จารึก อารีราชการัณย์

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ (9 ธันวาคม พ.ศ. 2475 – 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 อดีตสมาชิกวุฒิสภา พุทธศักราช 2539 นายกสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย[1] และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย

จารึก อารีราชการัณย์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562
เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2528 – 2564
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 ธันวาคม พ.ศ. 2475
เสียชีวิต21 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (90 ปี)
คู่สมรสอรพินท์ อารีราชการัณย์ (เสียชีวิต)
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกองทัพบกไทย
ประจำการ? - พ.ศ. 2535
ยศ พลตรี

ประวัติ แก้ไข

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ เกิดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2475 สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยหลักสูตรเร่งรัด (รุ่นที่ 9) พ.ศ. 2499, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กองทัพอากาศ ดอนเมือง ,โรงเรียนเสนาธิการร่วม (กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ) และโรงเรียนส่งกำลังบำรุง[2]

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ภายในบ้านพักย่านทองหล่อ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566[3]

การทำงาน แก้ไข

พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย 6 สมัย (12 ปี), เลขาธิการและเหรัญญิกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 2 สมัย (สมัยละ 2 ปี) กรรมการบริหารด้านกีฬาของทวีปเอเชีย 6 สมัย (สมัยละ 4 ปี) กรรมการบริหารของ ANOC (5 ทวีปของโลก)[2] และเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งถึง 6 สมัย (สมัยละ 4 ปี)[4] ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 เป็นเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย[5]

นอกจากนี้ เคยได้รับการแต่งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2539[6] ต่อมาได้รับการแต่งให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557[7]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

  1. "คณะกรรมการบริหารสมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2555 – 2556". สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 กันยายน 2014. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2014.
  2. 2.0 2.1 "ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ – พลตรี จารึก อารีราชการัณย์". สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 ตุลาคม 2014. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2014.
  3. "วงการกีฬาไทยเศร้า "พลตรีจารึก อารีราชการัณย์" เสียชีวิตอย่างสงบ". Siamsport. 21 สิงหาคม 2023.
  4. "คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 – 2556". คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 มิถุนายน 2014. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน 2014.
  5. ""บิ๊กป้อม" นั่งประธานโอลิมปิคไทยคนที่ 7". เดลินิวส์. 5 เมษายน 2017.
  6. ราชกิจจานุเบกษา. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (แต่งตั้งขึ้นใหม่ทั้งคณะ จำนวน ๒๖๐ ราย). เล่ม 113 ตอนพิเศษ 7 ง หน้า 2. วันที่ 22 มีนาคม 2539.
  7. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. เล่ม 131 ตอนพิเศษ 147 ง หน้า 2. วันที่ 31 กรกฎาคม 2557.
  8. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์. เล่ม 116 ตอนที่ 8 ข หน้า 2. วันที่ 4 พฤษภาคม 2542.
  9. ราชกิจจานุเบกษา. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ. เล่ม 79 ตอนที่ 14 ง หน้า 313. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2505.

อ่านเพิ่มเติม แก้ไข

  • จารึก อารีราชการัณย์; และคณะ (2008). ปรากฏการณ์เหนือการแข่งขันกีฬาใน"โอลิมปิกปักกิ่ง 2008". กาญจนบุรี: คณะกรรมการโครงการศึกษาและเผยแพร่กระบวนการโอลิมปิก (Olympic Movement) จาก "ปักกิ่งเกมส์ 2008". ISBN 978-974-604-406-6.