กีฬาซีเกมส์ 1983 ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 12 โดยมี ประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 28 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน พ.ศ. 2526 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 2 ของประเทศสิงคโปร์

ซีเกมส์ ครั้งที่ 12
เมืองเจ้าภาพสิงคโปร์
ประเทศ สิงคโปร์
ประเทศเข้าร่วม8 ประเทศ
กีฬา18 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด28 พฤษภาคม 2526 (2526-05-28)
พิธีปิด6 มิถุนายน 2526 (2526-06-06)
ประธานพิธีเปิดเดวาน แนร์
สนามกีฬาพิธีสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์

สนามแข่งขัน

แก้

การแข่งขัน

แก้

ชาติที่เข้าร่วม

แก้

ในเวลานั้น บรูไนยังเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษ

ชนิดกีฬา

แก้

สรุปเหรียญการแข่งขัน

แก้

  *  เจ้าภาพ (สิงคโปร์)

ลำดับที่ประเทศทองเงินทองแดงรวม
1  อินโดนีเซีย (INA)646754185
2  ฟิลิปปินส์ (PHI)494853150
3  ไทย (THA)494038127
4  สิงคโปร์ (SIN)*383858134
5  พม่า (BIR)18151750
6  มาเลเซีย (MAS)16254081
7  บรูไน (BRU)0055
8  กัมพูชา (CAM)0000
รวม (8 ประเทศ)234233265732

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า ซีเกมส์ 1983 ถัดไป
ซีเกมส์ 1981
(มะนิลา, ประเทศฟิลิปปินส์)
   
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
(28 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน ค.ศ. 1983)
  ซีเกมส์ 1985
(กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย)