พลเอกอาวุโส สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน (เขมร: សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន สมฺเตจอคฺคมหาเสนาบตีเตโช หุน แสน ออกเสียง ฮุน แซน [1] , 4 เมษายน พ.ศ. 2494 - ) เป็นนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลายสมัย สมเด็จฮุน เซน นั้นเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาครั้งแรก ตั้งแต่อายุ 33 ปี ในยุคสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชานับเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีอายุน้อยที่สุดของกัมพูชา

สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช
ฮุน เซน
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ก่อนหน้า อึง ฮวด
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
นายกรัฐมนตรีที่สองแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
24 กันยายน พ.ศ. 2536 – 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
นายกรัฐมนตรี สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์
ถัดไป สมเด็จรัตนโชติ
ดำรงตำแหน่ง
16 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 – 30 พฤศจิกาย พ.ศ. 2541
นายกรัฐมนตรี อึง ฮวด
ถัดไป ไม่มี
นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐกัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 – 24 กันยายน พ.ศ. 2536
ร่วมกับ สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์
(2 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 – 24 กันยายน พ.ศ. 2536)
ประธานาธิบดี เฮง สำริน
เจีย ซิม
สมเด็จพระนโรดม สีหนุ
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
14 มกราคม พ.ศ. 2528 – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2532
ประธานาธิบดี เฮง สำริน
ก่อนหน้า จัน ซี
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 เมษายน พ.ศ. 2494 (70 ปี)
นิคมเปียมเกาะสนา (Peam Kaoh Sna) อ.สตึงตราง (Stoeng Trang) จังหวัดกำปงจาม
พรรคการเมือง พรรคประชาชนกัมพูชา (พ.ศ. 2534 - ปัจจุบัน)
พรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา (พ.ศ. 2522)
พรรคกัมพูชาประชาธิปไตย (เขมรแดง) (พ.ศ. 2513)
คู่สมรส บุน รานี
ศาสนา พุทธ เถรวาท
ลายมือชื่อ

การศึกษาแก้ไข


หากมีปัญหาในการเล่นไฟล์นี้ ดูที่ วิธีใช้สื่อ

ฮุน เซน ได้รับการศึกษาในระบบน้อยมาก เพราะเติบโตมาในท่ามกลางสงคราม เรียนชั้นประถมศึกษาที่บ้านเกิด ปี พ.ศ. 2508 เข้ากรุงพนมเปญ เรียนต่อชั้นประถมปลายที่โรงเรียนอินทราเทวี (Indra Devi) ที่วัดนาควาน (Neakvoan) เป็นเด็กวัด ภายใต้การดูแลของสมภารที่ชื่อ “มง ฤทธี”

ต่อมาปี พ.ศ. 2513 ฮุน เซน วัย 18 ปี ได้เข้าร่วมกับขบวนการต่อสู้กับจักรวรรดินิยม ตามคำเรียกร้องของ เจ้านโรดมสีหนุ อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา หลังถูกโค่นล้มโดยนายพลลอน นอล (Lon Nol) ซึ่งองค์การซีไอเอ (CIA) ของสหรัฐอเมริกา หนุนอยู่เบื้องหลัง

ฮุน เซน สำเร็จปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศ และมีสถาบันการศึกษาต่างๆ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์รวมทั้งสิ้น 10 ปริญญา ได้แก่

ชีวิตส่วนตัวแก้ไข

ปัจจุบันได้แต่งงานกับ สมเด็จกิตติวุฒิบัณฑิต บุนรานี ฮุน เซน (เขมร: ប៊ុន រ៉ានី บุน รานี) มีบุตรทั้งหมดรวม 5 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 2 คน แต่ทั้งสองได้รับลูกสาวบุญธรรมมาเลี้ยงอีก 1 คน ขณะที่เธออายุได้เพียง 18 วัน และให้ใช้นามสกุล "ฮุน" เหมือนลูกแท้ๆ ของตน มีลูกชาย 1 ใน 3 จบจากโรงเรียนนายร้อยเวสต์พอยต์ สถาบันการทหารอันดับ 1 ของสหรัฐฯ ลูกชายของท่านฮุน เซน ที่เอ่ยถึงมีชื่อว่า พล.ต.ฮุน มาเนต รองผบ.ทบ.กัมพูชา ซึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญในการเมืองของกัมพูชา ในอนาคต

สถาปนาบรรดาศักดิ์แก้ไข

ฮุน เซนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ จากพระบาทสมเด็จพระ นโรดม สีหนุ เป็น สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เมื่อ พ.ศ. 2536 นอกจากนั้น ยังมีบุคคลที่สำคัญกัมพูชาได้รับการสถาปนาบรรดาศักดิ์อีก 2 ท่าน คือ สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม ประธานพฤฒสภากัมพูชา (วุฒิสภา) และสมเด็จอัครมหาพญาจักรี เฮง สัมริน ประธานรัฐสภากัมพูชา พร้อมกับดำรงตำแหน่งจอมพล(พลเอก5ดาว)แห่งกองทัพกัมพูชา[2][3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. รุ่งมณี เมฆโสภณ. คนสองแผ่นดิน. กรุงเทพ : บ้านพระอาทิตย์, มีนาคม 2551. หน้า 204
  2. https://www.phnompenhpost.com/national/royal-letter-sihanouk-praises-five-star-leaders
  3. http://cppdailynews.blogspot.com/2009/12/his-majesty-promotes-cambodian-leaders.html
  4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ชาวต่างประเทศ. เล่ม ๑๑๘, ตอน ๒ ข, ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔
ก่อนหน้า ฮุน เซน ถัดไป
จัน ซี   นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
(1985 – 1989)
  ยกเลิกตำแหน่ง
สถาปนาตำแหน่ง   นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐกัมพูชา
(1989 - 1993)
  ฮุนเซน ร่วมกับ เจ้านโรดม รณฤทธิ์
ฮุนเซน   นายกรัฐมนตรีแห่งรัฐกัมพูชา
(ร่วมกับ เจ้านโรดม รณฤทธิ์)

(1993)
  เจ้านโรดม รณฤทธิ์
อึง ฮวด   นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
(1998 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง