กีฬาแหลมทอง 1967

กีฬาแหลมทอง 1967 (พ.ศ. 2510) ถือได้ว่าเป็นการจัดการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 4 โดยมีกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดการแข่งขันตั้งแต่ 9 ถึง 16 ธันวาคม พ.ศ. 2510 นับเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์) ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4
4th seap games.png
ไม่ระบุ
คำขวัญ---
จำนวนประเทศ6
จำนวนนักกีฬา984
จำนวนกีฬา16
พิธีเปิด9 ธันวาคม พ.ศ. 2510
พิธีปิด16 ธันวาคม พ.ศ. 2510
ประธานพิธีพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้จุดคบเพลิง---
สนามกีฬาหลักกรีฑาสถานแห่งชาติ

กีฬาแหลมทองครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงเข้าร่วมในการแข่งขันด้วย โดยวันที่ 16 ธันวาคม 2510 ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบประเภทโอเค และเป็นเรือใบที่ทรงต่อเอง ภายหลังคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันกีฬาแห่งชาติ[1]

คำขวัญ และ สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแก้ไข

สัญลักษณ์กีฬาแก้ไข

เหรียญรางวัลแก้ไข

สนามแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิดแก้ไข

ชุดที่ ชื่อการแสดงในพิธีเปิด เวลา
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
นาที
5 นาที
6 นาที
รวมเวลาการแสดง ชั่วโมง นาที

พิธีปิดแก้ไข

ชุดที่ ชื่อการแสดงในพิธีปิด เวลา
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
5 นาที
รวมเวลาการแสดง ชั่วโมง

การแข่งขันแก้ไข

ชนิดกีฬาแก้ไข

ปฏิทินการแข่งขันแก้ไข

แม่แบบ:ปฏิทินกีฬาแหลมทอง 1967

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ไทย 77 48 40 165
2   สิงคโปร์ 28 31 28 87
3   มาเลเซีย 23 29 43 95
4   พม่า 11 26 32 69
5   เวียดนามใต้ 6 10 17 33
6   ราชอาณาจักรลาว 0 0 0 0
รวม 145 144 160 449

สรุปเหรียญรางวัลที่นักกีฬาไทยได้รับแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในประเภทเรือใบ

การตลาดแก้ไข

สัตว์นำโชคแก้ไข

ของที่ระลึกแก้ไข

สื่อประชาสัมพันธ์แก้ไข

สิทธิการออกอากาศแก้ไข

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

เกร็ดการแข่งขันแก้ไข

เหตุการณ์สำคัญแก้ไข

ผู้สนับสนุนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  1. ธนากิต, พระราชประวัติ ๙ รัชกาลและพระบรมราชินี, สุวีริยาสาส์น, พ.ศ. 2542, หน้า 423-424

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข


แม่แบบ:ประเทศในซีเกมส์ 1967