รายนามนายกรัฐมนตรีพม่า

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก นายกรัฐมนตรีพม่า)

นายกรัฐมนตรีพม่า (พ.ศ. 2491–2554) เป็นตำแหน่งหัวหน้าคณะรัฐบาลของประเทศพม่า เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2491 และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา มีผู้ดำรงตำแหน่งรวม 11 คน เนื่องจากประเทศพม่าถูกปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารมาเป็นเวลายาวนาน ทำให้ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะมาจากกองทัพของพม่าทั้งสิ้น และตำแหน่งดังกล่าวได้ถูกยกเลิกตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

นายกรัฐมนตรี
แห่งสหภาพพม่า
State seal of Myanmar.svg
ผู้ประเดิมตำแหน่งอู้นุ
สถาปนา4 มกราคม พ.ศ. 2491

ขอบข่ายอำนาจของนายกรัฐมนตรีเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและตัวบุคคล ความขัดแย้งทางอำนาจระหว่างประมุขแห่งรัฐกับประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ พลเอกอาวุโส ต้านชเวกับนายกรัฐมนตรีคีนหญุ่น ทำให้นายกรัฐมนตรีถูกปลดออกและถูกจับกุม

รายนามนายกรัฐมนตรีพม่าแก้ไข

สหภาพพม่า (พ.ศ. 2491–2517)แก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
1
(1)
  อู้นุ 4 มกราคม พ.ศ. 2491 12 มิถุนายน พ.ศ. 2499 องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์
2   บะซเว 12 มิถุนายน พ.ศ. 2499 1 มีนาคม พ.ศ. 2500 องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์
1
(2)
  อู้นุ 1 มีนาคม พ.ศ. 2500 29 ตุลาคม พ.ศ. 2501 องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์
3
(1)
  เนวี่น 29 ตุลาคม พ.ศ. 2501 4 เมษายน พ.ศ. 2503 ทหาร
1
(3)
  อู้นุ 4 เมษายน พ.ศ. 2503 2 มีนาคม พ.ศ. 2505 องค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชนต่อต้านฟาสซิสต์
3
(2)
  เนวี่น 2 มีนาคม พ.ศ. 2505 4 มีนาคม พ.ศ. 2517 ทหาร / พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า

สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า (พ.ศ. 2517–2531)แก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
4 เซนวี่น 4 มีนาคม พ.ศ. 2517 29 มีนาคม พ.ศ. 2520 ทหาร / พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า
5 มองมองคะ 29 มีนาคม พ.ศ. 2520 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ทหาร / พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า
6 ทู่นทิน 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 18 กันยายน พ.ศ. 2531 ทหาร / พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า

สหภาพพม่า (พ.ศ. 2531–2554)แก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ พรรคการเมือง
7   ซอมอง 21 กันยายน พ.ศ. 2531 23 เมษายน พ.ศ. 2535 ทหาร
8   ต้านชเว 23 เมษายน พ.ศ. 2535 25 สิงหาคม พ.ศ. 2546 ทหาร
9   คีนหญุ่น 25 สิงหาคม พ.ศ. 2546 18 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ทหาร
10   โซ่วี่น 19 ตุลาคม พ.ศ. 2547 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ทหาร
11   เต้นเซน 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 ทหาร

หมายเหตุ หลังจากนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 พ้นจากตำแหน่งนั้น ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ถูกยกเลิกในทันที

ดูเพิ่มแก้ไข