กีฬาซีเกมส์ 1981 (พ.ศ. 2524) ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 11 โดยมีมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 6 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2524

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 11
81px-1981 sea games.png
ไม่ระบุ
คำขวัญ---
จำนวนประเทศ7
จำนวนนักกีฬา---
จำนวนกีฬา---
พิธีเปิด6 ธันวาคม พ.ศ. 2524
พิธีปิด15 ธันวาคม พ.ศ. 2524
ประธานพิธีประธานาธิบดี เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส
ผู้จุดคบเพลิง---
สนามกีฬาหลักศูนย์กีฬาไรซัลอนุสรณ์ (สนามกีฬาคาร์นิวัล) เขตมาลาเต

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   อินโดนีเซีย 85 73 56 214
2   ไทย 62 45 41 148
3   ฟิลิปปินส์ 55 55 77 187
4   มาเลเซีย 16 27 31 74
5   พม่า 15 19 27 61
6   สิงคโปร์ 12 26 33 71
7   บรูไน 0 0 0 0
รวม 190 186 192 568

รายนามนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองแก้ไข