สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ

สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซพระองค์เป็นสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์ พระองค์เป็นพระราชโอรสของสุลต่านมูซา เกียฮุดดิน เกียยาด ชาห์ เป็นยังดี เปอร์ตวน อากง องค์ที่ 11 ของมาเลเซีย พระราชสมภพเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2469 ที่รัฐเซอลาโงร์ สวรรคตเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 รวมพระชนมพรรษา 75 ปี 258 วัน ที่กัวลาลัมเปอร์ พระมเหสีชื่อ ตวนกู สิตี ไอชาห์ มีพระราชโอรสชื่อสุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์

สมเด็จพระราชาธิบดี
ซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
ยังดี เปอร์ตวน อากงแห่งมาเลเซีย
สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงห์
ยังดี เปอร์ตวน อากง ลำดับที่ 11
ครองราชย์21 เมษายน พ.ศ. 2542 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
ราชาภิเษก22 กันยายน พ.ศ. 2542
ก่อนหน้าจาฟาร์แห่งเนอเกอรีเซิมบีลัน
ถัดไปซีรอญุดดีนแห่งปะลิส
นายกรัฐมนตรีมาฮาดีร์ บิน โมฮามัด
สุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์
ครองราชย์3 กันยายน พ.ศ. 2503 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544
ราชาภิเษก28 มิถุนายน พ.ศ. 2504
ก่อนหน้าสุลต่านฮีซามุดดิน
ถัดไปสุลต่านชะรอฟุดดีน
พระราชสมภพ8 มีนาคม พ.ศ. 1926
กัวลาลังกัต, รัฐเซอลาโงร์, สหพันธรัฐมลายู, บริติชมาลายา
สวรรคต21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (75 พรรษา)
กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
พระอัครมเหสีตวนกู สิตี ไอชาห์
พระราชบุตร12 พระองค์
ราชวงศ์เซอลาโงร์
พระราชบิดาสุลต่านฮีซามุดดิน อาลัม ชาห์
พระราชมารดารายา เจมะห์ บินดี อัลมาร์ฮัม รายา อะหมัด
ศาสนาอิสลาม

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

แก้

อ้างอิง

แก้