พฤฒสภา (เขมร: ព្រឹទ្ធសភា พฺรึทฺธสภา; อังกฤษ: Senate) ชื่อเต็มว่า พฤฒสภาในพระราชาณาจักรกัมพูชา (เขมร: ព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា พฺรึทฺธสภาไนพฺระราชาณาจกฺรกมฺพุชา) เป็นสภาสูงในสภาผู้แทนราษฎรกัมพูชา คู่กับรัฐสภาซึ่งเป็นสภาล่าง

พฤฒสภามีสภาชิก 61 คน 57 คนกรมปรึกษาฆุมสังกัด (commune council) เลือกมาทุก 6 ปี ทีเหลือ 4 คน 2 คนพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง อีก 2 คนรัฐสภาแต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด

พฤฒสภามีผู้บริหาร คือ ประธาน 1 คน และรองประธาน 2 คน

พฤฒสภาประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 1999 และเลือกตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2006 ปัจจุบันเป็นสมัยประชุมที่ 3 ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2012