พันเอก มองมองคะ (พม่า: မောင်မောင်ခ, ออกเสียง: [màʊ̯ɰ̃ màʊ̯ɰ̃ kʰa̰]; 7 มิถุนายน พ.ศ. 2463 – 30 เมษายน พ.ศ. 2538) เป็นนายกรัฐมนตรีของพม่าคนที่ 5 ดำรงตำแหน่งตังแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2520 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ต่อจากพลจัตวา เซนวี่น

มองมองคะ
นายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของพม่า
ดำรงตำแหน่ง
29 มีนาคม พ.ศ. 2520 – 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2531
ก่อนหน้าเซนวี่น
ถัดไปทู่นทิน
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด7 มิถุนายน พ.ศ. 2463
ย่างกุ้ง บริติชพม่า
เสียชีวิต30 เมษายน พ.ศ. 2538 (74 ปี)
ย่างกุ้ง พม่า
พรรคการเมืองพรรคโครงการสังคมนิยมพม่า

มองมองคะเป็นบุตรของคีนติ่นกับชิเพ เกิดที่ย่างกุ้ง ต่อมาได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งในปี พ.ศ. 2480 เพื่อศึกษาด้านวิศวกรรม แต่ออกจากมหาวิทยาลัยในปีสุดท้ายของการศึกษา เพื่อที่จะเข้าร่วมกับกองทัพพม่าอิสระ (บีไอเอ) ในปี พ.ศ. 2484 และได้จบการฝึกอบรมทางทหารและกลายเป็นสมาชิกของกองกำลังติดอาวุธชาวพม่าในช่วงที่ญี่ปุ่นยึดครองพม่า (พ.ศ. 2485–2488) หลังจากเป็นอิสระในปี พ.ศ. 2491 มองมองคะได้รับยศพันเอกและทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมมธิการป้องกันประเทศของกองทัพพม่า

มองมองคะได้เป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลทหารโดยพลเอก เนวี่น ในปี พ.ศ. 2515 เมื่อมองมองคะได้รับการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม หลังจากที่ก่อตั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่าเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2517 และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ มองมองคะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และต่อมาก็ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2520 มองมองคะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของพม่า แต่หลังจากที่เกิดความไม่สงบเพิ่มขึ้นในประเทศ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 พลจัตวา ทู่นทิน ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีแทน