แม่สี คือสีซึ่งเป็นสีหลัก (สีที่ไม่มีสีอื่นมาผสมเป็นแม่สีได้) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือแม่สีทางแสง และแม่สีทางวัตถุธาตุ

แม่สีของแสง แก้

 
การผสมแม่สีทางแสง

แม่สีทางแสงประกอบด้วยสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน โดยสามารถผสมแม่สีให้เกิดเป็นสีอื่น ๆ ได้ดังนี้

แม่สีของวัตถุธาตุ แก้

 
การผสมแม่สีทางวัตถุธาตุ

แม่สีทางวัตถุธาตุประกอบด้วยสีแดงอมม่วง (มาเจนตา) สีเหลือง และสีฟ้าอมเขียว (ไซอัน) จัดเป็นแม่สีขั้นที่หนึ่ง และสามารถผสมแม่สีให้เกิดเป็นสีอื่น ๆ ที่เรียกว่าแม่สีขั้นที่สอง มีสามสีได้ดังนี้

  • สีแดงอมม่วง + สีเหลือง= สีแดงส้ม
  • สีแดงอมม่วง + สีฟ้า = สีม่วง
  • สีเหลือง + สีฟ้า = สีเขียว

อ้างอิง แก้