป ปีถัดมารัฐบาลกลับมาจัดการประกวดอีกครั้ง โดยเพิ่มการสวมใส่ชุดว่ายน้ำในการประกวดด้วยและได้จัดการประกวดต่อเนื่องจนถึง พ.ศ. 2497 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่รัฐบาลเป็นผู้มีบทบาทในการจัดการประกวด เนื่องจากงานฉลองรัฐธรรมนูญได้ถูกยกเลิกไปอีก เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองในช่วงรอยต่อของประชาธิปไตยและเผด็จการ การประกวดนางสาวไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลองรัฐธรรมนูญ ก็จึงไม่ได้จัดขึ้นด้วย

พ.ศ. 2507-2515แก้ไข

จากการที่งานเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญได้ถูกยกเลิกไป ทำให้ไม่มีการประกวด นางสาวไทยในช่วงเวลาดังกล่าว แต่มักจะมีการจัดในระดับท้องถิ่น หรือการประกวดเนื่องในโอกาสหรือวาระพิเศษต่าง ๆ เช่น การประกวดเทพีลุมพินี ที่สวนลุมพินี (คนสมัยนั้นส่วนใหญ่จะเรียกสวนลุมพินีรวมว่า สนามมวยลุมพินีแต่ไม่ได้เป็นจัดการประกวดในสนามมวยแต่อย่างใด), การประกวดนางสาวไทย โทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม, การประกวดนางงามตุ๊กตาทอง ในงานประกวดภาพยนตร์ตุ๊กตาทอง, การประกวดสาวงาม องค์กฐินชิงถ้วยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นต้น

ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทดลองจัดการประกวด "นางงามวชิราวุธ" ขึ้นในงานวชิราวุธานุสรณ์ ซึ่งเป็นงานที่สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้นโดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ อีกวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างความบันเทิง แก่ประชาชนผู้มาเที่ยวงาน ส่วนสถานที่จัดงานคือบริเวณพระราชอุทยานสราญรมย์ จากการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ จุดมุ่งหมายของการจัดประกวด นางสาวไทย ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยการใช้ตำแหน่งนางสาวไทย เป็นสื่อเผยแพร่ชื่อเสียง ให้แก่ประเทศ และ ใช้รูปแบบของการเข้าร่วมประกวดนางงาม ระดับชาติทำให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2507 คณะกรรมการการจัดงานวชิราวุธานุสรณ์ ได้มีการเปลี่ยนชื่อการประกวดมาเป็นการประกวด "นางสาวไทย " ซึ่งสมาคมนักเรียนเก่าวชิรวุธฯ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ตั้งแต่นั้นมา

พ.ศ. 2527-2542แก้ไข

ในปี พ.ศ. 2516 ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นในบ้านเมือง การประกวดนางสาวไทยจึงได้หยุดจัดไป จนปี พ.ศ. 2527 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยฯ โดยนายชาติเชื้อ กรรณสูต นายกสมาคม และเป็นผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ได้รื้อฟื้นการจัดประกวดนางสาวไทยขึ้นอีกครั้ง เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปประกวดนางงามจักรวาล โดยในปี พ.ศ. 2527 ได้จัดการประกวดขึ้นที่ เวทีกลางแจ้ง โรงแรมแกรนด์พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ได้จัดการประกวดที่เวทีกลางสวนน้ำสวนสยาม ซึ่งในปีนั้นได้เกิดฝนตกอย่างหนัก ทำให้การประกวดต้องหยุดชะงักเป็นช่วงๆ เป็นอุปสรรคต่อการประกวด หลังจากนั้น ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา การประกวดจึงได้จัดในอาคาร ซึ่งจากการเว้นว่างการประกวดไปนานหลายปี ทำให้ช่วงสองปีแรกไม่ได้รับความสนใจจากผู้คนเท่าใดนัก ทั้งผู้สมัครที่มีจำนวนน้อยและหาผู้สนับสนุนการประกวดยาก หลังจากนั้นผู้คนเริ่มรู้จัก "นางสาวไทย" กันมากขึ้น จึงมีผู้สนใจสมัครเข้าประกวด และภาคเอกชนเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนต่างๆกันมาก นางงามคนที่ 36 ได้เข้าประกวดเป็นครั้งสุดท้ายในปี 1999 สุรางค์ เปรมปรีดิ์ ดูแลการผลิตรายการของช่อง7 ได้รับผิดชอบการประกวดสิ้นสุดการประกวดนางงามช่อง7สี ปี พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2543-2559แก้ไข

เนื่องจากเกิดปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์ในชื่อ "นางสาวไทย" ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์คือสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ กับเจ้าของสิทธิ์ในการจัดการประกวดคัดเลือกตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาล คือ คุณสุรางค์ เปรมปรีดิ์ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 ในขณะนั้น ทั้งสองฝ่ายจึงได้แยกกันจัด โดยทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ยังจัดการประกวดนางสาวไทยต่อไป แต่นางสาวไทยไม่ได้สิทธิ์ไปประกวดนางงามจักรวาล และสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธฯ ได้ให้สถานีโทรทัศน์ไอทีวี เป็นผู้ดำเนินการจัดการประกวด ต่อมาก็ย้ายไปจัดร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2558 มีการพัฒนารูปแบบการจัดประกวดให้เหมาะสมกับความเป็นกุลสตรี สภาพเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมากยิ่งขึ้น อาทิ การยกเลิกการใส่ชุดว่ายน้ำบนเวที เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของสตรีไทย, การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลคะแนน, การวัดระดับ IQ และ EQ รวมทั้งการนำความสามารถพิเศษของผู้เข้าประกวด มาใช้ประกอบในการพิจารณาการตัดสิน เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดในทุกๆด้าน ไม่ใช่แต่เพียงความสวยอย่างเดียว นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประกวดรอบคัดเลือกในภูมิภาคต่างๆ เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้หญิงไทยทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดอย่างทั่วถึง ในยุคนี้ ผู้ที่ได้รับตำแหน่ง นางสาวไทยจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง "ทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว" ทำหน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณีของไทย ให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก ซึ่งต้องเดินทางไป ยังสำนักงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีสำนักงานสาขาถึง 17 แห่งทั่วโลก รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตามจังหวัดต่างๆ ภายในประเทศตลอดทั้งปี จุดมุ่งหมายของการประกวดในยุคนี้ ตรงกับแนวคิดของคำว่า "นางสาวไทย" ที่คนไทยเข้าใจความหมาย จึงได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ มากมาย อาทิ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และในปี พ.ศ. 2559 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ดำเนินการถ่ายทอดการประกวด เนื่องจากหมดสัญญากับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

พ.ศ. 2562แก้ไข

บริษัท ทีดับเบิลยู เพเจ้นส์ จำกัด โดย ธนวัฒน์ วันสม และณัฐกาญจน์ เสนเนียม ได้รับลิขสิทธิ์การจัดประกวดนางสาวไทยจากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง โดยถ่ายทอดทางเอ็มคอตเอชดีและปีนี้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามนานาชาติ ในภายหลังได้มีเปลี่ยนมือผู้จัดการประกวดเป็น อดิศร สุดดี ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวเชียงใหม่ เป็นผู้อำนวยการกองประกวด ต่อมา ปี 2564 บริษัท ทีพีเอ็น 2018 จำกัด ได้รับลิขสิทธิ์จากสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการจัดการประกวดนางสาวไทย

รายนามนางสาวไทยและรองนางสาวไทยแก้ไข

นับจนถึงปี พ.ศ. 2562 มีการจัดประกวดนางสาวไทยมาแล้ว 51 ครั้ง โดยมีผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวสยาม 5 คน, รองนางสาวสยาม 4 คน, นางสาวไทย 46 คน และรองนางสาวไทย 147 คน ทั้งนี้ มีนางสาวไทยสองคนที่เคยรับตำแหน่งนางงามจักรวาล ได้แก่อาภัสรา หงสกุล และภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก มีนางสาวไทยหนึ่งคนเคยรับตำแหน่งรองนางงามจักรวาล คือ จีรนันทน์ เศวตนันทน์ และมีนางสาวไทยหนึ่งคนเคยรับตำแหน่งนางงามนานาชาติ คือ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ รายนามนางสาวไทยและรองนางสาวไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 จนถึงปัจจุบัน (ชื่อในสูจิบัตรการประกวด)

 • หมายเหตุ: จนถึงปี 2481 ใช้ชื่อตำแหน่งว่า "นางสาวสยาม"
ที่ ปี พ.ศ. (ค.ศ.) นางสาวไทย จังหวัด รองชนะเลิศ
ลำดับที่ 1 ถึง 4
สถานที่จัดประกวด จังหวัดเจ้าภาพ ผู้เข้าประกวด
52. 2563 (2020) ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ นครปฐม ณิษฐกาณต์ อักษรวรรณ
สุพรรณิการ์ นพรัตน์
กมลพร ทองพล
ปทิตตา สันติวิชช์
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่, ลำพูน, ลำปาง 30
51. 2562 (2019) สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ กรุงเทพมหานคร พรนัชชา อารยะสัจพงษ์
มนชนิตว์ ช่วยบุญ
สุภางค์ พานทอง
ริศา พงศ์พฤกษทล (สละตำแหน่ง)
โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร เชียงราย 39
2560–2561 (2017–2018) งดจัดการประกวด เนื่องจากไม่สามารถหาผู้จัดรายใหม่ได้
50. 2559 (2016) ธนพร ศรีวิราช พะเยา ปิ่นทิพย์ อรชร
สุปภาดา ภูรีพงศ์
เมืองไทย จีเอ็มเอ็มไลฟ์เฮาส์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 34
2558 (2015) งดจัดการประกวด เนื่องจากกองประกวดหมดสัญญากับ อสมท. แล้วไม่สามารถหาผู้จัดรายใหม่ได้[2]
49. 2557 (2014) วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์ กรุงเทพมหานคร พิมพ์ชนก จิตชู
เสาวลักษม์ ไชยศิริธัญญา
พัชรวรรณ หุตะเศรณี
อาทิมา เนตรทิพย์
โรงละครอักษรา ชั้น 3 คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ ซอยรางน้ำ ประจวบคีรีขันธ์ 24
48. 2556 (2013) อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร ปวีณสุดา แซ่ตั่น
ดุษฎี อารีย์ทาน
โรงละครอักษรา ชั้น 3 คิง พาวเวอร์ คอมเพล็กซ์ ซอยรางน้ำ นครราชสีมา 18
47. 2555 (2012) ปริศนา กัมพูสิริ กรุงเทพมหานคร ปุณณิศา ศิริสังข์
ณัฐอร โสภณ
แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ น่าน 18
2554 (2011) งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 และมีการไว้ทุกข์การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
46. 2553 (2010) กฤชภร หอมบุญญาศักดิ์ เชียงใหม่ วรรัตน์ นิยมเดช
สิริมา อรชร
โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 18
45. 2552 (2009) อรวิภา กนกนทีสวัสดิ์ สระบุรี กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี
วรวิตา จันทร์หุ่น
โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ถนนรางน้ำ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี 18
44. 2551 (2008) พรรณประภา ยงค์ตระกูล กรุงเทพมหานคร ร้อยตรีหญิงชโลธร ชัยชมพู
วรรณกร กองเมือง
รอยัลพารากอนฮออล์ สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สุโขทัย 18
43. 2550 (2007) อังคณา ตรีรัตนาทิพย์ กรุงเทพมหานคร ภัทรา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ชมพูนุช ลออวรรณากร
ห้องรอยัล จูบิลลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ตราด 18
42. 2549 (2006) ลลนา ก้องธรนินทร์ กรุงเทพมหานคร สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร
พรรณนภา ปราบภัย
โรงละคร ไทยอลังการ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ชลบุรี 18
2548 (2005) งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดเหตุการณ์กบฏไอทีวี
41. 2547 (2004) สิรินทร์ยา สัตยาศัย กรุงเทพมหานคร แสงธรรม ชูมีชัย
ปรัชนันท์ ลิ้มรัตน์
สวนอัมพร สงขลา 30
40. 2546 (2003) ชาลิสา บุญครองทรัพย์ ลำปาง สุภิญญา ฉายะภูติ
เอกจิตรา คำมีศรีสุข
กนิษฐา เหลืองอรุณเลิศ
อุรัจฉทา ณ นคร
อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี ไม่ทราบข้อมูล 40
39. 2545 (2002) ปฏิพร สิทธิพงศ์ เชียงใหม่ สิริพรรณ หลิมวิจิตร
นพพร ชุ่มใจ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไม่ทราบข้อมูล 58
38. 2544 (2001) สุจิรา อรุณพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร ณฐิกา ประกอบบุญ
กิตติมา วัฒนะนุพงษ์
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไม่ทราบข้อมูล 76
37. 2543 (2000) ปนัดดา วงศ์ผู้ดี กรุงเทพมหานคร สวรส ศรีประทุม
กุณฑีรา สัตตบงกช
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไม่ทราบข้อมูล 76
36. 2542 (1999) อภิสมัย ศรีรังสรรค์ นครปฐม นฤมล จินะแก้ว
พรพิมล นิยมวานิช
ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
35. 2541 (1998) ชลิดา เถาว์ชาลี กรุงเทพมหานคร สิริดา ชุณหชาติ
มัณฑนา โห่ศิริ
ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
34. 2540 (1997) สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ นครนายก วรรัตน์ สุวรรณรัตน์
ณาตยา พิมลพันธุ์
ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
2539 (1996) งดจัดการประกวด เนื่องจากงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
33. 2538 (1995) ภาวดี วิเชียรรัตน์ กรุงเทพมหานคร น้ำทิพย์ วีระขจร
จิตรานุช ธรรมมงคล
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
32. 2537 (1994) อารียา สิริโสภา กรุงเทพมหานคร ปรารถนา ไชยโรจน์
อารีวรรณ จตุทอง
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
31. 2536 (1993) ฉัตฑริกา อุบลศิริ กรุงเทพมหานคร มาริสา ทิพย์วังเมฆ
กชกร นิมากรณ์
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
30. 2535 (1992) อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ เชียงใหม่ จิดาภา ณ ลำเลียง
นารถวลี ศรีสกุล
ฟ้ารุ่ง ชารีรักษ์
อลิสา สุวรรณวงศ์
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
29. 2534 (1991) จิระประภา เศวตนันทน์ กรุงเทพมหานคร วรรณิดา กุญชร
อภัสนันท์ สุทธิกุล
ศิรินทรา ไสยประจำ
สุรางคนา สุนทรพนาเวช
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
28. 2533 (1990) ภัสราภรณ์ ชัยมงคล สงขลา เบญจมาภรณ์ เดชสุภา
วิภาวรรณ จันทรวงค์
ภัชธีญา กลิ่นสนิท
ทิพย์สุดา วัฒนศฤงฆาร
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
27. 2532 (1989) ยลดา รองหานาม กรุงเทพมหานคร เพชรรัตน์ ศรีแก้ว
รักษ์สุดา สินวัฒนา
จริญญา หาญณรงค์
ทิพาพร เพชรรัตน์
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
26. 2531 (1988) ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ฉะเชิงเทรา ปรียานุช ปานประดับ
พิมพิไล ไชยโย
ศุภรานันทน์ พันธ์ชูจิต
อิสราภรณ์ จงเจริญ
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
25. 2530 (1987) ชุติมา นัยนา กรุงเทพมหานคร ดวงเดือน จิไธสงค์
ศิริกัลยา โชติมณีพันธ์
มัลลิกา เกรียงไกร
ประภาพรรณ บำรุงไทย
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
24. 2529 (1986) ทวีพร คลังพลอย นครสวรรค์ สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์
สุมิตรา กิจประเสริฐ
วรินทรา วิริยาภรณ์
พัชรีภรณ์ จันทร์สว่าง
โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
23. 2528 (1985) ธารทิพย์ พงษ์สุข น่าน ลีลาวดี วัชโรบล
ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล
สุจิตรา รัตนประยูร
ดวงหทัย กุญชร ณ อยุธยา
สวนสยาม ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
22. 2527 (1984) สาวิณี ปะการะนัง กรุงเทพมหานคร วรัญญา วรากรณ์
วาสิฏฐี ศรีโลฟุ้ง
ประทุมทิพย์ ฉันทะ
พิศเพลิน พงษ์เจริญ
โรงแรมแกรนด์พาเลซ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ชลบุรี ไม่ทราบข้อมูล
2516–2526 (1973–1983) งดจัดการประกวด เนื่องจากเหตุการณ์ 14 ตุลา วิกฤตการณ์การเมือง
21. 2515 (1972) กนกอร บุญมา ฉะเชิงเทรา แสงอรุณ จิตต์ใจ
สุดเฉลียว รอดบุญธรรม
ปริศนา โลหะนันท์
สุดสวาท สมโนทัย
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
20. 2514 (1971) นิภาภัทร สุดศิริ กาญจนบุรี สรินยา ทัตตวร
เปรมฤดี เสริมสิริ
ศรัญญา ทองขจร
เยาวเรศ ภูมิศิลป์
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
2513 (1970) งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สงครามอินโดจีน
19. 2512 (1969) วารุณี แสงศิรินาวิน พระนคร พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์
ลัดดาวัลย์ ยิ่งยง
บุษราภรณ์ ธีระทรัพย์
ปริยา ศรีวิชัย
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
18. 2511 (1968) แสงเดือน แม้นวงศ์ พระนคร มิตทีรา ภัทรนาวิก
ศรีมาย ทิพย์มณฑา
เนตรทราย ชลาธาร
จันทพร สุรินทร์เปาว์
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
17. 2510 (1967) อภันตรี ประยุทธเสนีย์ พระนคร รุ่งทิพย์ ภิญโญ
พัชรินทร์ ไพรอุดม
บุญตา ศรีแผ้ว
พินนะรัฐ ทนันไชย
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
16. 2509 (1966) ประภัสสร พานิชกุล เพชรบุรี อุไรวรรณ งามบุญสืบ
ณาตยา นิยมพงษ์
ภาสวรรณ พหุลรัตน์
สุภาภรณ์ นิลเสรี
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
15. 2508 (1965) จีรนันทน์ เศวตนันทน์ สุราษฎร์ธานี ชัชฎาภรณ์ รักษนาเวศ
สุทิศา พัฒนุช
มลุลี เอี่ยมศิริรักษ์
กิ่งกมล อุบลรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
14. 2507 (1964) อาภัสรา หงสกุล พระนคร อรัญญา นามวงษ์
เนาวรัตน์ วัชรา
เสาวนีย์ วรปัญญาสกุล
ละอองดาว กิริยา
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
2498–2506 (1955–1963) งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดการรัฐประหารในประเทศไทย
13. 2497 (1954) สุชีลา ศรีสมบูรณ์ ลำพูน จงดี วิเศษฤทธิ์
อุทัยวรรณ เทพจินดา
ระเบียบ อาชนะโยธิน
วาสนา รอดศิริ
สวนลุมพินี ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
12. 2496 (1953) อนงค์ อัชชวัฒนา พระนคร นวลสวาท ลังการ์พินธุ์
เลิศลักษณ์ สิริวิเศษ
อมรา อัศวนนท์
มารศรี ยุวนากร
สวนลุมพินี ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
11. 2495 (1952) ประชิตร์ ทองอุไร พระนคร ดวงจันทร์ บุญศรี
วิจิตรา วัลลิสุต
พยุงศรี สาคริกานนท์
นัยนา ไชยสุต
สวนลุมพินี ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
10. 2494 (1951) อุษณีย์ ทองเนื้อดี สมุทรสงคราม เปล่งศรี โสภาวรรณ
สุวรรณา กังสดาร
สุภัทรา ทวิติยานนท์
บุหงา วัชโรทัย
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
9. 2493 (1950) อัมพร บุรารักษ์ เชียงราย ศรีสมร อรรถไกวัลวที
วีณา มหานนท์
โสภิตสุดา วรประเสริฐ
พรทิพย์ จันทรโมกข์
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
2492 (1949) งดจัดการประกวด เนื่องจากจอมพล ป. พิบูลสงครามออกคำสั่งยกเลิกการประกวดนางสาวไทย เนื่องจากเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย
8. 2491 (1948) ลัดดา สุวรรณสุภา ปัตตานี ลักษมี กรรณสูต
อุษา วีระวรรธนะ
เรณู พิบูลภานุวัฒน์
ปราณี มาลีพันธุ์สกุล
สวนอัมพร ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
2484–2490 (1941–1947) งดจัดการประกวด เนื่องจากเกิดเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2
7. 2483 (1940) สว่างจิตต์ คฤหานนท์ พระนคร สมจิตต์ ลิ้มไพบูลย์
อารี ปิ่นแสง
สอาด ลิ่มสวัสดิ์
ประชัญ ศิวเสน
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
6. 2482 (1939) เรียม เพศยนาวิน พระนคร มาลี พันธุมจินดา
เทียมจันทร์ วานิชขจร
เจริญศรี ปาศะบุตร
ลำยอง สู่พานิช
สวนอัมพร ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
นางสาวสยาม
5. 2481 (1938) พิสมัย โชติวุฒิ พระนคร เสริมสุข จันทรเวคิน
ลำดวน ดับทุกข์รัฎฐ์
สันธนา ลิ้มปิติ
สุคนธ์ นาวารัตน์
ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
4. 2480 (1937) มยุรี วิชัยวัฒนะ พระนครศรีอยุธยา ไม่มี ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
3. 2479 (1936) วงเดือน ภูมิรัตน์ พระนคร ไม่มี ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
2. 2478 (1935) วณี เลาหเกียรติ พระนคร ไม่มี ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล
1. 2477 (1934) กันยา เทียนสว่าง นนทบุรี ไม่มี พระราชอุทยานสราญรมย์ ไม่ทราบข้อมูล ไม่ทราบข้อมูล

ตัวแทนในการประกวดระดับนานาชาติแก้ไข

สัญลักษณ์สี

 •      : ชนะเลิศ
 •      : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •      : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •      : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ

มิสชาร์มมิ่งอินเตอร์เนชั่นแนลแก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2021 ปทิตตา สันติวิชช์ ปทุมธานี TBA TBA

ผลงานการประกวดระดับนานาชาติในอดีตแก้ไข

สัญลักษณ์สี

 •      : ชนะเลิศ
 •      : รองชนะเลิศหรืออันดับ 5/6
 •      : เข้ารอบสุดท้ายหรือรอบรองชนะเลิศ
 •      : รางวัลพิเศษหรือเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพิเศษ

มิสอินเตอร์เนชันแนลแก้ไข

ดูบทความหลักที่: นางงามนานาชาติ
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2019 สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ กรุงเทพมหานคร มิสอินเตอร์เนชันแนล 2019 ราชินีแห่งทวีปเอเชีย
  1989 พิมพิไล ไชยโย น่าน ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1988 ภัสสร บุญยเกียรติ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ขวัญใจช่างภาพ
  1987 ประพาพรรณ บำรุงไทย พิษณุโลก ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1986 จันทนี สิงห์สุวรรณ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1985 ศศิมาภรณ์ ไชยโกมล ชลบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1973 จินตนา เตชะมณีวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  1972 สรินยา ทัตตวร กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1971 สุภัค ลิขิตกุล กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1
  1970 พนารัตน์ พิสุทธิศักดิ์ กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  1969 อุษณีย์ เพ็ญพิมล นครศรีธรรมราช รองอันดับ 4
  1968 รุ่งทิพย์ ภิญโญ ลำพูน รองอันดับ 4 ขวัญใจช่างภาพ

มิสยูนิเวิร์สแก้ไข

ดูบทความหลักที่: นางงามจักรวาล
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  1999 อภิสมัย ศรีรังสรรค์ นครปฐม ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1998 ชลิดา เถาว์ชาลี กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1997 สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ นครนายก ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1995 ภาวดี วิเชียรรัตน์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1994 อารียา สิริโสภา กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ นางงามยิ้มสวยจากฟิล์มสี
  1993 ฉัตฑริกา อุบลศิริ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1992 อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ เชียงใหม่ ไม่ผ่านเข้ารอบ อันดับ 2 - ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  1991 จิระประภา เศวตนันทน์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1990 ภัสราภรณ์ ชัยมงคล สงขลา ไม่ผ่านเข้ารอบ ขวัญใจช่างภาพ
  1989 ยลดา รองหานาม กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ อันดับ 2 - ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  1988 ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก ฉะเชิงเทรา นางงามจักรวาล 1988 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  1987 ชุติมา นัยนา กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1986 ทวีพร คลังพลอย นครสวรรค์ ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1985 ธารทิพย์ พงษ์สุข น่าน ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1984 สาวิณี ปะการะนัง กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
  1973 กนกอร บุญมา ฉะเชิงเทรา ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1972 นิภาภัทร สุดศิริ กาญจนบุรี ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1971 วารุณี แสงศิรินาวิน พระนคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1969 แสงเดือน แม้นวงศ์ พระนคร ไม่ผ่านเข้ารอบ ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  1968 อภันตรี ประยุทธเสนีย์ พระนคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  1966 จีรนันทน์ เศวตนันทน์ สุราษฎร์ธานี รองอันดับ 2
  1965 อาภัสรา หงสกุล พระนคร นางงามจักรวาล 1965
  1954 อมรา อัศวนนท์ พระนคร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเอเชียแปซิฟิกแก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  1999 นฤมล จินะแก้ว กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
  1998 สิริดา ชุณหชาติ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1997 วรรัตน์ สุวรรณรัตน์ กรุงเทพมหานคร มิสเอเชียแปซิฟิค 1997 นางงามยิ้มสวย
  1996 จิตรานุช ธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
  1995 น้ำทิพย์ วีระขจร กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย
  1994 ปรารถนา ไชยโรจน์ กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 12 คนสุดท้าย
  1993 มาริสา ทิพย์วังเมฆ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1992 นารถวลี ศรีสกุล
หรือ ชุติมา นิรันสิทธิรัตน์
กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 1 ชุดราตรียอดเยี่ยม
  1989 เพชรรัตน์ สีแก้ว กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 4
  1988 ปรียานุช ปานประดับ กรุงเทพมหานคร มิสเอเชียแปซิฟิค 1988 ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
  1987 ดวงเดือน จิไธสงค์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1986 สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2
  1985 ลีลาวดี วัชโรบล กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ

มิสเวิลด์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: มิสเวิลด์
ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  1968 พินนะรัฐ ทนันไชย กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย

มิสควีนออฟเดอะแปซิฟิกแก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  1966 ประภัสสร พานิชกุล กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ นางงามบุคลิกภาพ

มิสฟลาวเวอร์ควีนแก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  1989 รักษ์สุดา สินวัฒนา กรุงเทพมหานคร รองอันดับ 2

มิสวันเดอร์แลนด์แก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  1989 ศุภรานันทน์ พันธ์ชูจิต กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ
  1988 ดวงเดือน จิไธสงค์ กรุงเทพมหานคร เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย
  1987 สรารัตน์ หรุ่มเรืองวงศ์ กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ

เวิลด์มิสยูนิเวอร์ซิตี้แก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  1990 เบญจมาภรณ์ เดชสุภา กรุงเทพมหานคร ไม่ผ่านเข้ารอบ มิสเอเชีย

มิสทัวริซึมควีนอินเตอร์เนชันแนลแก้ไข

ปี ผู้ดำรงตำแหน่ง จังหวัด ตำแหน่งในการประกวด รางวัลพิเศษ
  2016 พิมพ์ชนก จิตชู สมุทรปราการ รองอันดับ 4

แกลอรี่ผู้ชนะแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "โฉมใหม่ประกวด'นางสาวไทย'ปี62". เดลินิวส์. 29 พฤษภาคม 2562. สืบค้นเมื่อ 8 มิถุนายน 2562. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. “นางสาวไทย” ที่โลกลืมคืนชีพแล้ว ย้ายจาก ช่อง 9 อสมท. กลับไปตายรังเดิม ช่อง 7

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข