ซีเกมส์

มหกรรมการแข่งขันกีฬา

ซีเกมส์ (อังกฤษ: South-East Asian Games; ชื่อย่อ: SEA Games) เป็นการแข่งขันมหกรรมกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการจัดแบบปีเว้นปี ดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian Games Federation; SEAGF) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย

ซีเกมส์
สัญลักษณ์ซีเกมส์ โดยในปัจจุบันมี 11 ห่วง ซึ่งหมายถึงประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธงของสมาพันธ์ซีเกมส์
ชื่อย่อSEA Games
ก่อตั้งกีฬาแหลมทอง 1959
กรุงเทพฯ
จัดขึ้นทุก2 ปี (ปีเว้นปี)
ครั้งต่อไปซีเกมส์ 2025
กรุงเทพฯชลบุรีสงขลา
วัตถุประสงค์กีฬาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำนักงานใหญ่154 กรีฑาสถานแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ประธานจารึก อารีราชการัณย์
เว็บไซต์SEAGFoffice.org

ประเทศสมาชิกแสดงด้วยสีเขียวบนแผนที่

ซีเกมส์เป็น 1 ใน 5 กีฬาภูมิภาคของโอซีเอ โดยอีก 4 ภูมิภาคคือ กีฬาภูมิภาคเอเชียกลาง, กีฬาภูมิภาคเอเชียใต้, กีฬาภูมิภาคเอเชียตะวันตกและกีฬาเยาวชนเอเชียตะวันออก[1]

ประวัติ

แก้

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 องค์กรการกีฬา ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ร่วมกันจัดการประชุม เพื่อก่อตั้งองค์กรการกีฬาในระดับภูมิภาค โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ อดีตรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (การกีฬาแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน) เสนอว่าควรจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

สหพันธ์กีฬาแหลมทอง (SEAP Games Federation) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการสมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย ประเทศไทย มลายา เวียดนามใต้ ราชอาณาจักรลาว พม่า และ กัมพูชา (หลังจากนั้น สิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย) โดยตกลงร่วมกันว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาคขึ้นในทุกสองปี คือกีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของไทย ระหว่างวันที่ 12 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา จากประเทศไทย มลายา สิงคโปร์ เวียดนามใต้ ลาว และพม่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด รวมทั้งสิ้น 527 คน สำหรับกัมพูชา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2504

จากนั้นในปี พ.ศ. 2520 สมาพันธ์กีฬาแหลมทองประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น ซีเกมส์ ดังที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีมติให้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ บรูไน เข้าเป็นสมาชิกและกรรมการสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ จึงได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 9 ที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เป็นครั้งแรกด้วย และในปี พ.ศ. 2546 สมาพันธ์ฯ มีมติให้ ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่ฮานอยของเวียดนาม

สำนักงาน

แก้

สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154 กรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และประกอบพิธีเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2552 ในวาระครบรอบ 48 ปีของซีเกมส์ โดยนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแหลมทองเป็นต้นมา

ประเทศสมาชิก

แก้
ชาติตามเอ็นโอซี ชื่ออย่างเป็นทางการ ปีที่เข้าร่วม รหัสไอโอซี รหัสในอดีต
  กัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา 2504 CAM KHM
  ลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2504 LAO
  มาเลเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย 2504 MAS MAL, MYS (ISO)
  พม่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 2504 MYA BIR, MMR (ISO)
  สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 2504 SGP SIN
  ไทย ราชอาณาจักรไทย 2504 THA
  เวียดนาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 2504 VIE VET, VNM (ISO)
  บรูไน เนอการาบรูไนดารุซซาลาม 2520 BRU BRN (ISO)
  อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 2520 INA IHO, IDN (ฟีฟ่า, ISO)
  ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2520 PHI PHL (ISO)
  ติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์–เลสเต 2546 TLS IOA

การจัดแข่งขัน

แก้

เมืองที่เป็นเจ้าภาพสูงสุด 3 ครั้งคือ กรุงเทพมหานครของไทย ในปี พ.ศ. 2502, 2510 และ 2518 นครหลวงที่เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้งมี 2 เมืองคือ กรุงย่างกุ้งของพม่า ในปี พ.ศ. 2504 และ 2512 และกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2508 และ 2514 ส่วนกรุงพนมเปญของกัมพูชา เคยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ. 2506 แต่เนื่องจากปัญหาภายในประเทศ ก่อนแข่งขันจึงต้องประกาศยกเลิกไป

เมืองที่เป็นเจ้าภาพสูงสุดถึง 4 ครั้งคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2520, 2532, 2544 และ 2560 โดยนครหลวงที่เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 1 ครั้งมีถึง 7 เมืองคือ กรุงเทพมหานครของไทย (พ.ศ. 2528), กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2522, 2530, 2540 และ 2554 ร่วมกับเมืองปาเล็มบัง), สิงคโปร์ (พ.ศ. 2526, 2536 และ 2558), กรุงฮานอยของเวียดนาม (พ.ศ. 2564 ร่วมกับเมืองนครโฮจิมินห์) และกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2524, 2534, 2548 และ 2562) ส่วนกรุงย่างกุ้งของพม่า เคยเป็นเจ้าภาพมาสองครั้ง ตั้งแต่ส่วนการแข่งขันในปี พ.ศ. 2556 เมียนมายังคงจัดที่นครหลวง แต่หลังจากประกาศย้ายไปยังกรุงเนปยีดอ และเปลี่ยนชื่อประเทศไปเมื่อปี พ.ศ. 2553

ขณะที่เวียดนามให้กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ เป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2546 อนึ่ง ส่วนกรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันของบรูไน (พ.ศ. 2542), กรุงพนมเปญของกัมพูชา (พ.ศ. 2566) และนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว (พ.ศ. 2552) เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเมืองละหนึ่งครั้ง สำหรับกรณีประเทศไทย การแข่งขันในปี พ.ศ. 2538 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นซีเกมส์ครั้งแรก ที่จัดแข่งขันนอกนครหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นซีเกมส์ครั้งที่สอง

ครั้ง
ที่
การแข่งขัน เจ้าภาพ เปิดโดย จำนวนเหรียญทอง ชนิด
กีฬา
นัก
กีฬา
ชาติ
เข้า
ร่วม
รอบ
แข่ง
ขัน
อ้าง
อิง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
กีฬาแหลมทอง (SEAP Games)
1 กีฬาแหลมทอง 1959 กรุงเทพมหานคร   ไทย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย (35)   พม่า (11)   มลายา (8) 12 N/A 6 518 [2]
2 กีฬาแหลมทอง 1961 ย่างกุ้ง   พม่า ประธานาธิบดี วี่น-มอง   พม่า (35)   ไทย (21)   มลายา (16) 13 N/A 7 623 [3]
3 กีฬาแหลมทอง 1963 พนมเปญ   กัมพูชา ถูกยกเลิกเนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในของประเทศเจ้าภาพ
4 กีฬาแหลมทอง 1965 กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอิสมาอิล นาซีรุดดิน ชาห์   ไทย (38)   มาเลเซีย (33)   สิงคโปร์ (18) 14 N/A 6 963 [4]
5 กีฬาแหลมทอง 1967 กรุงเทพมหานคร   ไทย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย (77)   สิงคโปร์ (28)   มาเลเซีย (23) 16 N/A 6 984 [5]
6 กีฬาแหลมทอง 1969 ย่างกุ้ง   พม่า ประธานาธิบดี เนวี่น   พม่า (57)   ไทย (32)   สิงคโปร์ (31) 15 N/A 6 920 [6]
7 กีฬาแหลมทอง 1971 กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ฮาลิม มูอัซซัม ชาห์   ไทย (44)   มาเลเซีย (41)   สิงคโปร์ (32) 15 N/A 7 957 [7]
8 กีฬาแหลมทอง 1973 สิงคโปร์   สิงคโปร์ ประธานาธิบดี เบนจามิน เชียส์   ไทย (47)   สิงคโปร์ (45)   มาเลเซีย (30) 16 N/A 7 1632 [8]
9 กีฬาแหลมทอง 1975 กรุงเทพมหานคร   ไทย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย (80)   สิงคโปร์ (38)   พม่า (28) 18 N/A 4 1142 [9]
ซีเกมส์ (SEA Games)
10 ซีเกมส์ 1977 กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดียะห์ยา เปตรา   อินโดนีเซีย (62)   ไทย (37)   ฟิลิปปินส์ (31) 18 N/A 7 N/A [10]
11 ซีเกมส์ 1979 จาการ์ตา   อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซูฮาร์โต   อินโดนีเซีย (92)   ไทย (50)   พม่า (26) 18 N/A 7 N/A [11]
12 ซีเกมส์ 1981 มะนิลา   ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส   อินโดนีเซีย (85)   ไทย (62)   ฟิลิปปินส์ (55) 18 N/A 7 ≈1800 [12]
13 ซีเกมส์ 1983 สิงคโปร์   สิงคโปร์ ประธานาธิบดี เทวัน นายัร   อินโดนีเซีย (64)   ฟิลิปปินส์ (49)   ไทย (49) 18 N/A 8 N/A [13]
14 ซีเกมส์ 1985 กรุงเทพมหานคร   ไทย พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ไทย (92)   อินโดนีเซีย (62)   ฟิลิปปินส์ (43) 18 N/A 8 N/A [14]
15 ซีเกมส์ 1987 จาการ์ตา   อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซูฮาร์โต   อินโดนีเซีย (183)   ไทย (63)   ฟิลิปปินส์ (59) 26 N/A 8 N/A [15]
16 ซีเกมส์ 1989 กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีอัซลัน มูฮิบบุดดิน ชาห์   อินโดนีเซีย (102)   มาเลเซีย (67)   ไทย (62) 24 N/A 9 ≈2800 [16]
17 ซีเกมส์ 1991 มะนิลา   ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี คอราซอน อากีโน   อินโดนีเซีย (92)   ฟิลิปปินส์ (90)   ไทย (72) 28 N/A 9 N/A [17]
18 ซีเกมส์ 1993 สิงคโปร์   สิงคโปร์ ประธานาธิบดี วี คิม วี   อินโดนีเซีย (88)   ไทย (63)   ฟิลิปปินส์ (57) 29 N/A 9 ≈3000 [18]
19 ซีเกมส์ 1995 เชียงใหม่[a]   ไทย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร   ไทย (157)   อินโดนีเซีย (77)   ฟิลิปปินส์ (33) 28 N/A 10 3262 [19]
20 ซีเกมส์ 1997 จาการ์ตา   อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซูฮาร์โต   อินโดนีเซีย (194)   ไทย (83)   มาเลเซีย (55) 36 490 10 5179 [20]
21 ซีเกมส์ 1999 บันดาร์เซอรีเบอกาวัน   บรูไน สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านฮัสซานัล โบลเกียห์   ไทย (65)   มาเลเซีย (57)   อินโดนีเซีย (44) 21 490 10 ≈5000 [21]
22 ซีเกมส์ 2001 กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ   มาเลเซีย (111)   ไทย (103)   อินโดนีเซีย (72) 32 490 10 4165 [22]
23 ซีเกมส์ 2003 ฮานอยและนครโฮจิมินห์[b]   เวียดนาม นายกรัฐมนตรี ฟาน วัน ขาย   เวียดนาม (158)   ไทย (90)   อินโดนีเซีย (55) 33 N/A 11 ≈5000 [23]
24 ซีเกมส์ 2005 มะนิลา[c]   ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี กลอเรีย มาคาปากัล-อาร์โรโย   ฟิลิปปินส์ (113)   ไทย (87)   เวียดนาม (71) 40 393 11 5336 [24]
25 ซีเกมส์ 2007 นครราชสีมา[d]   ไทย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร   ไทย (183)   มาเลเซีย (68)   เวียดนาม (64) 43 436 11 5282 [25]
26 ซีเกมส์ 2009 เวียงจันทน์   ลาว ประธานาธิบดี จูมมะลี ไซยะสอน   ไทย (86)   เวียดนาม (83)   อินโดนีเซีย (43) 29 372 11 3100 [26]
27 ซีเกมส์ 2011 ปาเล็มบังและจาการ์ตา   อินโดนีเซีย ประธานาธิบดี ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน   อินโดนีเซีย (182)   ไทย (109)   เวียดนาม (96) 44 545 11 ≈5000 [27]
28 ซีเกมส์ 2013 เนปยีดอ   พม่า รองประธานาธิบดี เนียน ตุน   ไทย (107)   พม่า (86)   เวียดนาม (73) 37 460 11 4730 [28]
29 ซีเกมส์ 2015 สิงคโปร์   สิงคโปร์ ประธานาธิบดี โทนี ตัน เค็ง ยัม   ไทย (95)   สิงคโปร์ (84)   เวียดนาม (73) 36 402 11 4370 [29]
30 ซีเกมส์ 2017 กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5   มาเลเซีย (145)   ไทย (72)   เวียดนาม (58) 38 404 11 4646 [30]
31 ซีเกมส์ 2019 หลายเมือง   ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดี โรดรีโก ดูแตร์เต   ฟิลิปปินส์ (149)   เวียดนาม (96)   ไทย (92) 56 9,840 11 5630 [31]
32 ซีเกมส์ 2021[e] ฮานอย   เวียดนาม ประธานาธิบดี เหงียน ซวน ฟุก   เวียดนาม (205)   ไทย (92)   อินโดนีเซีย (69) 40 5,464 11 5467 [32]
33 ซีเกมส์ 2023 พนมเปญ   กัมพูชา สมเด็จอัครมหาเสนาบดี เดโช ฮุน เซน   เวียดนาม (136)   ไทย (108)   อินโดนีเซีย (87) 37 6,210 11 6210
34 ซีเกมส์ 2025 กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สงขลา   ไทย พระมหากษัตริย์แห่งไทย ยังไม่แข่งขัน
35 ซีเกมส์ 2027 รอการยืนยันที่แน่นอน   มาเลเซีย ยังดีเปอร์ตวนอากง ยังไม่แข่งขัน
36 ซีเกมส์ 2029 รอการยืนยันที่แน่นอน   สิงคโปร์ ประธานาธิบดีสิงคโปร์ ยังไม่แข่งขัน
37 ซีเกมส์ 2031[33] รอการยืนยันที่แน่นอน   ลาว ประธานาธิบดีลาว ยังไม่แข่งขัน
38 ซีเกมส์ 2033 รอการยืนยันที่แน่นอน   ฟิลิปปินส์ ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ยังไม่แข่งขัน
หมายเหตุ
 1. เป็นครั้งแรกในการจัดการแข่งขันที่ไม่ใช้เมืองหลวงเป็นสถานที่แข่งขัน คือ เชียงใหม่, ประเทศไทย
 2. เป็นครั้งแรกในการจัดการแข่งขันที่ใช้สถานที่หลักในจัดการแข่งขันมากกว่า 1 แห่ง คือ ฮานอยและนครโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
 3. เมืองที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลักมีมากกว่า 1 แห่ง ได้แก่ มะนิลา, โลสบาโญส และกาลัมบาซิตีในจังหวัดลากูนา, เซบู, บาโกลอด, อังเฮเลส และซูบิก
 4. เมืองที่ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลักมีมากกว่า 1 แห่ง ได้แก่ นครราชสีมา (สถานที่หลัก), กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และปทุมธานี
 5. เลื่อนไปปี พ.ศ. 2565 เนื่องจากเกิดการระบาดทั่วของโควิด-19

ชนิดกีฬา

แก้
รายชื่อกีฬาในซีเกมส์
หมวดหมู่ที่ 1 หมวดหมู่ที่ 2 หมวดหมู่ที่ 3
1A 1B กีฬาในโอลิมปิก กีฬาในเอเชียนเกมส์ /
เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาตส์เกมส์
กีฬาพื้นบ้าน[a] อื่น ๆ[b]
กรีฑา ยิงธนู
1977–1997, 2001–2021
บิลเลียด
ตั้งแต่ 1987
อาร์นิส
1991, 2005, 2019, 2023
ทวิกีฬาว่ายวิ่ง
2023
กระโดดน้ำ
ตั้งแต่ 1965
แบดมินตัน เพาะกาย
1987–1993, 1997, 2003–2007, 2013, 2021
โบกาตอร์
2023
แฮนด์บอลชายหาด
2019–2021
ระบำใต้น้ำ
2001, 2011, 2015–2017
เบสบอล
2005–2007, 2011, 2019
โบว์ลิ่ง
1977–1979, 1983–2001, 2005–2007, 2011, 2015–2021
ชี่นโล่น
2013
บริดจ์
2011
ว่ายน้ำ บาสเกตบอล
1979–2003, 2007, ตั้งแต่ 2011
หมากรุก
2003–2005, 2011–2013, ตั้งแต่ 2019
มวยไทย
2005–2009, 2013, 2019–2021
ทวิกีฬาปั่นวิ่ง
ตั้งแต่ 2019
โปโล
1965–2019, 2023
มวยสากลสมัครเล่น คริกเกต
2017, 2023
เรือประเพณี
1993, 1997–1999, 2003–2007, 2011–2015, 2023
ลอนโบวล์ส
1999, 2001, 2005, 2007, 2017–2019
เรือแคนู
1985, 1995, 2001, 2005–2007, 2011–2015, 2019–2021
ลีลาศ
2005–2009, ตั้งแต่ 2019
เคนโป
2011–2013
วิ่งฝ่าอุปสรรค
2019, 2023
จักรยาน
1959–1979, ตั้งแต่ 1983
อีสปอร์ต
ตั้งแต่ 2019
กุนเขมร
2023
โปโล
2007, 2017–2019
ขี่ม้า
1983, 1995, 2001, 2005–2007, 2011–2017
ดำน้ำฟินสวิมมิ่ง
2003, 2009–2011, ตั้งแต่ 2021
สกีน้ำ
1987, 1997, 2011, 2015–2019
ฟันดาบ
2003–2007, 2011, ตั้งแต่ 2015
ฟลอร์บอล
2015, 2019, 2023
ฮอกกี้
1971–1979, 1983, 1987–1989, 1993–2001, 2007, 2013–2017, 2023
ฟุตซอล
2007, 2011–2013, 2017, 2021
ฟุตบอล ฮอกกี้ในร่ม
2017–2019, 2023
กอล์ฟ
1985–1997, 2001, ตั้งแต่ 2005
ยิวยิตสู
ตั้งแต่ 2019
ยิมนาสติก
1979–1981, 1985–1997, 2001–2007, 2011, ตั้งแต่ 2015
คิกบ็อกซิง
ตั้งแต่ 2019
แฮนด์บอล
2005–2007, 2021
คูราช
2019–2021
ยูโด
1967–1997, ตั้งแต่ 2001
เนตบอล
2001, 2015–2019
คาราเต้
1985–1991, 1995–1997, 2001–2013, ตั้งแต่ 2017
ร่มร่อน
2011
ปัญจกีฬาสมัยใหม่
2019
ปันจักสีลัต
1987–1989, 1993–1997, ตั้งแต่ 2001
เรือพาย
1989–1991, 1997, 2001–2007, 2011–2015, ตั้งแต่ 2019
เปตอง
ตั้งแต่ 2001
รักบี้ 7 คน
2015–2019
กีฬาโรลเลอร์
2011
เรือใบ
1961, 1967–1971, 1975–1977, 1983–1997, 2001, 2005–2007, 2011–2019, 2023
รักบี้ยูเนียน
1969, 1977–1979, 1995, 2007
ยิงปืน
1959–2021
ซามบะ
2019
สเกตบอร์ด
2019
เซปักตะกร้อ
1967–1969, ตั้งแต่ 1973
ซอฟต์บอล
1981–1983, 1989, 2003–2005,
2011, 2015, 2019
เตะลูกขนไก่
2007–2009
ปีนผา
2011
ซอฟท์เทนนิส
2011, 2019, 2023
โต้คลื่น
2019
สควอช
1991–2001, 2005–2007, 2015–2019
เทเบิลเทนนิส โววีนัม
2011–2013, ตั้งแต่ 2021
เทควันโด
ตั้งแต่ 1985
วูซู
1991–1993, 1997, ตั้งแต่ 2001
เทนนิส
1959–2011, ตั้งแต่ 2015
หมากรุกจีน
ตั้งแต่ 2021
ไตรกีฬา
2005–2007, ตั้งแต่ 2015
วอลเลย์บอล
1959–1997, ตั้งแต่ 2001
ยกน้ำหนัก
1959–1997, 2001–2013, ตั้งแต่ 2017
มวยปล้ำ
1987, 1997, 2003–2013, ตั้งแต่ 2019
สเกตลีลา
2017–2019
ฮอกกี้น้ำแข็ง
2017–2019
สปีดสเกตลู่สั้น
2017–2019
 1. กีฬาพื้นบ้านหรือกีฬาระดับภูมิภาค ที่ไม่ใช่กีฬาเอเชียนเกมส์ หรือเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาตส์เกมส์
 2. กีฬาที่เคยแข่งขันในซีเกมส์บางครั้ง ที่ไม่ใช่กีฬาโอลิมปิก เอเชียนเกมส์ หรือเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาตส์เกมส์

สรุปเหรียญรางวัลตลอดกาล

แก้
เหรียญรางวัลซีเกมส์ตลอดกาล
ลำดับที่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติทองเงินทองแดงรวม
1  ไทย2453212722046784
2  อินโดนีเซีย1980187619705826
3  มาเลเซีย1376136318724611
4  เวียดนาม1269109712213587
5  ฟิลิปปินส์1180134617024228
6  สิงคโปร์1045109015003635
7  พม่า59478410952473
8  กัมพูชา159202425786
9  ลาว77122412611
10  บรูไน1757170244
11  ติมอร์-เลสเต393951
รวม (11 คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ)10153100731261032836

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. Games page เก็บถาวร 2010-12-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน of the website of the Olympic Council of Asia; retrieved 2010-07-09.
 2. [1] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 3. [2] เก็บถาวร 2011-02-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 4. [3] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 5. [4] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 6. [5] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 7. [6] เก็บถาวร 2017-06-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 8. [7] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 9. [8] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 10. [9] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 11. [10] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 12. [11] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 13. [12] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 14. [13] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 15. [14] เก็บถาวร 2011-11-11 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 16. [15] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 17. [16] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 18. [17] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 19. [18] เก็บถาวร 2018-11-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 20. [19] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 21. [20] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 22. [21] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 23. [22] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 24. [23] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 25. [24] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 26. [25] เก็บถาวร 2015-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 27. [26] เก็บถาวร 2018-11-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 28. [27] เก็บถาวร 2018-11-06 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 29. [28] เก็บถาวร 2018-11-15 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 30. [29] เก็บถาวร 2017-08-31 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 31. [30] เก็บถาวร 2019-12-05 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
 32. "31st SEA Games Results". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-05-30. สืบค้นเมื่อ 2022-05-23.
 33. "ซีเกมส์" วางเจ้าภาพ 6 ครั้งถึงปี 2033

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้