ซีเกมส์ (อังกฤษ: South-East Asian Games; ชื่อย่อ: SEA Games) เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการจัดขึ้นในทุกสองปี (ปีเว้นปี) ดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South-East Asian Games Federation; SEAGF) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee; IOC) และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (Olympic Council of Asia; OCA)

ซีเกมส์
SEA Games logo.svg
สัญลักษณ์การแข่งขันซีเกมส์ โดยในปัจจุบันมี 11 ห่วง ซึ่งหมายถึง 10 ประเทศในสมาชิกอาเซียน และ 1 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชื่อย่อSEA Games
ก่อตั้งครั้งที่ 9 ที่กัวลาลัมเปอร์
มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย
จัดขึ้นทุก2 ปี
ครั้งล่าสุดครั้งที่ 30 ที่ ฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์
วัตถุประสงค์กีฬาสำหรับภูมิภาค
The Flag of ASEAN.svg เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซีเกมส์
สมาพันธ์กีฬาแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
South-East Asian
Games Federation
Seagf.png
ธงของสมาพันธ์ซีเกมส์
Location Southeast Asia.svg
ประเทศสมาชิกแสดงด้วยสีเขียวบนแผนที่
ชื่อย่อSEAGF
ก่อตั้ง26 มิถุนายน พ.ศ. 2504
(ค.ศ. 1961; 59 ปีมาแล้ว)
ประเภทสมาพันธ์กีฬา
วัตถุประสงค์จัดแข่งขันกีฬาสำหรับภูมิภาค
The Flag of ASEAN.svg เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สำนักงานใหญ่154 สนามกีฬาแห่งชาติ
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สมาชิก
11 คณะกรรมการ
โอลิมปิกแห่งชาติ
ภาษาทางการ
อังกฤษ อังกฤษ
ประธาน
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
องค์กรปกครอง
คณะกรรมการโอลิมปิกสากล
สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย
เว็บไซต์สมาพันธ์ซีเกมส์
กีฬาแหลมทอง
ชื่อย่อSEAP Games
ก่อตั้งครั้งที่ 1 ที่กรุงเทพมหานคร
ไทย ประเทศไทย
จัดขึ้นทุก2 ปี
ครั้งล่าสุดครั้งที่ 8 ที่ ไทย กรุงเทพมหานคร
วัตถุประสงค์กีฬาสำหรับภูมิภาค
The Flag of ASEAN.svg เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประวัติแก้ไข

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (ค.ศ. 1958) องค์กรการกีฬา ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่น ร่วมกันจัดการประชุม เพื่อก่อตั้งองค์กรการกีฬาในระดับภูมิภาค โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ อดีตรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้งองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันคือ การกีฬาแห่งประเทศไทย) เสนอว่าควรจัดการแข่งขันกีฬา ระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 0-0

สหพันธ์กีฬาแหลมทอง (SEAP Games Federation) จึงถือกำเนิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการสมาชิกผู้ก่อตั้งประกอบด้วย   ประเทศไทย   มลายา   เวียดนามใต้   ราชอาณาจักรลาว   พม่า และ   ราชอาณาจักรกัมพูชา (หลังจากนั้น   สิงคโปร์ เข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย) โดยตกลงร่วมกันว่า จะจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างภูมิภาคขึ้นในทุกสองปี คือกีฬาแหลมทอง (Southeast Asian Peninsular Games) หรือ เซียปเกมส์ (SEAP Games) ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครของไทย ระหว่างวันที่ 12 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) โดยมีเจ้าหน้าที่และนักกีฬา จากประเทศไทย มลายา สิงคโปร์ เวียดนามใต้ ลาว และพม่า เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 12 ชนิด รวมทั้งสิ้น 527 คน สำหรับกัมพูชา เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961)

จากนั้นในปี พ.ศ. 2520 (ค.ศ. 1977) สมาพันธ์กีฬาแหลมทองประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเปลี่ยนชื่อการแข่งขันเป็น ซีเกมส์ ดังที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมีมติให้   อินโดนีเซีย   ฟิลิปปินส์ และ   บรูไน เข้าเป็นสมาชิกและกรรมการสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ จึงได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันครั้งที่ 9 ที่กัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย เป็นครั้งแรกด้วย และในปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) สมาพันธ์ฯ มีมติให้   ติมอร์-เลสเต เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในซีเกมส์ครั้งที่ 22 ที่ฮานอยของเวียดนาม

สำนักงานแก้ไข

สมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 154 กรีฑาสถานแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และประกอบพิธีเปิดเมื่อปี พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) ในวาระครบรอบ 48 ปีของซีเกมส์ โดยนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาแหลมทองเป็นต้นมา

ประเทศสมาชิกแก้ไข

ประเทศ/ชื่อตั้งโดยไอโอซี พ.ศ.ที่เข้าร่วม รหัสไอโอซี หมายเหตุ
  กัมพูชา
2504
CAM
  2513 - 2518
  2518 - 2522
  2522 - 2532
  2532 - 2534
  2535 - 2536
  ลาว (ชื่อตั้งโดยไอโอซี: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
2504
LAO
  2495 - 2518
  มาเลเซีย
2504
MAS
  2493 - 2506
  พม่า
2504
MYA
  2491 - 2517
  2517 - 2553
  สิงคโปร์
2504
SGP
  2489 - 2502
  ไทย
2504
THA
-
  เวียดนาม
2504
VIE
  2489 - 2518
  บรูไน (ชื่อตั้งโดยไอโอซี: บรูไนดารุสซาลาม)
2520
BRU
-
  อินโดนีเซีย
2520
INA
-
  ฟิลิปปินส์
2520
PHI
-
  ติมอร์-เลสเต
2546
TLS
นักกีฬาโอลิมปิกเฉพาะบุคคล
ในโอลิมปิกฤดูร้อน 2000

การจัดแข่งขันแก้ไข

เมืองที่เป็นเจ้าภาพสูงสุด 3 ครั้งคือ กรุงเทพมหานครของไทย ในปี พ.ศ. 2502, 2510 และ 2518 นครหลวงที่เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 2 ครั้งมี 2 เมืองคือ กรุงย่างกุ้งของพม่า ในปี พ.ศ. 2504 และ 2512 และกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2508 และ 2514 ส่วนกรุงพนมเปญของกัมพูชา เคยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพเมื่อปี พ.ศ. 2506 แต่เนื่องจากปัญหาภายในประเทศ ก่อนแข่งขันจึงต้องประกาศยกเลิกไป

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนเหรียญทอง ชนิดกีฬา นักกีฬา (คน) ชาติเข้าร่วม รอบแข่งขัน อ้างอิง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
กีฬาแหลมทอง (SEAP Games)
1 กีฬาแหลมทอง 1959 (พ.ศ. 2502) กรุงเทพมหานคร   ไทย   ไทย (35)   พม่า (11)   มลายา (8) 12 N/A 6 518 [1]
2 กีฬาแหลมทอง 1961 (พ.ศ. 2504) ย่างกุ้ง   พม่า   พม่า (35)   ไทย (21)   มลายา (16) 13 N/A 7 623 [2]
กีฬาแหลมทอง 1963 (พ.ศ. 2506) พนมเปญ   กัมพูชา ยกเลิก
3 กีฬาแหลมทอง 1965 (พ.ศ. 2508) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย   ไทย (38)   มาเลเซีย (33)   สิงคโปร์ (18) 14 N/A 6 963 [3]
4 กีฬาแหลมทอง 1967 (พ.ศ. 2510) กรุงเทพมหานคร   ไทย   ไทย (77)   สิงคโปร์ (28)   มาเลเซีย (23) 16 N/A 6 984 [4]
5 กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512) ย่างกุ้ง   พม่า   พม่า (57)   ไทย (32)   สิงคโปร์ (31) 15 N/A 6 920 [5]
6 กีฬาแหลมทอง 1971 (พ.ศ. 2514) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย   ไทย (44)   มาเลเซีย (41)   สิงคโปร์ (32) 15 N/A 7 957 [6]
7 กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516) สิงคโปร์   สิงคโปร์   ไทย (47)   สิงคโปร์ (45)   มาเลเซีย (30) 16 N/A 7 1632 [7]
8 กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518) กรุงเทพมหานคร   ไทย   ไทย (80)   สิงคโปร์ (38)   พม่า (28) 18 N/A 4 1142 [8]

เมืองที่เป็นเจ้าภาพสูงสุดถึง 4 ครั้งคือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย ในปี พ.ศ. 2520, 2532, 2544 และ 2560 โดยนครหลวงที่เป็นเจ้าภาพมาแล้ว 1 ครั้งมีถึง 7 เมืองคือ กรุงเทพมหานครของไทย (พ.ศ. 2528), กรุงจาการ์ตาของอินโดนีเซีย (พ.ศ. 2522, 2530, 2540 และ 2554 ร่วมกับเมืองปาเล็มบัง), สิงคโปร์ (พ.ศ. 2526, 2536 และ 2558), กรุงฮานอยของเวียดนาม (พ.ศ. 2564 ร่วมกับเมืองนครโฮจิมินห์) และกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2524, 2534, 2548 และ 2562) ส่วนกรุงย่างกุ้งของพม่า เคยเป็นเจ้าภาพมาสองครั้ง ตั้งแต่ส่วนการแข่งขันในปี พ.ศ. 2556 เมียนมายังคงจัดที่นครหลวง แต่หลังจากประกาศย้ายไปยังกรุงเนปยีดอ และเปลี่ยนชื่อประเทศไปเมื่อปี พ.ศ. 2553

ขณะที่เวียดนามให้กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ เป็นเจ้าภาพร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2546 อนึ่ง ส่วนกรุงบันดาร์เซอรีเบอกาวันของบรูไน (พ.ศ. 2542), กรุงพนมเปญของกัมพูชา (พ.ศ. 2566) และนครหลวงเวียงจันทน์ของลาว (พ.ศ. 2552) เคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วเมืองละหนึ่งครั้ง สำหรับกรณีประเทศไทย การแข่งขันในปี พ.ศ. 2538 จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นซีเกมส์ครั้งแรก ที่จัดแข่งขันนอกนครหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2550 จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นซีเกมส์ครั้งที่สอง

ครั้งที่ การแข่งขัน เจ้าภาพ จำนวนเหรียญทอง ชนิดกีฬา นักกีฬา (คน) ชาติเข้าร่วม รอบแข่งขัน อ้างอิง
เมือง ประเทศ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
ซีเกมส์ (SEA Games)
9 ซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย   อินโดนีเซีย (62)   ไทย (37)   ฟิลิปปินส์ (31) 18 N/A 7 N/A [9]
10 ซีเกมส์ 1979 (พ.ศ. 2522) จาการ์ตา   อินโดนีเซีย   อินโดนีเซีย (92)   ไทย (50)   พม่า (26) 18 N/A 7 N/A [10]
11 ซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524) มะนิลา   ฟิลิปปินส์   อินโดนีเซีย (85)   ไทย (62)   ฟิลิปปินส์ (55) 18 N/A 7 ≈1800 [11]
12 ซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526) สิงคโปร์   สิงคโปร์   อินโดนีเซีย (64)   ฟิลิปปินส์ (49)   ไทย (49) 18 N/A 8 N/A [12]
13 ซีเกมส์ 1985 (พ.ศ. 2528) กรุงเทพมหานคร   ไทย   ไทย (92)   อินโดนีเซีย (62)   ฟิลิปปินส์ (43) 18 N/A 8 N/A [13]
14 ซีเกมส์ 1987 (พ.ศ. 2530) จาการ์ตา   อินโดนีเซีย   อินโดนีเซีย (183)   ไทย (63)   ฟิลิปปินส์ (59) 26 N/A 8 N/A [14]
15 ซีเกมส์ 1989 (พ.ศ. 2532) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย   อินโดนีเซีย (102)   มาเลเซีย (67)   ไทย (62) 24 N/A 9 ≈2800 [15]
16 ซีเกมส์ 1991 (พ.ศ. 2534) มะนิลา   ฟิลิปปินส์   อินโดนีเซีย (92)   ฟิลิปปินส์ (90)   ไทย (72) 28 N/A 9 N/A [16]
17 ซีเกมส์ 1993 (พ.ศ. 2536) สิงคโปร์   สิงคโปร์   อินโดนีเซีย (88)   ไทย (63)   ฟิลิปปินส์ (57) 29 N/A 9 ≈3000 [17]
18 ซีเกมส์ 1995 (พ.ศ. 2538) เชียงใหม่ 1   ไทย   ไทย (157)   อินโดนีเซีย (77)   ฟิลิปปินส์ (33) 28 N/A 10 3262 [18]
19 ซีเกมส์ 1997 (พ.ศ. 2540) จาการ์ตา   อินโดนีเซีย   อินโดนีเซีย (194)   ไทย (83)   มาเลเซีย (55) 36 490 10 5179 [19]
20 ซีเกมส์ 1999 (พ.ศ. 2542) บันดาร์เซอรีเบอกาวัน   บรูไน   ไทย (65)   มาเลเซีย (57)   อินโดนีเซีย (44) 21 490 10 ≈5000 [20]
21 ซีเกมส์ 2001 (พ.ศ. 2544) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย   มาเลเซีย (111)   ไทย (103)   อินโดนีเซีย (72) 32 490 10 4165 [21]
22 ซีเกมส์ 2003 (พ.ศ. 2546) ฮานอยและนครโฮจิมินห์ 2   เวียดนาม   เวียดนาม (158)   ไทย (90)   อินโดนีเซีย (55) 33 N/A 11 ≈5000 [22]
23 ซีเกมส์ 2005 (พ.ศ. 2548) มะนิลา3   ฟิลิปปินส์   ฟิลิปปินส์ (113)   ไทย (87)   เวียดนาม (71) 40 393 11 5336 [23]
24 ซีเกมส์ 2007 (พ.ศ. 2550) นครราชสีมา4   ไทย   ไทย (183)   มาเลเซีย (68)   เวียดนาม (64) 43 436 11 5282 [24]
25 ซีเกมส์ 2009 (พ.ศ. 2552) เวียงจันทน์   ลาว   ไทย (86)   เวียดนาม (83)   อินโดนีเซีย (43) 29 372 11 3100 [25]
26 ซีเกมส์ 2011 (พ.ศ. 2554) ปาเล็มบังและจาการ์ตา   อินโดนีเซีย   อินโดนีเซีย (182)   ไทย (109)   เวียดนาม (96) 44 545 11 ≈5000 [26]
27 ซีเกมส์ 2013 (พ.ศ. 2556) เนปยีดอ   พม่า   ไทย (107)   พม่า (86)   เวียดนาม (73) 37 460 11 4730 [27]
28 ซีเกมส์ 2015 (พ.ศ. 2558) สิงคโปร์   สิงคโปร์   ไทย (95)   สิงคโปร์ (84)   เวียดนาม (73) 36 402 11 4370 [28]
29 ซีเกมส์ 2017 (พ.ศ. 2560) กัวลาลัมเปอร์   มาเลเซีย   มาเลเซีย (145)   ไทย (72)   เวียดนาม (58) 38 404 11 4646 [29]
30 ซีเกมส์ 2019 (พ.ศ. 2562) หลายเมือง   ฟิลิปปินส์   ฟิลิปปินส์ (149)   เวียดนาม (96)   ไทย (92) 56 9,840 11 [30]
31 ซีเกมส์ 2021 (พ.ศ. 2564) ฮานอย   เวียดนาม ยังไม่แข่งขัน
32 ซีเกมส์ 2023 (พ.ศ. 2566) พนมเปญ   กัมพูชา ยังไม่แข่งขัน
33 ซีเกมส์ 2025 (พ.ศ. 2568) รอการยืนยันที่แน่นอน   ไทย ยังไม่แข่งขัน
หมายเหตุ

ชนิดกีฬาแก้ไข

 ●  ประเภทกีฬาที่แข่งขัน  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับโอลิมปิก  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับเอเชียนเกมส์  ●  กีฬาที่แข่งขันระดับซีเกมส์
ชนิดกีฬา 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
 
กี

ฬา

ทาง

น้ำ
ว่ายน้ำ   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Y Y Y Y Y Y 10 10 8 8 8 8
ว่ายน้ำมาราธอน 4
กระโดดน้ำ   4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Y Y Y Y Y Y 10 10 8 8 8 8
ระบำใต้น้ำ   Y 5 3
โปโลน้ำ   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2
 
จักร

ยาน
บีเอ็มเอ็กซ์   2 2
เสือภูเขา   4 4 4 4 5
ถนน   3 3 10 13 8 5 4 4 5 6 6
ลู่   3 11 7
 
ฟุตบอล   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1
ฟุตซอล   2 2 2
 
ยิม

นาส

ติก
สากล   13 13 14 14
ลีลา   5 6 1 2
แอโรบิก   4 4 2
 
วอล

เลย์

บอล
ชายหาด   2 2 2 2
ในร่ม   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
 
ขี่

ม้า
ศิลปะบังคับม้า   2 2 2 2
อีเวนติง 2 2 2
กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง 2 2 2 2 2
 
มวย

ปล้ำ
ฟรีสไตล์   5 9 10 10 14
เกรกโก-โรมัน 8 7 7
 
กอล์ฟ   4 4 4 4 4 4
ยิงธนู   12 12 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 10 10 10
กรีฑา   28 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 42 45 45 46 47 46
แบดมินตัน   2 5 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7
บาสเกตบอล   1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
มวยสากลสมัครเล่น   Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 14 17 15 14 14 11
เทเบิลเทนนิส   1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Y Y Y Y Y Y 7 7 7 5 4 7
เทนนิส   Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 7 7 7 7 7
เทควันโด   16 16 21 21 21 15
ยกน้ำหนัก   10 13 13 14 11
ยิงปืน   Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 22 33 34 14 12 26
ยูโด   8 16 18 16 18 12
ฟันดาบ   12 12 12 12
รักบี้ยูเนียน / 7 คน   1 1 1 2 2
เรือพาย   9 11 11 9 18
เรือใบ   12 17 9 13 20
เรือแคนู / เรือคายัค   7 12 15 16 17
ไตรกีฬา   2 4 2
ฮอกกี้   2 2 2
แฮนด์บอล   2
ปัญจกีฬาสมัยใหม่  
 
บิลเลียดและสนุกเกอร์   13 12 10 10 12 10
เบสบอล   1 1 1
คาราเต้   18 18 17 16 17
เซปักตะกร้อ   4 8 8 6 10 10
วูซู   22 14 21 20 23 20
เพาะกาย   6 5 5
โบว์ลิ่ง   10 11 10 10
หมากรุก   8 9 18
ซอฟท์เทนนิส   7
ซอฟท์บอล   2 2 1 2
สควอช   2 1 5
เรือประเพณี   4 4 4 6 4 10 17 8
 
ชีนโลน 8
ฟลอร์บอล   2
อาร์นิส   6
มวย   7 11 13 14
ร่มร่อน   12
ปันจักสีลัต   12 13 17 18 15 13
เปตอง   4 9 11 6 11 1
ลีลาศ   2 10
ว่ายน้ำตีนกบ   16 16
เค็มโป 16 18
ลอนโบวล์ส   6
เนตบอล   1 1
สเกต   12
โปโล   1
เตะลูกขนไก่   7 7
สกีน้ำ   Y Y 11 11
ปีนผา   10
โววีนัม   14 18
 
รวมรายการ 372 543 461 402

สรุปเหรียญรางวัลตลอดกาลแก้ไข

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ไทย 2,162 1,827 1,821 5,810
2   อินโดนีเซีย 1,752 1,620 1,669 5,041
3   มาเลเซีย 1,248 1,215 1,614 4,077
4   ฟิลิปปินส์ 918 1,076 1,357 3,351
5   สิงคโปร์ 894 956 1,294 3,144
6   เวียดนาม 830 782 886 2,498
7   พม่า 560 723 941 2,224
8   ลาว 68 88 291 447
9   กัมพูชา 65 109 222 396
10   บรูไน 12 50 157 219
11   ติมอร์-เลสเต 3 5 21 29
รวม 8,512 8,451 10,273 27,236

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข