รัฐสภา (เขมร: រដ្ឋសភា รฎฺฐสภา; อังกฤษ: National Assembly) ชื่อเต็มว่า รัฐสภาในพระราชาณาจักรกัมพูชา (เขมร: រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា รฎฺฐสภาไนพฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา) เป็นสภาล่างในสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา คู่กับสภาสูง คือ พฤฒสภา

การเลือกตั้งแก้ไข

e • d สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
พรรค คะแนน ร้อยละ ที่นั่ง
พรรคประชาชนกัมพูชา 3,235,969 48.83%
 
68
พรรคสงเคราะห์ชาติ 2,946,176 44.46%
 
55
พรรคฟุนซินเปก 242,413 3.66%
 
พรรคพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตย 68,389 1.03%
 
พรคคเขมรต่อต้านความยากจน 43,222 0.65%
 
พรรคชาติกัมพูชา 38,123 0.58%
 
พรรคอภิวัฒน์เศรษฐกิจ 33,715 0.51%
 
พรรคเดโมเครติก รีพับพลิกัล 19,152 0.29%
 
ทั้งหมด (turnout 68.0%) 6,627,159 123
ที่มา:www.necelect.org.kh

ประธานรัฐสภาแก้ไข

ชื่อ ช่วงที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.) พรรค
1 ซอน ซาน 2536 พรรคเสรีนิยมพระพุทธศาสนา
2 เจีย ซิม 2536–2541 พรรคประชาชนกัมพูชา
3 พระนโรดม รณฤทธิ์ 2541–2549 พรรคฟุนซินเปก
4 เฮง สัมริน 2549–ปัจจุบัน พรรคประชาชนกัมพูชา

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข