กีฬาซีเกมส์ 1983 (พ.ศ. 2526) ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 12 โดยมี ประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 28 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน พ.ศ. 2526 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 2 ของประเทศสิงคโปร์

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 12
12th sea games.png
ไม่ระบุ
คำขวัญ---
จำนวนประเทศ---
จำนวนนักกีฬา---
จำนวนกีฬา---
พิธีเปิด28 พฤษภาคม พ.ศ. 2526
พิธีปิด6 มิถุนายน พ.ศ. 2526
ประธานพิธีประธานาธิบดี เดวาน แนร์
ผู้จุดคบเพลิง---
สนามกีฬาหลักสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์

คำขวัญ และ สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแก้ไข

สัญลักษณ์นำโชคแก้ไข

สัญลักษณ์กีฬาแก้ไข

เหรียญรางวัลแก้ไข

สื่อประชาสัมพันธ์แก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

สนามแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิดแก้ไข

พิธีปิดแก้ไข

การแข่งขันแก้ไข

ชนิดกีฬาแก้ไข

ปฏิทินการแข่งขันแก้ไข

แม่แบบ:ปฏิทินกีฬาซีเกมส์ 1983

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   อินโดนีเซีย 64 67 54 185
2   ฟิลิปปินส์ 49 48 53 150
3   ไทย 49 40 38 127
4   สิงคโปร์ 38 38 58 134
5   พม่า 18 15 17 50
6   มาเลเซีย 16 25 40 81
7   บรูไน 0 0 5 5
8   กัมพูชา 0 0 0 0
รวม 234 233 265 732

สรุปเหรียญรางวัลที่นักกีฬาไทยได้รับแก้ไข

รายนามนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทอง

การตลาดแก้ไข

สิทธิการออกอากาศแก้ไข

ของที่ระลึกแก้ไข

ผู้สนับสนุนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข