ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน

พลเอกซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน (อินโดนีเซีย: Susilo Bambang Yudhoyono) เป็นอดีตประธานาธิบดีอินโดนีเซียคนแรกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในปี พ.ศ. 2547 ภายหลังการปฏิรูปการเมืองและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน
ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย คนที่ 6
ดำรงตำแหน่ง
20 ตุลาคม พ.ศ. 2547 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รองประธานาธิบดีบูดีโยโน
ก่อนหน้าเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี
ถัดไปโจโก วีโดโด
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด9 กันยายน พ.ศ. 2492 (74 ปี)
จังหวัดชวาตะวันออก อินโดนีเซีย
ศาสนาอิสลาม
พรรคการเมืองประชาธิปไตยอินโดนีเซีย
คู่สมรสกริสเตียนี เฮราวาตี
ลายมือชื่อ

ซึ่งมีการกำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรงจากประชาชน โดยผู้ที่ได้เป็นประธานาธิบดีต้องได้เสียงมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ออกเสียง และหากไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินร้อยละ 50 ในการเลือกตั้งครั้งแรก ให้มีการจัดการเลือกตั้งครั้งที่สอง โดยนำเฉพาะผู้ได้คะแนนเสียงอันดับที่ 1 และ 2 มาแข่งขันกันอีกครั้ง

ประธานาธิบดียูโดโยโน ได้รับชัยชนะเหนือนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรีในการเลือกตั้งครั้งที่สอง และเข้ามาดำรงตำแหน่งด้วยความคาดหวังอย่างมากจากประชาชน ในการบริหารประเทศและพัฒนาเศรษฐกิจ

ในช่วงแรกอาจไม่ค่อยได้รับการยอมรับจากประชาชน แต่เขาก็สามารถบริหารประเทศได้ดีขึ้นเป็นลำดับ และจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น การเจรจากับอาเจะฮ์จนเกิดสันติภาพ และการดูแลความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ต่างๆ จนยุติความรุนแรง รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจของอินโดนีเซียให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างรวดเร็ว จนเป็นหนึ่งในประเทศน่าลงทุนในปัจจุบัน ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2552) ประธานาธิบดียูโดโยโน ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่ 2 ด้วยเสียงท่วมท้น และเป็นผู้จุดคบเพลิงในซีเกมส์ครั้งที่26

ก่อนหน้า ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน ถัดไป
เมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี
ประธานาธิบดีแห่งอินโดนีเซีย
(20 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
โจโก วีโดโด