ฟาน วัน ขาย (เวียดนาม: Phan Văn Khải) อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนาม ได้รับการเลือกตั้งเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เขาลาออกจากตำแหน่งและให้เหงียน เติ๊น สุง เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป

ฟาน วัน ขาย
นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2540 – 24 กันยายน พ.ศ. 2549
ก่อนหน้า หวอ วัน เกียต
ถัดไป เหงียน เติ๊น สุง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 ธันวาคม พ.ศ. 2476
ไซ่ง่อน, โคชินไชนา
เสียชีวิต 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 (84 ปี)
นครโฮจิมินห์, เวียดนาม
พรรค พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
ศาสนา พุทธ มหายาน
ก่อนหน้า ฟาน วัน ขาย ถัดไป
หวอ วัน เกียต 2leftarrow.png นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
(พ.ศ. 2540–2549)
2rightarrow.png เหงียน เติ๊น สุง