สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ

สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซพระองค์เป็นสุลต่านแห่งรัฐเซอลาโงร์ พระองค์เป็นบุตรของสุลต่านมูซา เกียฮุดดิน เกียยาด ชาห์ เป็นยังดี เปอร์ตวน อากง องค์ที่11ของมาเลเซีย พระองค์เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2469 ที่รัฐเซอลาโงร์ พระองค์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 พฤศจิยายน พ.ศ.2544 รวมพระชนมายุได้75ปี 8 เดือน ที่กัวลาลัมเปอร์ พระมเหสีชื่อ ตวนกู สิตี ไอชาห์ มีบุตรชื่อสุลต่านชะรอฟุดดีน อิดริส ชาห์

สมเด็จพระราชาธิบดีซาลาฮุดดีน อับดุล อาซิซ
Img agung11 2.gif

ครองราชย์ 21 เมษายน ค.ศ. 1999 – 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001
รัชกาลก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีตวนกู จาฟาร์
รัชกาลถัดไป สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านมีซัน ไซนัล อาบีดิน
ข้อมูลส่วนพระองค์
พระราชสมภพ 8 มีนาคม ค.ศ. 1926(1926-03-08)
กัวลาลังกัต, รัฐเซอลาโงร์, สหพันธรัฐมลายู, บริติชมาลายา
สวรรคต 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 (75 ปี)
กัวลาลัมเปอร์, ประเทศมาเลเซีย
ฝังพระศพ มัสยิดสุลัยมานแห่งรัฐเซอลาโงร์, กลัง
พระบรมราชินี ตวนกู สิติ ไอชาห์