บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

สมเด็จวิบุลเสนาภักดี สาย ฌุม (เกิด 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945) เป็นนักการเมืองกัมพูชา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานพฤฒิสภากัมพูชา และรองประธานคณะกรรมการถาวรพรรคประชาชนกัมพูชา อดีตรองประธานพฤฒิสภาคนที่ 1 อดีตรองประธานรัฐสภาคนที่ 2 อดีตสมาชิกรัฐสภาจังหวัดกำปงสปือ ตั้งแต่ปี ค.ศ.2003-2012[1]

สมเด็จวิบุลเสนาภักดี
สาย ฌุม
សាយ ឈុំ
ประธานพฤฒิสภาพระราชอาณาจักรกัมพูชา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
9 มิถุนายน ค.ศ. 2015
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี
รองประธานาธิบดี Ney Pena
Tep Ngorn
Sim Ka
ก่อนหน้า สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม
ตำแหน่งอื่นๆ
รองประธานพรรคประชาชนกัมพูชา
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
20 มิถุนายน ค.ศ. 2015
ดำรงตำแหน่งร่วมกับสมเด็จกระฬาโหม ซอ เค็ง
ประธานาธิบดี สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
ก่อนหน้า สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน
รองประธานรัฐสภาในพระราชอาณาจักรกัมพูชาคนที่ 2
ดำรงตำแหน่ง
21 มีนาคม ค ศ. 2006 – 25 เมษายน ค.ศ.2012
ประธานาธิบดี สมเด็จอัครมหาพญาจักรี เฮง สัมริน
ก่อนหน้า Nguon Nhel
ถัดไป Khuon Sodary
รองประธานพฤฒสภาในพระราชอาณาจักรกัมพูชาคนแรก
ดำรงตำแหน่ง
24 มีนาคม ค.ศ. 2012 – 9 มิถุนายน ค.ศ. 2015
ประธานาธิบดี สมเด็จอัครมหาธรรมโพธิศาล เจีย ซีม
ถัดไป Ney Pena
สมาชิกรัฐสภา
สำหรับจังหวัดกำปงสปือ
ดำรงตำแหน่ง
14 มิถุนายน ค.ศ. 1993 – 25 เมษายน ค.ศ. 2012
ถัดไป Pen Sovan
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 (76 ปี)
จังหวัดกำปงจาม, พระราชอาณาจักรกัมพูชา
พรรคการเมือง พรรคประชาชนกัมพูชา
บุตร 3 คน. สาย สำอัล

สาย สำอัล บุตรชายของเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ ค.ศ.2013

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Election results" Archived 2008-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Cambodia National Election Committee. Accessed June 18, 2008.