บทความนี้เกี่ยวกับนักการเมืองชาวพม่า สำหรับนักการเมืองชาวไทย ดูที่ เนวิน ชิดชอบ

พลเอก เนวี่น (พม่า: နေဝင်း, ออกเสียง: [nè wɪ́ɴ]; เกิด 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2453 หรือ 24 พฤษภาคม หรือ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545) เป็นผู้นำเผด็จการของรัฐบาลทหารของพม่า ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพม่าอย่างยาวนานถึง 26 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2531 ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของพม่าภายหลังการรัฐประหารรัฐบาลอู้นุเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2505

เนวี่น
นายกรัฐมนตรีคนที่ 3 ของพม่า
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2505 – พ.ศ. 2531
ก่อนหน้า อู้นุ
ถัดไป ซอมอง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2453
เมือง Paungdalè ประเทศพม่า
เสียชีวิต 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545 (อายุ 92 ปี)
ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
พรรคการเมือง BSPP
ลายมือชื่อ

เนวี่นลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 หลังการรัฐประหารที่นำโดยพลเอกอาวุโส ซอมอง ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2545 อายุ 92 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชมิตราภรณ์, เล่ม ๘๐, ตอน ๔ง, ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๖, หน้า ๔๓
  2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๗, ตอน ๒๘ ง, ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๓ , หน้า ๑๑๖๙