รายชื่อนายกรัฐมนตรีกัมพูชา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

นายกรัฐมนตรีกัมพูชา (เขมร: នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា นายกรฎฺฐมนฺตฺรีกมฺพุชา) หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า นายกรัฐมนตรีในพระราชาณาจักรกัมพูชา (เขมร: នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា นายกรฎฺฐมนฺตฺรีไนพฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา) เป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานกัมพูชา ทั้งเป็นผู้แทนรัฐบาลในกิจการภายในและต่างประเทศ ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ไม่จำกัดวาระ[1]

ตามรัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีจำต้องเป็นสมาชิกรัฐสภากัมพูชา อันเป็นสภาล่างในสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา และต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่พระมหากษัตริย์กัมพูชาจะทรงแต่งตั้ง อนึ่ง ตามธรรมเนียม เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้ว นายกรัฐมนตรีจะต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์และสังฆราชแห่งมหานิกายกับธรรมยุติกนิกายพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล

นับแต่ พ.ศ. 2488 กัมพูชามีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งสิ้น 36 คน แต่ดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ 32 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2488 – ปัจจุบัน)

แก้

(วันที่ตัวเอียงหมายถึงโดยพฤตินัย)

# ชื่อ
(เกิด–เสียชีวิต)
(ตำแหน่ง)
ภาพ เริ่ม สิ้นสุด พรรคการเมือง พระมหากษัตริย์
(รัชกาลที่)
(หมายเหตุ: รวมประมุขแห่งรัฐ)
กัมพูชาในอารักขาของฝรั่งเศส
1 พระบาทสมเด็จพระ นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  18 มีนาคม 2488 13 สิงหาคม 2488 ไม่สังกัดพรรค  
พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระ นโรดม สีหนุ
(รัชกาลที่ 112)
2 เซิง งอกทัญ
(2451–2520)
นายกรัฐมนตรี
14 สิงหาคม 2488 16 ตุลาคม 2488 ไม่สังกัดพรรค
3 สมเด็จกรมพระ สีสุวัตถิ์ มุนีเรศ
(2452–2518)
นายกรัฐมนตรี
17 ตุลาคม 2488 15 ธันวาคม 2489 ไม่สังกัดพรรค
4 นักองค์มจะ สีสุวัตถิ์ ยุทธวงศ์
(2456–2490)
นายกรัฐมนตรี
  15 ธันวาคม 2489 15 กรกฎาคม 2490 พรรคประชาธิปไตย
5 นักองค์มจะ สีสุวัตถิ์ วัฑฒ์ฉายาวงศ์
(2434–2515)
นายกรัฐมนตรี
  25 กรกฎาคม 2500 20 กุมภาพันธ์ 2491 พรรคประชาธิปไตย
6 เชียน วัม
(2459–2543)
นายกรัฐมนตรี
20 กุมภาพันธ์ 2491 14 สิงหาคม 2491 พรรคประชาธิปไตย
7 สมเด็จ แปน โนต
(2449–2528)
นายกรัฐมนตรี
  15 สิงหาคม 2491 21 มกราคม 2492 พรรคประชาธิปไตย
8 เยม ซัมบัวร์
(2456–2532)
นายกรัฐมนตรี
12 กุมภาพันธ์ 2492 20 กันยายน 2492 พรรคประชาธิปไตย
9 เอียว โกเอียส
(2448–2493)
นายกรัฐมนตรี
20 กันยายน 2492 29 กันยายน 2492 พรรคประชาธิปไตย
-- เยม ซัมบัวร์
(2456–2532)
นายกรัฐมนตรี
29 กันยายน 2492 28 เมษายน 2493 พรรคประชาธิปไตย
-- พระบาทสมเด็จพระ นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  28 เมษายน 2493 30 พฤษภาคม 2493 ไม่สังกัดพรรค
10 สมเด็จกรมหลวง สีสุวัตถิ์ มุนีพงษ์
(2455–2499)
นายกรัฐมนตรี
  30 พฤษภาคม 2493 3 มีนาคม 2494 ไม่สังกัดพรรค
11 อวม เชียง ซุน
(2443–?)
นายกรัฐมนตรี
3 มีนาคม 2494 12 ตุลาคม 2494 พรรคประชาธิปไตยแห่งชาติ
12 ฮุย กานทวล
(2452–2534)
นายกรัฐมนตรี
13 ตุลาคม 2494 16 มิถุนายน 2495 พรรคประชาธิปไตย
-- พระบาทสมเด็จพระ นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  16 มิถุนายน 2495 24 มกราคม 2496 ไม่สังกัดพรรค
-- สมเด็จ แปน โนต
(2449–2528)
นายกรัฐมนตรี
24 มกราคม 2496 9 พฤศจิกายน 2496 พรรคประชาธิปไตย
ราชอาณาจักรกัมพูชา
-- สมเด็จ แปน โนต
(2449–2528)
นายกรัฐมนตรี
  9 พฤศจิกายน 2496 22 พฤศจิกายน 2496 พรรคประชาธิปไตย
13 จัน นัก
(2435–2497)
นายกรัฐมนตรี
23 พฤศจิกายน 2496 7 เมษายน 2497 ไม่สังกัดพรรค
-- พระบาทสมเด็จพระ นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  7 เมษายน 2497 18 เมษายน 2497 ไม่สังกัดพรรค
-- สมเด็จ แปน โนต
(2449–2528)
นายกรัฐมนตรี
  18 เมษายน 2497 26 มกราคม 2498 พรรคประชาธิปไตย
14 หลวง เลง เงต
(ประมาณ 2443–ประมาณ 2518)
นายกรัฐมนตรี
  26 มกราคม 2498 3 ตุลาคม 2498 พรรคประชาธิปไตย  
พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สุรามฤต
(รัชกาลที่ 113)
-- สมเด็จพระอุปยุวราช นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  3 ตุลาคม 2498 5 มกราคม 2499 พรรคสังคม
-- อวม เชียง ซุน
(2443–?)
นายกรัฐมนตรี
5 มกราคม 2499 29 กุมภาพันธ์ 2499 พรรคสังคม
-- สมเด็จพระอุปยุวราช นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  1 มีนาคม 2499 24 มีนาคม 2499 พรรคสังคม
15 คิม ทิต
(2439–2518)
นายกรัฐมนตรี
3 เมษายน 2499 29 กรกฎาคม 2499 พรรคสังคม
-- สมเด็จพระอุปยุวราช นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  15 กันยายน 2499 15 ตุลาคม 2499 พรรคสังคม
16 ซัม ยุน
(2448–2517)
นายกรัฐมนตรี
25 ตุลาคม 2499 9 เมษายน 2500 พรรคสังคม
-- สมเด็จพระอุปยุวราช นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  9 เมษายน 2500 7 กรกฎาคม 2500 พรรคสังคม
17 ซิม วาร์
(2449–2532)
นายกรัฐมนตรี
26 กรกฎาคม 2500 11 มกราคม 2501 พรรคสังคม
18 เอก ยิ อึน
(2463– )
นายกรัฐมนตรี
11 มกราคม 2501 17 มกราคม 2501 พรรคสังคม
-- สมเด็จ แปน โนต
(2449–2528)
นายกรัฐมนตรี
  17 มกราคม 2501 24 เมษายน 2501 พรรคสังคม
-- ซิม วาร์
(2449–2532)
นายกรัฐมนตรี
24 เมษายน 2501 10 กรกฎาคม 2501 พรรคสังคม
-- สมเด็จพระอุปยุวราช นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  10 กรกฎาคม 2501 19 เมษายน 2503 พรรคสังคม
19 โพ เพรือง
(2446–ประมาณ2518)
นายกรัฐมนตรี
19 เมษายน 2503 28 มกราคม 2504 ไม่สังกัดพรรค  
พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(รัชกาลที่ 112)
-- สมเด็จ แปน โนต
(2449–2528)
นายกรัฐมนตรี
  28 มกราคม 2504 17 พฤศจิกายน 2504 พรรคสังคม
-- สมเด็จพระอุปยุวราช นโรดม สีหนุ
(2465–2555)
นายกรัฐมนตรี
  17 พฤศจิกายน 2504 13 กุมภาพันธ์ 2505 พรรคสังคม
สมเด็จจักรีกัญชลาธิบดี
เนียก เทียวลอง
(2451–2539)
นายกรัฐมนตรีรักษาการ
  13 กุมภาพันธ์ 2505 6 สิงหาคม 2505 พรรคสังคม
20 เจา เซน กอกซัล ชุม
(2448–2552)
นายกรัฐมนตรีรักษาการ
  6 สิงหาคม2505 6 ตุลาคม 2505 พรรคสังคม
21 พระ นโรดม กานตล
(2463–2519)
นายกรัฐมนตรี
6 ตุลาคม 2505 25 ตุลาคม 2509 พรรคสังคม
22 นายพล ลน นล
(2456–2528)
นายกรัฐมนตรี
  25 ตุลาคม 2509 1 พฤษภาคม 2510 พรรคสังคม/กองทัพแห่งชาติกัมพูชา
23 ซอน ซาน
(2454–2543)
นายกรัฐมนตรี
1 พฤษภาคม 2510 31 มกราคม 2511 พรรคสังคม
-- สมเด็จ แปน โนต
(2449–2528)
นายกรัฐมนตรี
  31 มกราคม 2511 14 สิงหาคม 2512 พรรคสังคม
-- นายพล ลน นล
(2456–2528)
นายกรัฐมนตรี
  14 สิงหาคม 2512 9 ตุลาคม 2513 พรรคสังคม/กองทัพแห่งชาติเขมร  
เจง เฮง
เกิดการรัฐประหารปี พ.ศ. 2513
สาธารณรัฐเขมร
-- นายพล ลน นล
(2456–2528)
นายกรัฐมนตรี
  9 ตุลาคม 2513 11 มีนาคม 2514 กองทัพแห่งชาติเขมร  
ประธานาธิบดี
ลน นล
(1972–1975)
24 นักองค์ราชวงศ์ สีสุวัตถิ์ สิริมตะ
(2457–2518)
นายกรัฐมนตรี
  11 มีนาคม 2514 18 มีนาคม 2515 ไม่สังกัดพรรค
-- เซิง งอกทัญ
(2451–2520)
นายกรัฐมนตรี
18 มีนาคม 2515 15 ตุลาคม 2515 เขมรเสรี
25 ฮาง ทุน ฮัก
(2467–2518)
นายกรัฐมนตรี
15 ตุลาคม 2515 6 พฤษภาคม 2516 พรรคสาธารณรัฐสังคมนิยม
26 อิน ตัม
(2459–2549)
นายกรัฐมนตรี
6 พฤษภาคม 2516 9 ธันวาคม 2516 พรรคสาธารณรัฐสังคมนิยม
27 ลอง โบเรต
(2476–2518)
นายกรัฐมนตรี
26 ธันวาคม 2516 17 เมษายน 2518 พรรคสาธารณรัฐสังคมนิยม
กัมพูชาประชาธิปไตย
-- สมเด็จ แปน โนต
(2449–2528)
นายกรัฐมนตรี
17 เมษายน 2518 4 เมษายน 2519 แนวร่วมสหชาติเขมร  
พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(รัชกาลที่ 112)
28 เขียว สัมพัน
(2474– )
นายกรัฐมนตรีรักษาการ
  4 เมษายน 2519 14 เมษายน 2519 พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา  
ประธานาธิบดี
พล พต
(1972–1975)
29 พล พต
(2468–2541)
นายกรัฐมนตรี
  14 เมษายน 2519 27 กันยายน 2519 พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
30 นวน เจีย
(2469–2562)
นายกรัฐมนตรี
  27 กันยายน 2519 25 ตุลาคม 2519 พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
-- พล พต
(1925–1998)
นายกรัฐมนตรี
  25 ตุลาคม2519 7 มกราคม 2522 พรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา
ว่าง (7 มกราคม 2522-27 มิถุนายน 2524)
เฮง สัมริน รักษาการประมุขรัฐและหัวหน้ารัฐบาลในฐานะประธานสภาประชาชนปฏิวัติ
31 แปน โสวัณ
(2482–2559)
ประธานสภารัฐมนตรี
27 มิถุนายน 2524 5 ธันวาคม 2524 พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา/พรรคประชาชนกัมพูชา  
เฮง สัมริน
(1979–1992)
32 จัน ซี
(2475–2527)
ประธานสภารัฐมนตรี
5 ธันวาคม 2524 26 ธันวาคม 2527 พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา/พรรคประชาชนกัมพูชา
33 ฮุน เซน
(2494– )
ประธานสภารัฐมนตรี
  14 มกราคม 2529 1 พฤษภาคม 2532 พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา/พรรคประชาชนกัมพูชา  
เจีย ซิม
(1992–1993)
รัฐกัมพูชา
33 ฮุน เซน
(2494– )
ประธานสภารัฐมนตรี
  1 พฤษภาคม 2532 2 กรกฎาคม 2536 พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา/พรรคประชาชนกัมพูชา  
พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ
(รัชกาลที่ 112)
ครองราชย์ครั้งที่ 2 (1993–2004)
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
(2494– )
นายกรัฐมนตรีร่วม
2 กรกฎาคม 2536 21 กันยายน 2536 พรรคประชาชนกัมพูชา
34 สมเด็จกรมพระ นโรดม รณฤทธิ์
(2487–2564)
นายกรัฐมนตรีร่วม
  2 กรกฎาคม 2536 21 กันยายน 2536 พรรคฟุนซินเปก
สมเด็จกรมพระ นโรดม รณฤทธิ์
(2487–2564)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 1
21 กันยายน 2536 24 กันยายน 2536
-- สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
(2494– )
นายกรัฐมนตรีคนที่ 2
  21 กันยายน 2536 24 กันยายน 2536 พรรคประชาชนกัมพูชา
ราชอาณาจักรกัมพูชา
-- สมเด็จกรมพระ นโรดม รณฤทธิ์
(2487–2564)
นายกรัฐมนตรีคนที่ 1
  24 กันยายน 2536 6 กรกฎาคม 2540 พรรคฟุนซินเปก
35 อึง ฮวด
(2490– )
นายกรัฐมนตรีคนที่ 1
16 กรกฎาคม 2540 30 พฤศจิกายน 2541 พรรคฟุนซินเปก
(33) สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
(2494– )
นายกรัฐมนตรีคนที่ 2
  24 กันยายน 2536 30 พฤศจิกายน 2541 พรรคประชาชนกัมพูชา  
พระมหากษัตริย์
พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
(รัชกาลที่ 114)
สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
(2494– )
นายกรัฐมนตรี
30 พฤศจิกายน 2541 22 สิงหาคม 2566
36 สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแณต
(2520– )
นายกรัฐมนตรี
  22 สิงหาคม 2566 อยู่ในวาระ พรรคประชาชนกัมพูชา

อ้างอิง

แก้
  1. "PM office 'first held power with Pol Pot". The Phnom Penh Post. 23 August 2014. สืบค้นเมื่อ 23 August 2014.