กีฬาซีเกมส์ 1977 (พ.ศ. 2520) ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 9 โดยมีกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 19 ถึง 26 ธันวาคม พ.ศ. 2520 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 3 ของประเทศมาเลเซีย และเป็นครั้งแรกของการแข่งขันภายใต้ชื่อซีเกมส์ โดยมีประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ เข้าร่วมการแข่งขั้นเป็นครั้งแรกด้วย

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 9
9th sea games.png
ไม่ระบุ
คำขวัญ---
จำนวนประเทศ---
จำนวนนักกีฬา---
จำนวนกีฬา---
พิธีเปิด19 ธันวาคม พ.ศ. 2520
พิธีปิด26 ธันวาคม พ.ศ. 2520
ประธานพิธีสมเด็จพระราชาธิบดียะห์ยา เปตรา
ผู้จุดคบเพลิง---
สนามกีฬาหลักสนามกีฬาแห่งชาติเมอร์เดการ์

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   อินโดนีเซีย 62 41 34 137
2   ไทย 37 35 33 105
3   มาเลเซีย 31 30 30 91
4   พม่า 25 42 43 110
5   สิงคโปร์ 21 17 21 59
6   ฟิลิปปินส์ 14 21 28 63
7   บรูไน 0 0 3 3
รวม 190 186 192 568