เปิดเมนูหลัก

พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ (18 มิถุนายน พ.ศ. 2442 - ?) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 และอดีตรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2

พลเอก ครวญ สุทธานินทร์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
นายกรัฐมนตรี สัญญา ธรรมศักดิ์
ก่อนหน้า พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
ถัดไป พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 มิถุนายน พ.ศ. 2442
จังหวัดหลังสวน
เสียชีวิต พ.ศ. 2534
คู่สมรส คุณหญิงสังวาลย์ สุทธานินทร์
ศาสนา พุทธ

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2442 ที่ตำบลขันเงิน อำเภอเมืองหลังสวน จังหวัดหลังสวน (ปัจจุบันคืออำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร)[1] เป็นบุตรของนายแคล้ว สุทธานินทร์ กับนางกิ้ม (สกุลเดิม สร้างแก้ว) มีน้องชาย 1 คน คือนายนวล สุทธานินทร์ สมรสกับคุณหญิงสังวาลย์ สุทธานินทร์ มีบุตรธิดา 2 คน รับบุตรบุญธรรม 1 คน รวมมีบุตร 3 คน คือ[2][3]

  1. นางเครือวัลย์ สุทธานินทร์
  2. นางเครือวงษ์ สุทธานินทร์
  3. นายกฤษฎา สุทธานินทร์

พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ จบการศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก และจบหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พลเอก ครวญ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ เช่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก[4] แม่ทัพภาคที่ 2[5] แม่ทัพภาคที่ 3[6] นอกจากนี้ยังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นนายทหารพิเศษ ประจำกองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ[7]

งานการเมืองแก้ไข

ในพ.ศ. 2517 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์[8] และพ้นจากตำแหน่งไปหลังมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 นอกนากนี้พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ ยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 3[9]และวุฒิสภาไทย ชุดที่ 4[10] และเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่ 2 ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 3[11]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข