บรรดาศักดิ์

บรรดาศักดิ์ คือระดับชั้น หรือชั้นยศของขุนนาง ซึ่งมีในทุก ๆ ประเทศ เพียงแต่แตกต่างกันออกไปเท่านั้น

ดูเพิ่มแก้ไข