รัฐสภา (เขมร: រដ្ឋសភា รฎฺฐสภา; อังกฤษ: National Assembly) ชื่อเต็มว่า รัฐสภาในพระราชาณาจักรกัมพูชา (เขมร: រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា รฎฺฐสภาไนพฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา) เป็นสภาล่างในสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา คู่กับสภาสูง คือ พฤฒสภา

รัฐสภากัมพูชา

រដ្ឋសភា
Assemblée nationale
รัฐสภา ชุดที่ 6
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
เฮง สำริน (พรรคประชาชนกัมพูชา)
ตั้งแต่ 21 มีนาคม ค.ศ. 2006
Nguon Nhel (พรรคประชาชนกัมพูชา)
ตั้งแต่ 6 กันยายน ค.ศ. 2018
Khuon Sodary (พรรคประชาชนกัมพูชา)
ตั้งแต่ 6 กันยายน ค.ศ. 2018
โครงสร้าง
สมาชิก125
กลุ่มการเมือง
  พรรคประชาชนกัมพูชา (125)
ระยะวาระ
5 ปี
การเลือกตั้ง
Parallel voting
D'Hondt method
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
29 กรกฎาคม ค.ศ. 2018
การเลือกตั้งครั้งหน้า
23 กรกฎาคม ค.ศ. 2023
ที่ประชุม
เว็บไซต์
national-assembly.org.kh

การเลือกตั้ง

แก้
e • d สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
พรรค คะแนน ร้อยละ ที่นั่ง
พรรคประชาชนกัมพูชา 3,235,969 48.83%
 
68
พรรคสงเคราะห์ชาติ 2,946,176 44.46%
 
55
พรรคฟุนซินเปก 242,413 3.66%
 
พรรคพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย 68,389 1.03%
 
พรคคเขมรต่อต้านความยากจน 43,222 0.65%
 
พรรคชาติกัมพูชา 38,123 0.58%
 
พรรคอภิวัฒน์เศรษฐกิจ 33,715 0.51%
 
พรรคเดโมเครติก รีพับพลิกัล 19,152 0.29%
 
ทั้งหมด (turnout 68.0%) 6,627,159 123
ที่มา:www.necelect.org.kh เก็บถาวร 2008-06-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน

ประธานรัฐสภา

แก้
ชื่อ ช่วงที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) พรรค
1 ซอน ซาน 2536 พรรคเสรีนิยมพระพุทธศาสนา
2 เจีย ซิม 2536–2541 พรรคประชาชนกัมพูชา
3 สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ 2541–2549 พรรคฟุนซินเปก
4 เฮง สัมริน 2549–ปัจจุบัน พรรคประชาชนกัมพูชา

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้