พรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา

พรรคประชาชนปฏิวัติกัมพูชา (เขมร: គណបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា คณบกฺสบฺรชาชนบฎิวตฺตน์กมฺพุชา; อังกฤษ: Kampuchean People’s Revolutionary Party: KPRP) เป็นพรรครัฐบาลและเป็นพรรคการเมืองพรรคเดียวในสมัยสาธารณรัฐประชามานิตกัมพูชา ก่อตั้งเมื่อ 8 มกราคม พ.ศ. 2522 เริ่มปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2524 โดยกล่าวอ้างว่ามีการก่อตั้งพรรคตั้งแต่ พ.ศ. 2494 พรรคนี้มีความสัมพันธ์กับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม

เลขาธิการและประมุขรัฐในสมัยที่พรรคครองอำนาจคือเฮง สำริน แต่ผู้ที่มีอำนาจอยู่เบื้อหลังคือ ฮุน เซน ในช่วงที่มีการประชุมนานาชาติว่าด้วยกัมพูชาในปารีสเมื่อ พ.ศ. 2534 ทางพรรคได้เปลี่ยนชื่อเป็นพรรคประชาชนกัมพูชาและเปลี่ยนแนวคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์มาเป็นการเมืองแบบพหุนิยมแทน ในการเลือกตั้งเมื่อ พ.ศ. 2536 พรรคได้รับเลือกตั้งเป็นอันดับสองและเข้าร่วมในรัฐบาลผสมโดยฮุน เซน ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สอง

อ้างอิงแก้ไข

  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.