กีฬาแหลมทอง 1969

กีฬาแหลมทอง 1969 (พ.ศ. 2512) ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 5 โดยมีย่างกุ้ง ประเทศพม่า เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2512 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์) ครั้งที่ 2 ของประเทศพม่า

การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 5
Rangoon1969SEAG.png
ไม่ระบุ
คำขวัญ---
จำนวนประเทศ6
จำนวนนักกีฬา920
จำนวนกีฬา15
พิธีเปิด9 ธันวาคม พ.ศ. 2512
พิธีปิด16 ธันวาคม พ.ศ. 2512
ประธานพิธีประธานาธิบดี เน วิน
ผู้จุดคบเพลิง---
สนามกีฬาหลักสนามกีฬานายพลออง ซาน

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   พม่า 57 46 46 149
2   ไทย 32 32 45 109
3   สิงคโปร์ 31 39 23 93
4   มาเลเซีย 16 24 39 79
5   เวียดนามใต้ 9 5 8 22
6   ราชอาณาจักรลาว 0 0 3 3
รวม 145 146 164 455

รายนามนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองแก้ไข

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ ในประเภทเรือใบ