อาณานิคมสิงคโปร์

อาณานิคมสิงคโปร์ หมายถึง ประวัติศาสตร์สิงคโปร์หลังปี พ.ศ. 2489 จักรวรรดิญี่ปุ่นยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติ จนถึงปี พ.ศ. 2499 เมื่อสิงคโปร์ได้รับสิทธิปกครองตนเองภายในบางส่วน ในปี พ.ศ. 2502 อังกฤษได้ยกเลิกตำแหน่งผู้ว่าราชการอาณานิคมสิงคโปร์ เพื่อให้สิงคโปร์ ปกครองตนเองได้มากขึ้น และจนกระทั่งในปี 2506 สิงคโปร์ได้รวมดินแดนกับมลายา กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2506 จึงทำให้การปกครองสิงคโปร์ของสหราชอาณาจักร สิ้นสุดลงเป็นการถาวรในวันดังกล่าว

อาณานิคมสิงคโปร์

Colony of Singapore
พ.ศ. 2489พ.ศ. 2506
ที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์ในกลุ่มเกาะมลายู
ที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์ในกลุ่มเกาะมลายู
สถานะอาณานิคมสหราชอาณาจักร
เมืองหลวงสิงคโปร์
ภาษาทั่วไป
การปกครอง
พระมหากษัตริย์ 
• พ.ศ. 2479 – 95
สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6
• ต้งแต่ พ.ศ. 2495
สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
ผู้ว่าราชการ 
• พ.ศ. 2489 – 95 (คนแรก)
แฟรงค์กิน ชาลส์ กิมสัน
• พ.ศ. 2495 – 2502 (คนสุดท้าย)
วิลเลียม กูดดีส์
นายกรัฐมนตรี 
ยุคประวัติศาสตร์จักรวรรดิอังกฤษ
• แยกตัวออกจากกลุ่มอาณานิคมช่องแคบ
1 เมษายน พ.ศ. 2489
• อัตตาณัติในจักรวรรดิอังกฤษ
พ.ศ. 2502
• เข้าร่วมกับสหพันธรัฐมาลายา
16 กันยายน พ.ศ. 2506
สกุลเงิน
ก่อนหน้า
ถัดไป
British Military Administration (Malaya)
อาณานิคมช่องแคบ
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศมาเลเซีย
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ

อ้างอิงแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

  • Bose, Romen, "THE END OF THE WAR: The Liberation of Singapore and the aftermath of the Second World War", Marshall Cavendish, Singapore, 2005