หวอ วัน เกียต

หวอ วัน เกียต (เวียดนาม: Võ Văn Kiệt) เกียตเป็นประธานสภารัฐมนตรีแห่งเวียดนามในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 โดยขึ้นมาแทนที่โด๋ เหมื่อยที่ขึ้นไปเป็นเลขาธิการทั่วไปของพรรค เกียตเกิดเมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ที่เกิ่นเทอในครอบครัวชนชั้นกลาง เขาเข้าร่วมกับกลุ่มปฏิวัติตั้งแต่ พ.ศ. 2483 โดยทำงานในภาคใต้ และได้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการเมืองไซ่ง่อน เมื่อสงครามยุติ เขายังดำรงตำแหน่งต่อไปในโฮจิมินห์ซิตี แนวนโยบายของเขาคือเน้นเศรษฐกิจที่ปฏิบัติได้จริงและไม่ถือลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัด เขามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2529 เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2535 และมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาความสัมพันธ์กับอาเซียน เขาลาออกจากนายกรัฐมนตรีเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2540 และลาออกจากคณะกรรมการพรรคในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน เขาเสียชีวิตเมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551[1]

หวอ วัน เกียต
ประธานสภารัฐมนตรีแห่งเวียดนาม
ดำรงตำแหน่ง
สิงหาคม พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า โด๋ เหมื่อย
นายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2535 – 25 กันยายน พ.ศ. 2540
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465
เกิ่นเทอ
เสียชีวิต 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551
พรรคการเมือง พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
คู่สมรส Phan Lương Cầm
ก่อนหน้า หวอ วัน เกียต ถัดไป
ฝั่ม หุ่ง 2leftarrow.png รักษาการนายกรัฐมนตรีเวียดนาม
(พ.ศ. 2531)
2rightarrow.png โด๋ เหมื่อย
โด๋ เหมื่อย 2leftarrow.png นายกรัฐมนตรีเวียดนาม
(พ.ศ. 2534-พ.ศ. 2540)
2rightarrow.png ฟาน วัน ขายอ้างอิงแก้ไข

  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กทม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2548.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข