ภูมิภาค (อังกฤษ: region) เป็นคำที่ใช้โดยทั่วไปทางภูมิศาสตร์ที่มีความหมายแตกต่างกันไปหลายอย่างตามแต่สาขาวิชาภูมิศาสตร์ โดยทั่วไปแล้วภูมิภาคหมายถึงบริเวณของบริเวณบนบกหรือในน้ำที่เล็กกว่าบริเวณทั้งหมดที่กล่าวถึง (เช่นภูมิภาคของโลก ภูมิภาคของชาติ ภูมิภาคของลุ่มแม่น้ำ ภูมิภาคของเทือกเขา และอื่น ๆ) แต่ใหญ่กว่าจุดใดจุดหนึ่ง บริเวณอาจจะเป็นกลุ่มของหน่วยที่เล็กกว่า (เช่นรัฐในนิวอิงแลนด์ของสหรัฐอเมริกา) หรือ ส่วนหนึ่งของส่วนที่ใหญ่กว่า (เช่นบริเวณนิวอิงแลนด์ของสหรัฐอเมริกา)

ภูมิศาสตร์มนุษย์ แก้

ภูมิภาคทหาร แก้

 
สัญลักษณ์เนโทของภูมิภาคทหาร

ในการใช้งานทางทหาร ภูมิภาคเป็นคำย่อของรูปขบวนทหารขนาดใหญ่กว่ากลุ่มทัพ และเล็กกว่ายุทธบริเวณ ชื่อเต็มของรูปขบวนทางทหารนี้คือ ภูมิภาคทหารบก (army region)[1] ขนาดของภูมิภาคทหารบกอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยจะอยู่ระหว่างประมาณ 1 ล้านถึง 3 ล้านคน ภูมิภาคทหารบกตั้งแต่ 2 ภูมิภาคขึ้นไป สามารถสร้างเป็นยุทธบริเวณได้ โดยภูมิภาคทหารบกจะอยู่ใต้การบัญชาการของพลเอก (นายพลสี่ดาวสหรัฐ) จอมพลหรือพลเอกแห่งกองทัพ (นายพลสหรัฐห้าดาว) หรือเจเนราลิสซีโม (สหภาพโซเวียต) และในกองทัพสหรัฐ พลเรือเอก (ปกติจะมีสี่ดาว) อาจจะบัญชาการในระดับภูมิภาคด้วย เนื่องจากรูปขบวนนี้ที่มีขนาดใหญ่ จึงไม่ค่อยมีการใช้งาน ตัวอย่างของภูมิภาคทหารบกคือ แนวรบด้านตะวันออก ตะวันตก และทางใต้ (ส่วนใหญ่อยู่ในอิตาลี) ในยุโรปช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง สัญลักษณ์ของหน่วยบนแผนที่ทางทหารสำหรับแสดงส่วนขยายของรูปขบวนนี้ (ดูเพิ่มที่หน่วยทางหทาร และ APP-6A) คือสัญลักษณ์ X หกตัว

อ้างอิง แก้

  1. "Military Units: Army Region". US Department of Defense. สืบค้นเมื่อ 2023-05-18.