อาณานิคมสิงคโปร์

อาณานิคมสิงคโปร์ หมายถึง ประวัติศาสตร์สิงคโปร์หลังปี พ.ศ. 2489 จักรวรรดิญี่ปุ่นยอมจำนนต่อฝ่ายสัมพันธมิตรเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติ จนถึงปี พ.ศ. 2499 เมื่อสิงคโปร์ได้รับสิทธิปกครองตนเองภายในบางส่วน ในปี พ.ศ. 2502 อังกฤษได้ยกเลิกตำแหน่งผู้ว่าราชการอาณานิคมสิงคโปร์ เพื่อให้สิงคโปร์ ปกครองตนเองได้มากขึ้น และจนกระทั่งในปี 2506 สิงคโปร์ได้รวมดินแดนกับมลายา กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2506 จึงทำให้การปกครองสิงคโปร์ของสหราชอาณาจักร สิ้นสุดลงเป็นการถาวรในวันดังกล่าว

อาณานิคมสิงคโปร์
Colony of Singapore
อาณานิคมสหราชอาณาจักร

 

พ.ศ. 2489พ.ศ. 2506
 

ธงชาติ ตราแผ่นดิน
เพลงชาติ
"ก็อดเซฟเดอะควีน"
ที่ตั้งของประเทศสิงคโปร์ในกลุ่มเกาะมลายู
เมืองหลวง สิงคโปร์
ภาษา
การปกครอง
พระมหากษัตริย์
 -  พ.ศ. 2479 – 95 สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6
 -  ต้งแต่ พ.ศ. 2495 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2
ผู้ว่าราชการ
 -  พ.ศ. 2489 – 95 (คนแรก) แฟรงค์กิน ชาลส์ กิมสัน
 -  พ.ศ. 2495 – 2502 (คนสุดท้าย) วิลเลียม กูดดีส์
นายกรัฐมนตรี ลี กวนยู
ยุคประวัติศาสตร์ จักรวรรดิอังกฤษ
 -  แยกตัวออกจากกลุ่มอาณานิคมช่องแคบ 1 เมษายน พ.ศ. 2489
 -  อัตตาณัติในจักรวรรดิอังกฤษ พ.ศ. 2502
 -  เข้าร่วมกับสหพันธรัฐมาลายา 16 กันยายน พ.ศ. 2506
สกุลเงิน
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของ

อ้างอิงแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

  • Bose, Romen, "THE END OF THE WAR: The Liberation of Singapore and the aftermath of the Second World War", Marshall Cavendish, Singapore, 2005