วี่น-มอง (พม่า: ဝင်းမောင်, ออกเสียง: [wɪ́ɴ màʊɴ]; 17 เมษายน พ.ศ. 2459 – 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532) เป็นรัฐบุรุษและประธานาธิบดีคนที่ 3 แห่งสหภาพพม่า เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานาธิบดีโดยนายกรัฐมนตรีอู้นุเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2500 เขาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี จนกระทั่งวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2505 พลเอก เนวี่น จึงได้กระทำรัฐประหารรัฐบาลของอู้นุ

วี่น-มอง
ประธานาธิบดีพม่าคนที่ 3
ดำรงตำแหน่ง
13 มีนาคม พ.ศ. 2500 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2505
ก่อนหน้า บะอู้
ถัดไป เนวี่น
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 17 เมษายน พ.ศ. 2459
เสียชีวิต 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 (73 ปี)
เชื้อชาติ พม่า
พรรค สันนิบาตเสรีภาพประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์
ศาสนา เถรวาท

อ้างอิงแก้ไข