กีฬาซีเกมส์ 2007 เป็นการแข่งขันกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 24 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 การจัดการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในการเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซีเกมส์ 2007
SEA Games 2007 Logo.jpg
เมืองเจ้าภาพไทย นครราชสีมา ไทย
คำขวัญSPIRIT, FRIENDSHIP AND CELEBRATIONS
"สปิริต มิตรภาพ และ การเฉลิมฉลอง"
จำนวนประเทศ11[1]
จำนวนนักกีฬา5282
ชนิด475 ใน 43 ชนิดกีฬา
พิธีเปิด6 ธันวาคม
พิธีปิด15 ธันวาคม
ประธานพิธีเปิดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สยามมกุฎราชกุมาร
ประธานพิธีปิดสุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรีไทย
นักกีฬาผู้ปฏิญาณตนสืบศักดิ์ ผันสืบ
ผู้ตัดสินผู้ปฏิญาณตนรองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ ศรีชัยสวัสดิ์
ผู้จุดคบเพลิงอุดมพร พลศักดิ์
สนามกีฬาพิธีสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เว็บไซต์ทางการ2007 Southeast Asian Games

กีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 24 ถือเป็นการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันครั้งที่ 6 ของประเทศไทย

การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแก้ไข

การดำเนินการแก้ไข

คำขวัญ และ สัญลักษณ์แก้ไข

สัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแก้ไข

สัญลักษณ์การแข่งขัน ออกแบบโดย คุณประสิทธิ์ นุ่นสังข์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ออกแบบเป็นรูปทรงปราสาทหินพิมาย ของ จ.นครราชสีมา พร้อมรูปเรือใบ 3 ลำ สื่อความหมายในเรื่องของความก้าวหน้า การผสานวัฒนธรรม และ เทคโนโลยีของประเทศไทย ส่วนของใบเรือใบแรก ได้จัดวางสัญลักษณ์ห่วงวงกลมของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ สื่อถึงความสัมพันธ์ทางด้านการกีฬาของประชาชาติในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

รูปทรงปรางค์ของปราสาทหินพิมาย แสดงถึงความล้ำค่าของ จ.นครราชสีมา และความภาคภูมิใจ ของคนในจังหวัด ตราสัญลักษณ์นี้ ผู้ออกแบบยังได้แรงบันดาลใจ จากการเฉลิมฉลองโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550 และการที่ปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 40 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงชนะเลิศการแข่งขัน กีฬาเรือใบ ประเภท OK ในการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ชื่อเดิมของกีฬาซีเกมส์) ในการแข่งขัน ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2510

สีเหลืองที่ใช้ เป็นสีของวันพระราชสมภพ (วันจันทร์) ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การใช้สี เหลือง แดง และ น้ำเงิน ประกอบกันเพราะต่างก็เป็นแม่สีตามทฤษฎีสี สื่อความหมายถึงกีฬาของชาวเอเชียอาคเนย์ที่ก่อเกิด เอกภาพ สัมพันธภาพ และมิตรภาพที่ดีต่อกัน[2]

สัญลักษณ์กีฬาแก้ไข

เหรียญรางวัลแก้ไข

สถานที่จัดการแข่งขันแก้ไข

 
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550

จังหวัดหลักในการจัดการแข่งขันคือจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวา 2550 ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นสนามกีฬาหลักในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภทแยกย้ายกันไปจัดตามสนามกีฬาต่างๆ ในจังหวัดนครราชสีมา เช่น สนามกีฬาเทศบาลนคร นครราชสีมา สนามกีฬาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หรือสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น[3]

การแข่งขันกีฬาบางประเภทจะใช้สนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในกรุงเทพมหานคร และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา จังหวัดปทุมธานี สำหรับกีฬาทางน้ำจะจัดแข่งขันที่เมืองพัทยา

พิธีเปิด - ปิดการแข่งขันแก้ไข

พิธีเปิดแก้ไข

ชุดที่ ชื่อการแสดงในพิธีเปิด เวลา
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
นาที
5 นาที
6 นาที
รวมเวลาการแสดง ชั่วโมง นาที

พิธีปิดแก้ไข

ชุดที่ ชื่อการแสดงในพิธีปิด เวลา
1 นาที
2 นาที
3 นาที
4 นาที
5 นาที
รวมเวลาการแสดง ชั่วโมง

การแข่งขันแก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมแก้ไข

ประเทศที่เข้าร่วมกีฬาซีเกมส์ 2007 มีทั้งหมด 11 ประเทศ ซึ่งเป็นชาติสมาชิกของสหพันธ์กีฬาซีเกมส์

ชนิดกีฬาแก้ไข

ผลสรุปล่าสุดจากการประชุมของมนตรีซีเกมส์มีความเห็นว่าจะจัดการแข่งขัน 43 ชนิดกีฬา 485 เหรียญทอง ดังนี้[4]

ปฏิทินการแข่งขันแก้ไข

แม่แบบ:ปฏิทินกีฬาซีเกมส์ 2007

สรุปเหรียญการแข่งขันแก้ไข

      เจ้าภาพ

 อันดับ  ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม
1   ไทย (THA) 183 123 103 409
2   มาเลเซีย (MAS) 68 52 96 216
3   เวียดนาม (VIE) 64 58 82 204
4   อินโดนีเซีย (INA) 56 64 83 203
5   สิงคโปร์ (SIN) 43 43 41 127
6   ฟิลิปปินส์ (PHI) 41 91 96 228
7   พม่า (MYA) 14 26 47 87
8   ลาว (LAO) 5 7 32 44
9   กัมพูชา (CAM) 2 5 11 18
10   บรูไน (BRU) 1 1 4 6
11   ติมอร์-เลสเต (TLS) 0 0 0 0
รวม (11 ประเทศ) 476 470 595 1542

การตลาดแก้ไข

สัญลักษณ์นำโชคแก้ไข

 
“แคน” สัตว์สัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันฯ

เป็นรูปแมวสีสวาดกำลังเป่าแคน มีผ้าขาวม้าสีสันสดใสแบบชาวอีสานคาดที่พุง และตราสัญลักษณ์ซีเกมส์ครั้งที่ 24 อยู่ที่แขนเสื้อ ออกแบบภาพตัวนำโชคโดย นายสะอาด จอมงาม ชาวจังหวัดเชียงใหม่

แมวสีสวาด มีถิ่นกำเนิดที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดหลักของการแข่งขันครั้งนี้ ชาวไทยเชื่อกันว่า เป็นสัตว์ที่แสดงถึงความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ นำโชคลาภ และความเป็นสิริมงคล มาสู่ผู้เลี้ยงดูและผู้พบเห็น นอกจากนี้ ยังแสดงถึงเอกลักษณ์ไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

สำหรับชื่อของแมวสัญลักษณ์นำโชคเพศผู้ตัวนี้ มีชื่อว่า “แคน” (อังกฤษ: CAN) แปลว่า ความสามารถ สื่อความหมายถึง การส่งแรงใจให้นักกีฬาทุกชาติที่ร่วมแข่งขัน ให้สามารถคว้าเหรียญทองได้สำเร็จ ถือเป็นชื่อสั้น ออกเสียงง่าย อีกทั้งพ้องเสียงกับชื่อเครื่องดนตรีประจำภาคอีสานด้วย สำหรับผู้ตั้งชื่อสัญลักษณ์นำโชคตัวนี้ คือ เด็กหญิงปิยะธิดา ศรีวิมล อายุ 8 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี[5]

ของที่ระลึกแก้ไข

สื่อประชาสัมพันธ์แก้ไข

สิทธิการออกอากาศแก้ไข

สำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันทางสถานีโทรทัศน์หลัก (ฟรีทีวี) โดยหมุนเวียนการถ่ายทอดสด และ การถ่ายทอดสดทุกรอบจะไม่มีโฆษณาคั่น และ เสนอเทปสรุปผลการแข่งขันรายวันในเวลา 22.45-23.45 น. ทาง สทท.11 ส่วนสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องอื่น ๆ จะทำการบันทึกเทปสรุปผลการแข่งขันเพื่อนำเผยแพร่ในภาคข่าวกีฬาของแต่ละช่องทุกวัน

เพลงประจำการแข่งขันแก้ไข

นายมนต์ชีพ ศิวะสินางกูร หรือ ครูเป็ด นักแต่งเพลงชื่อดัง ได้แต่งเพลงที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 นี้ มีทั้งหมด 3 เพลง คือ

เนื้อหาของเพลงมีจังหวะสนุกสนาน คล้ายกับจังหวะแซมบ้าของบราซิล ที่มีจังหวะเร้าใจ เพื่อกระตุ้นคนดูให้เกิดความสนใจ ไม่ว่าคุณจะมาจากไหน ไม่ว่าผู้ชนะจะเป็นใคร แต่ขอให้คุณชนะใจตัวเองก็สามารถเป็นที่ 1 ได้

ใช้ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 เนื้อหาของเพลงใช้น้ำ เป็นสื่อในการเปรียบเทียบ ว่าน้ำไม่มีการแบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็น น้ำทะเล น้ำฝน หรือ น้ำคลอง แต่น้ำก็ยังสามารถมารวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อีกทั้งน้ำ ยังให้คุณประโยชน์หลายอย่างมากมาย

เป็นเพลงที่มีจังหวะช้า และใช้เครื่องดนตรีน้อยลง เพลงนี้จะใช้เป็นของขวัญมอบให้กับนักกีฬาที่เราชื่นชอบ เพื่อสื่อถึงมิตรภาพ ซึ่งจะใช้ในพิธีปิดการแข่งขันวันที่ 16 ธันวาคม


เนื้อร้องภาษาไทย
ได้ยินไหม... เสียงที่ดังกังวานและเร่งเร้า
เสียงที่ทำให้ใจ และวิญญาณของพวกเราถูกปลุกขึ้นมา
(*) อยู่ตรงนี้...เต้นไปตามทำนองแห่งศักดิ์ศรี
นักกีฬาจะครองเวที ท่ามกลางสายตาคนทั้งโลก


(**) ไม่สำคัญว่าที่หนึ่งจะเป็นใคร แต่ว่าใจเรามุ่งมั่น และศรัทธา
และทุกคนมีจังหวะแห่งชัยชนะ ในใจของเรา


(***) นี่คือ Rhythm of the winner ที่เป็นของเธอ และฉัน
นี่คือ Rhythm of the winner ที่ทำให้เราทุกคนเต้นไปด้วยกัน


จับมือไว้ ไม่ว่าเธอจะมาจากที่ไหน
ขอเพียงตัวเราเองได้ภูมิใจที่เราทุกคน คือนักสู้ (*),(**),(***)


ไม่สำคัญว่าที่หนึ่งจะเป็นใคร แต่ว่าใจเรามุ่งมั่น และศรัทธา
และทุกคนมีจังหวะแห่งชัยชนะ ในใจของเรา
นี่คือ Rhythm of the winner ที่เป็นของเธอ และฉัน
นี่คือ Rhythm of the winner ที่ทำให้เราทุกคนเต้นไปด้วยกัน ...Rhythm of the winner(ซ้ำ)


Lyric English version


Can you hear it, Voice that’s calling from your spirit.
Voice that cheers and excites us all to this mantra.


To be right here, dancing strong moving along with our pride.
Each to try with all the best he can for the world to witness him.


Shining bright with a dedication, growing stronger even if you don’t win.
Everybody shares the very same rhythm in his heart.


Sharing rhythm of the winner that is yours and is mine.
Sharing rhythm of the winner that wakes us up all to share this dance.


Hold our hands doesn’t matter where you may come from.
Celebrate together out loud the victory of our sports.

ผู้สนับสนุนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  1. Home Page – Sea Games 2007 Information Center Nakhon Ratchasima THAILAND Archived 13 กุมภาพันธ์ 2009 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน
  2. "ที่มาของตราสัญลักษณ์ซีเกมส์ 2007". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-07-15. สืบค้นเมื่อ 2007-06-23.
  3. "สนามแข่งขันที่ จ. นครราชสีมา". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-06-22. สืบค้นเมื่อ 2007-06-23.
  4. "ซีเกมส์ลงตัว เลขเด็ด485". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-06-25. สืบค้นเมื่อ 2007-06-23.
  5. "ที่มาของตัวนำโชคซีเกมส์ 2007". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2007-07-15. สืบค้นเมื่อ 2007-06-23.

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข