สากลวิทยาลัยกัมพูชา

(เปลี่ยนทางจาก มหาวิทยาลัยกัมพูชา)

สากลวิทยาลัยกัมพูชา (เขมร: សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា, สากลวิทฺยาลัยกมฺพุชา; อังกฤษ: University of Cambodia: UC) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน[1] ชั้นนำที่ตั้งอยู่บนถนนนอสปริดช์แขวงแสนสุข เขตตีกถลา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักกัมพูชา[2]

ภาพรวมแก้ไข

UC ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2546[3] โดย Dr. Kao Kim Hourn,[4] รัฐมนตรีช่วยสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา,เป็นผู้ก่อตั้ง,เป็นประธานกรรมการและประธานสากลวิทยาลัยกัมพูชา,[5]เละ Dr. Haruhisa Handa,[6] ที่ปรึกษารัฐบาลกัมพูชา, เป็นผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ,[7] และอธิการบดีสากลวิทยาลัยกัมพูชา.[8] UC ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลของประเทศกัมพูชา[9] และคณะกรรมการรับรองระบบของกัมพูชา(ACC),[10] และเป็นสมาชิกของสมาคมการอุดมศึกษากัมพูชา(CHEA).[11]

คำขวัญของมหาวิทยาลัยคือ “เพื่อเรียนรู้วิชา คติบัณฑิต และสถาปนาผู้นำในกาลอนาคตสืบไป" (ដើម្បីចំណេះដឹង គតិបណ្ឌិត និងស្ថាបនាអ្នកដឹកនាំទៅថ្ងៃអនាគត)[12] ภารกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเน้นการเตรียมชาวกัมพูชาทุกเพศทุกวัยให้มีบทบาทเป็นผู้นำในสังคมด้วยการพัฒนา,การเสริมสร้าง, เละการกลั่นทักษะการแก่ปัญหา กับความสามารถคิดวิพากษ์ของพวกเขา.[13][14]

สากลวิทยาลัยกัมพูชาใช้ระบบหน่วยกิตของอเมริกันเป็นเบบ,[15] และโปรแกรมจะสอนผ่านสื่อกลางเป็นภาษาอังกฤษ. ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตร ภาษาเขมร, ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกันกับ UC, แต่สอนเป็นภาษาเขมร (กัมพูชา). ต่อมา UC ก็เปลี่ยนชื่อโปรแกรมภาษาอังกฤษที่มีอยู่แล้วเป็นหลักสูตรนานาชาติ.[16]

มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีหลักสูตรพื้นฐาน, ระดับอนุปริญญา, ปริญญาตรี, ปริญญาโท, เละปริญญาเอกผ่านแปดคณะและโรงเรียน: คณะศิลปศาสตร์มนุษยศาสตร์และภาษา, คณะครุศาสตร์, คณะนีติศาสตร์, คณะสื่อและการสื่อสาร,[17] คณะสังคมศาสตร์, โรงเรียนเดโชเสน แห่งการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ,[18] และโรงเรียธุรกิจ Tony Fernandez (เคยเป็นคณะการบริหารจัดการ).[19] นอกจากนี้ คณะบัณฑิตวิทยาลัยดูแลหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย.[20]

ร่วมกับคณะและโรงเรียนของมหาวิทยาลัย UC ได้จัดตั้งสถาบันและศูนย์เฉพาะขึ้นเพื่อประสานงานด้านการวิจัยและการฝึกอบรมในสาขาวิชาต่าง ๆ .[21] มหาวิทยาลัยดำเนินงานสถาบันวิจัยและการศึกษาขั้นสูง (IRAS),[22] สภาวิจัยและความคิดสร้างสรรค์ (CRC),[23] ศูนย์ศึกษาอาเซียน (ASC),[24] ศูนย์พัฒนาทักษะและอาชีพ (SCDC),[25] ศูนย์การศึกษาภาษาอังกฤษ (CES),[26] และศูนย์ผู้นำเอเชีย (ALC).[27] นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ความคิดมากมายรวมทั้ง การประชุมด้านเศรษฐกิจทวีปเอเซีย(AEF) ในเดือนพฤษภาคม ปี 2548,[28] และต่อมา, บทสนทนาการพัฒนาความเชื่อมั่นของชาวเอเชีย (AFDD).[29]

UC ได้รับความนิยมสำหรับความสำเร็จของสโมสรนักเรียนและองค์กรจำนวนมาก วุฒิการศึกษาของสากลวิทยาลัยกัมพูชา(UCSS),[30] สโมสรกาชาดกัมพูชาของสากลวิทยาลัยกัมพูชา (UCCRCY),[31] ชมรมอภิปรายของสากลวิทยาลัยกัมพูชา (UCDC),[32][33] ชมรมกีฬาของสากลวิทยาลัยกัมพูชา,[34] สมาคมศิษย์เก่าของสากลวิทยาลัยกัมพูชา(UCAA),[35] เละชมรมพืชสวนของสากลวิทยาลัยกัมพูชา(UCHC).[36] นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีจดหมายข่าวรายไตรมาสอย่างเป็นทางการของตัวเองที่เรียกว่า The UC Bulletin ซึ่งมีผลงานประจำจากเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ นักเรียน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนร่วมอื่น ๆ .[37]

นอกจากนี้ UC ยังมีความสัมพันธ์ที่เป็นทางการมากมายผ่านบันทึกความเข้าใจกับสถาบันต่าง ๆ ในประเทศและระหว่างประเทศ, องค์กร, และผู้นำอุตสาหกรรม.[38]

ด้านวิชาการแก้ไข

วิทยาลัยและโรงเรียนแก้ไข

มหาวิทยาลัยกัมพูชาเป็นที่ตั้งของ6คณะและสามโรงเรียน คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และภาษา(CoAHL), คณะครุศาสตร์(CoE),คณะนีติศาสตร์(CoL),คณะสื่อและการสื่อสาร(CMC),คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(CoST),คณะสังคมศาสตร์(CoSS),โรงเรียนเดโชเสน แห่งการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ(TSS),และโรงเรียธุรกิจ Tony Fernandez(เคยเป็นคณะการบริหารจัดการ).[19][39] มหาวิทยาลัยมีระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาต่างๆ. อ้างอิงจาก Eduniversal สามหลักสูตรปริญญาโทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโปรแกรมชั้นนำในสาขาต่างๆในเอเชียตะวันออก.[40]

คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และภาษา(CoAHL)แก้ไข

 
โลโก้ของ CoAHL ชั้น 4

คณะศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และภาษาที่มหาวิทยาลัยกัมพูชามีทั้งหมดห้าโปรแกรม: หนึ่งโปรแกรม Associate's Degree (AA), สามหลักสูตรปริญญาตรี (BA), และปริญญาโท (MA) หนึ่งหลักสูตร[41]

 • AA Degrees:สังคมสงเคราะห์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ และภาษาเขมร)[42]
 • หลักสูตรปริญญาตรี: เอเชียศึกษา (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ), ภาษาอังกฤษและวรรณคดี(หลักสูตรภาษาต่างประเทศ),สังคมสงเคราะห์(หลักสูตรภาษาต่างประเทศ และภาษาเขมร)[43]
 • ปริญญาโท:การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ[44]

อ้างอิงแก้ไข

 1. Roy. "Attending university (as a foreigner) in Cambodia". Move to Cambodia. Move to Cambodia. สืบค้นเมื่อ 6 May 2016.
 2. "The University of Cambodia". Yellow Pages Cambodia. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2017-10-07. สืบค้นเมื่อ 6 May 2016.
 3. "History". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 4. Marshall, Katherine (August 21, 2009). "A Discussion with Dr. Kim Hourn Kao, President, University of Cambodia, Executive Director, Asia Faiths Development Dialogue (AFDD)". Berkley Center - Georgetown University. Georgetown University - Berkley Center for Religion Peace and World Affairs. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 5. "Kao Kim Hourn". World Economic Forum. World Economic Forum. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 6. "Dr. Haruhisa Handa". The Handa Foundation. Handa Foundation. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-06-10. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 7. "About H.E. Dr. Haruhisa Handa aka Toshu Fukami". Dr. Haruhisa Handa's World. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 8. "Chancellor". The University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 9. "Accreditation". The University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 10. "UC Granted Full Accreditation from ACC". The University of Cambodia. University of Cambodia Bulletin. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 11. "Members Map". Cambodia Higher Education Association. Cambodian Higher Education Association. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-06-24. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 12. "University of Cambodia Joins the HRRC Partnership Network". Human Rights Resource Center. Human Rights Resource Center. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 13. "Mission". The University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 14. "Vision". The University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 15. "SDSN Member: The University of Cambodia". Sustainable Development Solutions Network - A Global Initiative for the United Nations. Sustainable Development Solutions Network. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-06-04. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 16. "The University of Cambodia Now Offers Khmer Track". The University of Cambodia. The University of Cambodia Bulletin. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 17. "College of Media and Communications". The University of Cambodia. The College of Media and Communications. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 18. Merican, Din. "The New Logo for the Techo Sen School of Government and International Relations". Din Merican the Malaysian DJ Blogger. Word Press. สืบค้นเมื่อ 7 May 2016.
 19. 19.0 19.1 "Press Release on Change of the Name of College of Management to School of Business". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 19 May 2016.
 20. "Graduate Studies". The University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 11 October 2017.
 21. "Conferring of the Honorary Doctorate" (PDF). The University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 11 October 2017.
 22. Samraing, Kamsan. "Annual report on the University of Cambodia" (PDF). University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 23. "Press Release on the Establishment of the CRC". The University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 11 October 2017.
 24. "Home". ASEAN Study Center. ASEAN Study Center. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 25. "Home". Skills and Career Development Center. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 26. "Center for English Studies". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 27. "Home". Asia Leadership Center. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 28. "Background". Asia Economic Forum. Asia Economic Forum. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 29. "Asia Faiths Development Dialogue". Resources on Faith, Ethics and Public Life. Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2016-07-01. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 30. Chan, Sovannara; Keo, Kounila (January 6, 2010). "Together, we can stand strong". The Phnom Penh Post. The Phnom Penh Post. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 31. Sann, Sethvitou. "UC Cambodian Red Cross Youth Help Deliver Donations to Flood Victims". The Writing Alliance. Blogspot.com. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 32. "The University of Cambodia wins the Cambodian Red Cross' Debate". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 33. Lopez, Gina. "3G Debate: Gender and Good Governance". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 34. Sam, Sophorn. "UC Sport Club". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 35. "University of Cambodia Alumni Association". Facebook. University of Cambodia Alumni Association. สืบค้นเมื่อ 11 May 2016.
 36. "The UC Horticulture Club (UCHC) is now in a full swing to make the UC campus beautiful and clean. Come and join us in making the campus the pride of Phnom Penh". Facebook: The University of Cambodia - UC. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 37. "UC Bulletin". สืบค้นเมื่อ 19 July 2016.
 38. "Press Releases". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 9 May 2016.
 39. "Colleges". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 19 May 2016.
 40. "Best Master's Rankings in Cambodia". Eduniversal. สืบค้นเมื่อ 11 October 2017.
 41. "Archives - The College of Arts Humanities and Languages CoAHL is very pleased to announce that the registration for academic year 2015-2016 is now open and in order to meet the students and market needs we provide up-to-date majors in different degree program". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 19 May 2016.
 42. "The disciplines in the College of Arts, Humanities and Languages have been a traditional cornerstone of higher education in all of the world's civilizations". Facebook. The University of Cambodia - UC. สืบค้นเมื่อ 19 May 2016.
 43. "Arts and Humanities". University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 19 May 2016.
 44. "University of Cambodia Master's Degree Programs" (PDF). University of Cambodia. University of Cambodia. สืบค้นเมื่อ 19 May 2016.