พลเอกอาวุโส ซอมอง (พม่า: စောမောင်; 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2471 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540) อดีตประธานสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (สลอร์ก) เป็นผู้นำเผด็จการของรัฐบาลทหารของพม่า หลังการรัฐประหารล้มอำนาจพลเอก เนวี่น เมื่อ พ.ศ. 2531

ซอมอง
ประธานสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐของพม่า
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2531 – 23 เมษายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้าเนวี่น
ถัดไปต้านชเว
นายกรัฐมนตรีพม่าคนที่ 7
ดำรงตำแหน่ง
21 กันยายน พ.ศ. 2531 – 23 เมษายน พ.ศ. 2535
ก่อนหน้าทู่นทิน
ถัดไปต้านชเว
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพม่า
ดำรงตำแหน่ง
18 กันยายน พ.ศ. 2531 – 23 เมษายน พ.ศ. 2535
รองต้านชเว
ก่อนหน้าจอทีน
ถัดไปต้านชเว
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด12 พฤษภาคม ค.ศ. 1928(1928-05-12)
มัณฑะเลย์ พม่าตอนบน บริติชอินเดีย
เสียชีวิต24 กรกฎาคม ค.ศ. 1997(1997-07-24) (69 ปี)
ย่างกุ้ง, พม่า
ศาสนาพุทธ
พรรคการเมืองสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ (สลอร์ก)
คู่สมรสดอว์ ไอริ
รางวัลอะลีนกาจอซวา
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ พม่า
สังกัด กองทัพบกพม่า
ประจำการพ.ศ. 2489–2535
ยศ พลเอกอาวุโส

พลเอกอาวุโส ซอมอง ลาออกจากตำแหน่งประธานสภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐเมื่อ พ.ศ. 2535 หลังการรัฐประหารซึ่งนำโดยพลเอกอาวุโส ต้านชเว โดยให้เหตุผลว่ามีปัญหาด้านสุขภาพ

พลเอกอาวุโส ซอมอง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 รวมอายุได้ 68 ปี

อ้างอิง

แก้