นายกรัฐมนตรีเวียดนาม

นายกรัฐมนตรีเวียดนาม หรือ นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม เป็นตำแหน่งหัวหน้ารัฐบาลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Emblem of Vietnam.svg
ตราแผ่นดิน
Vietnamese Prime Minister Phuc.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เหงียน ซวน ฟุก

ตั้งแต่ 7 เมษายน พ.ศ. 2559
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดีเวียดนาม
ผู้ประเดิมตำแหน่งโฮจิมินห์
สถาปนา2 กันยายน พ.ศ. 2488

โดยแต่ละสมัยจะมีการใช้การเรียกขานตำแหน่งแตกต่างกันไป

รายนามแก้ไข

ยุคที่ 1แก้ไข

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม

ยุคที่ 2 (ปัจจุบัน)แก้ไข

นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อหวอ วัน เกียตลาออกจากตำแหน่งแล้ว ชื่อตำแหน่งหลังจากนี้คือนายกรัฐมนตรีเวียดนาม