จารึก อารีราชการัณย์

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 อดีตสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2539 นายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย[1] และเลขาธิการกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

พลตรี
จารึก อารีราชการัณย์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ต.จ.ว.
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475 (88 ปี)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กองทัพบกไทย
ประจำการ ? - พ.ศ. 2535
ยศ RTA OF-7 (Major General).svg พลตรี

ประวัติแก้ไข

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยหลักสูตรเร่งรัด (รุ่นที่ 9) ,โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง ,โรงเรียนเสนาธิการร่วม (กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ) และโรงเรียนส่งกำลังบำรุง[2]

การทำงานแก้ไข

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 6 สมัย (12 ปี), เลขาธิการและเหรัญญิกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 2 สมัย (สมัยละ 2 ปี) กรรมการบริหารด้านกีฬาของทวีปเอเชีย 6 สมัย (สมัยละ 4 ปี) กรรมการบริหารของ ANOC (5 ทวีปของโลก)[3] และเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งถึง 6 สมัย (สมัยละ 4 ปี)[4] ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย[5]

นอกจากนี้ เคยได้รับการแต่งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2539 [6] ต่อมาได้รับการแต่งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข