สาย ฌุม  หรือ สมเด็จวิบุลเสนาภักดี สาย ฌุม(เกิด 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945) เป็นนักการเมืองกัมพูชา อดีตประธานพฤฒสภากัมพูชา และรองประธานคณะกรรมการถาวรพรรคประชาชนกัมพูชา อดีตรองประธานพฤฒิสภาคนที่ 1 อดีตรองประธานรัฐสภาคนที่ 2 อดีตสมาชิกรัฐสภาจังหวัดกำปงสปือ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1994-2012[1]

จอมพลสูงสุด
สมเด็จวิบุลเสนาภักดี
สาย ฌุม
សាយ ឈុំ
ประธานพฤฒสภากัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
9 มิถุนายน ค.ศ. 2005 – 3 เมษายน ค.ศ. 2024
นายกรัฐมนตรีฮุน เซน
ฮุน มาเนต
รองซอ เค็ง
ผู้นำฮุน เซน (เลขาธิการพรรค)
ก่อนหน้าเฮง สัมริน
ถัดไปฮุน เซน
รองประธานพฤฒสภากัมพูชา
ดำรงตำแหน่ง
20 มิถุนายน ค.ศ. 1989 – 9 มิถุนายน ค.ศ.1997
ประธานาธิบดีเฮง สัมริน
นายกรัฐมนตรีฮุน เซน
ผู้นำเฮง สัมริน
ก่อนหน้าแปน โสวัณ
ถัดไปซอ เค็ง
รองประธานรัฐสภากัมพูชาคนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม ค ศ. 2006 – 25 เมษายน ค.ศ.2012
ประธานาธิบดีสมเด็จอัครมหาพญาจักรี เฮง สัมริน
ก่อนหน้าNguon Nhel
ถัดไปKhuon Sodary
รองประธานพฤฒสภากัมพูชาคนแรก
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม ค.ศ. 2012 – 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015
ประธานาธิบดีสมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม
ถัดไปNey Pena
สมาชิกรัฐสภา
สำหรับแม่แบบ:Constlk
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน ค.ศ. 1993 – 25 เมษายน ค.ศ. 2012
ถัดไปPen Sovan
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด (1945-02-05) 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 (79 ปี)
จังหวัดกำปงจาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยกัมพูชา
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์กัมพูชา
บุตร3 คน. สาย สำอัล
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
ยศจอมพลสูงสุด

สาย สำอัล บุตรชายของเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ ค.ศ.2003

สมเด็จวิบุลเสนาภักดี สาย ฌุมขณะเข้าร่วมในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ

อ้างอิง

แก้
  1. "Election results" เก็บถาวร 2008-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Cambodia National Election Committee. Accessed June 18, 2008.