กีฬาแหลมทอง 1975

กีฬาแหลมทอง 1975 (พ.ศ. 2518) ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 8 โดยมีกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2518 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์) ครั้งที่ 3 ของประเทศไทย และเป็นการการจัดการแข่งขันในชื่อกีฬาแหลมทอง ครั้งสุดท้าย

การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 8
8th seap games.png
ไม่ระบุ
คำขวัญ---
จำนวนประเทศ---
จำนวนนักกีฬา---
จำนวนกีฬา---
พิธีเปิด9 ธันวาคม พ.ศ. 2518
พิธีปิด16 ธันวาคม พ.ศ. 2518
ประธานพิธีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้จุดคบเพลิง---
สนามกีฬาหลักกรีฑาสถานแห่งชาติ

คำขวัญและสัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแก้ไข

สัตว์นำโชคแก้ไข

สัญลักษณ์กีฬาแก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิดแก้ไข

กำหนดการแก้ไข

ชุดที่ ชื่อการแสดงในพิธีเปิด เวลา
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
นาที
5 นาที
6 นาที
รวมเวลาการแสดง ชั่วโมง นาที

พิธีปิดแก้ไข

กำหนดการแก้ไข

ชุดที่ ชื่อการแสดงในพิธีปิด เวลา
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
5 นาที
รวมเวลาการแสดง ชั่วโมง

สนามแข่งขันแก้ไข

ปฏิทินการแข่งขันแก้ไข

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ไทย 80 45 39 164
2   สิงคโปร์ 38 42 49 129
3   พม่า 28 33 35 96
4   มาเลเซีย 27 49 51 127
รวม 173 169 174 516

รายนามนักกีฬาไทยที่ได้เหรียญทองแก้ไข

การถ่ายทอดโทรทัศน์ในประเทศไทยแก้ไข

ผู้สนับสนุนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


แม่แบบ:ประเทศในซีเกมส์ 1975