กีฬาแหลมทอง 1973

กีฬาแหลมทอง 1973 (พ.ศ. 2516) ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 7 โดยมีประเทศสิงคโปร์ เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 1 ถึง 8 กันยายน พ.ศ. 2516

การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 7
7th seap games.png
ไม่ระบุ
คำขวัญ---
จำนวนประเทศ6
จำนวนนักกีฬา---
จำนวนกีฬา16 ชนิด
พิธีเปิด1 กันยายน พ.ศ. 2516
พิธีปิด8 กันยายน พ.ศ. 2516
ประธานพิธีประธานาธิบดี เบนจามิน เฮนรี ชีลร์ส
ผู้จุดคบเพลิง---
สนามกีฬาหลักอดีตสนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์

คำขวัญ และ สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแก้ไข

สัญลักษณ์นำโชคแก้ไข

สัญลักษณ์กีฬาแก้ไข

เหรียญรางวัลแก้ไข

สื่อประชาสัมพันธ์แก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

สนามแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิดแก้ไข

พิธีปิดแก้ไข

การแข่งขันแก้ไข

ชนิดกีฬาแก้ไข

ปฏิทินการแข่งขันแก้ไข

แม่แบบ:ปฏิทินกีฬาแหลมทอง 1975

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ไทย 47 25 27 99
2   สิงคโปร์ 45 50 45 140
3   มาเลเซีย 30 35 50 115
4   พม่า 28 24 15 67
5   เวียดนามใต้ 2 13 10 25
6   ราชอาณาจักรลาว 0 5 4 9
รวม 152 152 151 455

สรุปเหรียญรางวัลที่นักกีฬาไทยได้รับแก้ไข

การตลาดแก้ไข

สิทธิการออกอากาศแก้ไข

ของที่ระลึกแก้ไข

ผู้สนับสนุนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข