อังคณา ตรีรัตนาทิพย์

อังคณา ตรีรัตนาทิพย์ นางสาวไทยคนที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2550 "งามล้ำค่า กัลยาเทอดแผ่นดิน"

อังคณา หิรัญพฤกษ์ (ตรีรัตนาทิพย์)
การประกวดนางสาวไทย ปี พ.ศ. 2557
การประกวดนางสาวไทย ปี พ.ศ. 2557
สารนิเทศภูมิหลัง
เกิด22 สิงหาคม พ.ศ. 2528 (36 ปี)
อังคณา ตรีรัตนาทิพย์
ปีที่แสดง2550 - ปัจจุบัน
ผลงานเด่นนางสาวไทยปี 2550

ประวัติแก้ไข

อังคณา ตรีรัตนาทิพย์ หรือ อ้อ/ก้อย เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2528 เป็นชาวกรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าประกวดนางสาวไทยในขณะที่ศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 4 จนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

ด้านชีวิตส่วนตัว อังคณา ตรีรัตนาทิพย์ สมรสกับ นายแพทย์อัฏฐวัฒน์ หิรัญพฤกษ์ เป็นอาของของภูริ หิรัญพฤกษ์ และ กฤษ หิรัญพฤกษ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

การศึกษาแก้ไข

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์
  • ปริญญาตรี สถิติศาสตร์บัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ด
  • กำลังศึกษา (พ.ศ. 2559) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง คณะนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

รางวัลแก้ไข

  • ได้รับตำแหน่งรองอันดับ 2 มิส ข.ส.ม.ก. ปี 2549
  • มิสคังเซน เคนโก และขวัญใจช่างภาพ ปี 2549
  • นางสาวไทย ประจำปี พ.ศ. 2550, Miss Healthy, Miss Perfect และนางงามมิตรภาพ