เจีย ซีม

(เปลี่ยนทางจาก เจีย ซิม)

จอมพล สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม [1] (เขมร: សម្តេច​អគ្គមហាធម្មពោធិសាល ជា ស៊ីម สมฺเตจ​อคฺคมหาธมฺมโพธิสาล ชา ซีม; 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 1932 — 8 มิถุนายน ค.ศ. 2015) อดีตประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา ระหว่างปี ค.ศ. 1981 ถึง 1998 อดีตประธานพฤฒสภาแห่งกัมพูชามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 และยังปฏิบัติหน้าที่ประมุขแห่งรัฐกัมพูชาในหลายโอกาส ทั้งก่อนการสถาปนาราชอาณาจักรกัมพูชาในราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ในปี ค.ศ. 1993 (ประธานสภาแห่งรัฐกัมพูชา) และในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ และพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี

เจีย ซีม

สมเด็จอัครมหาพญาจักรี เจีย ซีม เป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองแต้จิ๋ว (เฉาโจว) มณฑลกวางตุ้ง[2][3] เกิดที่จังหวัดสวายเรียง ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ขุนนางชั้น "สมเด็จ" จากพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ ในปี ค.ศ. 1993 พร้อมกับเฮง สัมริน และได้รับพระราชทานเลื่อนยศเป็นจอมพลแห่งกองทัพกัมพูชาจากพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พร้อมกันกับฮุน เซนและเฮง สัมริน เมื่อปี ค.ศ. 2009[1]

สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาคนที่สอง สืบต่อจากสมเด็จอัครมหาพญาจักรี เฮง สัมริน มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 จนถึงแก่อสัญกรรม[4]

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 สมเด็จสีหมุนี เลื่อนยศ 3 สมเด็จ เป็นจอมพลแห่งกองทัพกัมพูชา[ลิงก์เสีย] ศูนย์อินโดจีนศึกษา วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา, 23 ธันวาคม 2552
  2. http://www.voanews.com/chinese/archive/2002-01/a-2002-01-10-13-1.cfm 历经浩劫的柬埔寨华人(1)
  3. http://www.rauz.net/bbs/TopicOther.asp?t=5&BoardID=5&id=28820[ลิงก์เสีย] 以文本方式查看主题(2)
  4. http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1433818521
ก่อนหน้า เจีย ซีม ถัดไป
ไม่มี   ประธานรัฐสภากัมพูชา
(1981 – 1993)
  ซอน ซาน
ประธานสภาแห่งรัฐกัมพูชา
เฮง สัมริน   ประธานสภาแห่งรัฐกัมพูชา
(1992 - 1993)
  ไม่มี
ซอน ซาน   ประธานรัฐสภากัมพูชา
(1993 - 1998)
  เจ้านโรดม รณฤทธิ์
-   ประธานพฤฒสภากัมพูชา
(1999 - 2015)
  สมเด็จวิบุลเสนาภักดี สาย ฌุม
เจ้านโรดม สีหนุ
กษัตริย์กัมพูชา
  ประมุขแห่งรัฐชั่วคราว
(2004)
  เจ้านโรดม สีหมุนี
กษัตริย์กัมพูชา
เฮง สัมริน
พรรคปฏิวัติประชาชนกัมพูชา
  ประธานพรรคประชาชนกัมพูชา
(1991 - 2015)
  สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน