หวอ วัน เกียต

หวอ วัน เกียต (เวียดนาม: Võ Văn Kiệt) เกียตเป็นประธานสภารัฐมนตรีแห่งเวียดนามในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534 โดยขึ้นมาแทนที่โด๋ เหมื่อยที่ขึ้นไปเป็นเลขาธิการทั่วไปของพรรค เกียตเกิดเมื่อ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465 ที่เกิ่นเทอในครอบครัวชนชั้นกลาง เขาเข้าร่วมกับกลุ่มปฏิวัติตั้งแต่ พ.ศ. 2483 โดยทำงานในภาคใต้ และได้เป็นเลขาธิการคณะกรรมการเมืองไซ่ง่อน เมื่อสงครามยุติ เขายังดำรงตำแหน่งต่อไปในโฮจิมินห์ซิตี แนวนโยบายของเขาคือเน้นเศรษฐกิจที่ปฏิบัติได้จริงและไม่ถือลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างเคร่งครัด เขามีส่วนร่วมในการปฏิรูปเศรษฐกิจใน พ.ศ. 2529 เขาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2535 และมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาความสัมพันธ์กับอาเซียน เขาลาออกจากนายกรัฐมนตรีเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2540 และลาออกจากคณะกรรมการพรรคในเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน เขาเสียชีวิตเมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551[1]

หวอ วัน เกียต
ประธานสภารัฐมนตรีแห่งเวียดนาม
ดำรงตำแหน่ง
สิงหาคม พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2535
ก่อนหน้า โด๋ เหมื่อย
นายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2535 – 25 กันยายน พ.ศ. 2540
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2465
เกิ่นเทอ
เสียชีวิต 11 มิถุนายน พ.ศ. 2551
พรรคการเมือง พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม
คู่สมรส Phan Lương Cầmอ้างอิงแก้ไข

  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กทม. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2548.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข