ประเทศไทยในซีเกมส์ 2007

ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ 2007 (ซีเกมส์ครั้งที่ 24) ณ จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย โดยเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 6 ของประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2550 - 16 ธันวาคม พ.ศ.2550

ประเทศไทย
ในซีเกมส์ 2007
รหัสประเทศTHA
เอ็นโอซีคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์olympicthai.org
นครราชสีมา
6 – 15 ธันวาคม 2007
นักกีฬา982 คน ใน 43 ชนิดกีฬา 475 รายการ
ผู้เชิญธงชาติบุญศักดิ์ พลสนะ (แบดมินตัน)
เจ้าหน้าที่ไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัด
เหรียญ
อันดับ 1
ทอง
183
เงิน
123
ทองแดง
103
รวม
409
การเข้าร่วมแข่งขันซีเกมส์ (ภาพรวม)

หลังจบสิ้นการแข่งขัน นักกีฬาไทยได้รับเหรียญทอง 182 เหรียญ เหรียญเงิน 123 เหรียญ และเหรียญทองแดง 101 เหรียญ รวม 406 เหรียญ และเป็นการครองตำแหน่งเจ้าเหรียญทองครั้งที่ 10 ของประเทศไทย