นางสาวไทย 2565 เป็นการจัดประกวดนางสาวไทยครั้งที่ 53 ซึ่งดำเนินจัดประกวดโดย บริษัททีพีเอ็น โกลบอล ซึ่งนางสาวไทย 2565 จะทำกิจกรรมการเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 22 มกราคม จนถึง 26 มกราคม 2565 โดยจัดประกวดรอบตัดสินในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์ กรุงเทพมหานคร ในช่วงท้ายของการประกวด ณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์ นางสาวไทยประจำปี 2563 ได้สวมมงกุฏให้มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ เป็นนางสาวไทยคนใหม่

นางสาวไทย 2565
วันที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
พิธีกรแพรววณิชยฐ์ เรืองทอง
กรกันต์ สุทธิโกเศศ
สถานที่จัดเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ถ่ายทอดทางFacebook Live
YouTube Live
เข้าร่วมประกวด24 คน
ผ่านเข้ารอบ12 คน
ผู้ชนะเลิศมานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์
 ภูเก็ต
← 2563
2566 →

ผลการประกวดแก้ไข

ลำดับแก้ไข

ผลการประกวด ผู้ได้รับรางวัล
นางสาวไทย 2565
รองอันดับ 1
 • นครปฐม – อัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร
รองอันดับ 2
รองอันดับ 3
รองอันดับ 4
12 คนสุดท้าย

ลำดับการประกาศชื่อแก้ไข

12 คนสุดท้าย
 1. นครปฐม – อัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร
 2. กรุงเทพมหานคร – กีรดา อัครปรีดี
 3. กรุงเทพมหานคร – วนิดา ดอกกุหลาบ
 4. กาญจนบุรี – อธิชา เรนนี่
 5. กรุงเทพมหานคร – จันทรรัสม์ เอี่ยมเล็ก
 6. กรุงเทพมหานคร – ทิฆัมพร ทุ่งทะเล
 7. มุกดาหาร – วรัมพร ปั้นอินทร์
 8. ภูเก็ต – มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์
 9. สกลนคร –วาริศา ศรีนุกูล
 10. กรุงเทพมหานคร –ภรณ์นภัส ปุณณสิริวัฒน์
 11. กรุงเทพมหานคร –ศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข
 12. กรุงเทพมหานคร –อรณพรรณ ณ เชียงใหม่
5 คนสุดท้าย
 1. กรุงเทพมหานคร – วนิดา ดอกกุหลาบ
 2. ภูเก็ต – มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์
 3. นครปฐม – อัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร
 4. กาญจนบุรี – อธิชา เรนนี่
 5. กรุงเทพมหานคร –ศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข

รางวัลพิเศษแก้ไข

ผลการประกวด ผู้เข้าประกวด
ขวัญใจเจ๊รวยของคนอำนาจเจริญ
Beauti of the Future Award
งามอย่างไทย by Aotura
Miss Perfect Beauty
Miss Brilliant Beauty by True 5G
นางงามแห่งแรงบันดาลใจ

ผู้เข้าประกวดแก้ไข

ผู้เข้าประกวด 24 คนสุดท้ายที่ได้รับการยืนยัน

หมายเลข ผู้เข้าประกวด ชื่อเล่น อายุ ส่วนสูง (ซ.ม.) จังหวัด
MT01 ศรณ์ศรฏฐ์ วิทยาเรืองสุข ไข่มุก 25 กรุงเทพมหานคร
MT02 พรนภัส พลอยปาริชาต บีบี 27 ปทุมธานี
MT03 อิสรีย์ รอดวิเศษ พลอย 23 พระนครศรีอยุธยา
MT04 ธนิษฐา อุทิศ กิ่ง 22 ฉะเชิงเทรา
MT05 พิมพ์ญาดา เอี่ยมประไพ เนย 26 กรุงเทพมหานคร
MT06 อัญพัชร์ ปิติประจักษ์วัชร มุก 21 นครปฐม
MT07 ปุญชรัศมิ์ รุ่งโรจน์ทรัพย์ อาย 24 ระนอง
MT08 กีรดา อัครปรีดี ดาด้า 26 กรุงเทพมหานคร
MT09 ปิณฑิรา โพธิ์เงิน ปิณ 20 นครปฐม
MT10 วรัมพร ปั้นอินทร์ พลอย 22 มุกดาหาร
MT11 จันทรรัสม์ เอี่ยมเล็ก เกรฟ 26 กรุงเทพมหานคร
MT12 อรณพรรณ ณ เชียงใหม่ อร 25 กรุงเทพมหานคร
MT13 พีรยา หงษ์เงิน พี 25 กรุงเทพมหานคร
MT14 ดิสนีย์ กิตติโสภณพันธุ์ ดิสนีย์ 23 ปทุมธานี
MT15 ทิฆัมพร ทุ่งทะเล โบนัส 25 กรุงเทพมหานคร
MT16 มานิตา ดวงคำ ฟาร์เมอร์ นิต้า 25 ภูเก็ต
MT17 อธิชา เรนนี่ นิกกี้ 21 กาญจนบุรี
MT18 วนิดา ดอกกุหลาบ นิดา 25 กรุงเทพมหานคร
MT19 วาริศา ศรีนุกูล ไข่มุก 25 สกลนคร
MT20 ทัญณัฐฐ์ ปรีมณีสิทธ์ ปิ่น 27 นครสวรรค์
MT21 รสริน ธนดลพาณิช โรส 22 กรุงเทพมหานคร
MT22 จิรัชญา โกสินทรานนท์ เฟรช 22 กรุงเทพมหานคร
MT23 ภรณ์นภัส ปุณณสิริวัฒน์ ฮันนี่ 20 กรุงเทพมหานคร
MT24 พรวิภา สุขประเสริฐ นุ่น 25 กรุงเทพมหานคร

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข