แม่สี คือสีซึ่งเป็นสีหลัก (สีที่ไม่มีสีอื่นมาผสมเป็นแม่สีได้) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือแม่สีทางแสง และแม่สีทางวัตถุธาตุ

แม่สีของแสงแก้ไข

 
การผสมแม่สีทางแสง

แม่สีทางแสงประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน โดยสามารถผสมแม่สีให้เกิดเป็นสีอื่น ๆ ได้ดังนี้

แม่สีของวัตถุธาตุแก้ไข

 
การผสมแม่สีทางวัตถุธาตุ

แม่สีทางวัตถุธาตุประกอบด้วย สีแดงอมม่วง (มาเจนตา) สีเหลือง และสีฟ้าอมเขียว (ไซอัน) จัดเป็นแม่สีขั้นที่หนึ่ง (Primary colors) และสามารถผสมแม่สีให้เกิดเป็นสีอื่น ๆ ที่เรียกว่าแม่สีขั้นที่สอง มีสามสีได้ดังนี้

  • สีแดงอมม่วง (มาเจนตา) + สีเหลือง (เยลโล) = สีแดงส้ม
  • สีแดงอมม่วง (มาเจนตา) + สีฟ้า (ไซอัน) = สีม่วง (เพอเพิล)
  • สีเหลือง (เยลโล) + สีฟ้า (ไซอัน) = สีเขียว (กรีน)

อ้างอิงแก้ไข